Sut i ddod o hyd i ni

Lleolir Ysgol Bensaernïaeth Cymru yng nghanol y ddinas. Gyda’r M4 ar ein trothwy, mae’n hawdd cyrraedd yr ysgol yn hygyrch yn y car neu ar y bws.


Hefyd, mae Caerdydd yn agos iawn i Faes Awyr Rhyngwladol Cymru, sy’n arbennig o ddefnyddiol i fyfyrwyr rhyngwladol. Mae gan Gaerdydd rwydweithiau trafnidiaeth gyhoeddus ardderchog sy’n fuddiannol iawn i fyfyrwyr sydd am fentro tu hwnt i’r ddinas yn ystod cyfnodau o wyliau.

Ar y trên

Lleolir gorsaf Caerdydd Canolog o fewn pellter cerdded i’r ysgol, ac mae hon yn cysylltu Caerdydd â phob dinas fawr yn y DU, yn ogystal â threfi cysylltiol ac ardaloedd eraill. Mae’r gwasanaeth o Gaerdydd i Lundain yn wasanaeth trafnidiaeth ardderchog sy’n gweithredu 17 gwaith y dydd ar gyfartaledd.

Ar fws

Mae trafnidiaeth ar fws yn ffordd boblogaidd o deithio i Gaerdydd o amryw leoliadau, ewch i National Express. Mae gwasanaethau yn gweithredu sawl gwaith y dydd o lawer o feysydd awyr a lleoliadau eraill.

Ar awyren

Mae modd cyrraedd Ysgol Bensaernïaeth Cymru o holl brif feysydd awyr y DU, a dim ond 11 milltir o ganol y ddinas yw Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd.
Mwy o wybodaeth ar feysydd awyr y DU a chyfarwyddiadau

Parcio

Mae lleoedd parcio yn gyfyngedig iawn o fewn meysydd parcio’r Brifysgol a bydd angen ichi ymgeisio am drwydded i barcio ar dir yr ysgol. Mae lleoedd parcio yn yr ardal o amgylch yr ysgol ac mae’r rhain yn gweithredu cynllun talu ac arddangos. Mae gan Gaerdydd ei hun lawer o feysydd parcio NCP, ac mae pob un ohonynt o fewn pellter cerdded i’r ysgol.

Support services

Cysylltu â ni

Ysgol Bensaernïaeth Cymru,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Bute,
King Edward VII Avenue,
Caerdydd,
CF10 3NB
Cymru DU