Newyddion diweddaraf o'r ysgol

Darllenwch yr holl newyddion diweddaraf


Cyrsiau

Cyrsiau

Mae’r Ysgol yn cynnig y cymwysterau sydd eu hangen i fod yn bensaer cofrestredig.

Ymchwil

Archwiliwch yr ymchwil blaengar yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru.


TEDx

TEDx

The Designed World Chris Tweed
TEDX Caerdydd 2015

New PG Courses

Cyrsiau Newydd

Cyrsiau newydd ôl-raddedig a addysgir a lansiwyd ar gyfer mynediad 17/18


Brochure

WSA Brochure

Llyfryn Saesneg yr Ysgol Pensaernïaeth ar gyfer mynediad yn 2017/18.

SWASA

SAWSA

Dywedwch shw’ mae i SAWSA –Cymdeithas Myfyrwyr Ysgol Pensaernïaeth Cymru.


Business Gateway

Y Porth Busnes

Cydweithio gyda’r diwydiannau

REF 2014

REF

Canlyniadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014.

Digwyddiadau cyfredol

No upcoming events, please check back soon!

Cyfleoedd Cymrodoriaeth

Cyfleoedd Cymrodoriaeth

Cyfleoedd Cymrodoriaeth

A postdoctoral fellowship scheme aimed at expanding Wales’ research capacity by attracting and developing the next generation of talented researchers in Wales.

Ein cyfrif Twitter