Newyddion

Mae’r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.
Gwobrau Llywydd RIBA ar gyfer Ymchwil

Gwobrau Llywydd RIBA ar gyfer Ymchwil

Dydd Mercher, 6th Rhagfyr, 2017

Cydnabyddiaeth i Dr Steve Coombs am ei waith sy’n archwilio i’r defnydd o bren a dyfwyd yng Nghymru


Ffyrdd newydd o ddefnyddio deunyddiau adeiladu traddodiadol

Ffyrdd newydd o ddefnyddio deunyddiau adeiladu traddodiadol

Dydd Mercher, 22nd Tachwedd, 2017

Mae prosiect ymchwil newydd yn ystyried sut i gyfuno deunyddiau adeiladu traddodiadol â dulliau adeiladu modern


Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn lansio cwrs ôl-raddedig newydd

Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn lansio cwrs ôl-raddedig newydd

Dydd Mercher, 22nd Tachwedd, 2017

Bydd MSc Dulliau Cyfrifiadurol mewn Pensaernïaeth yn dechrau yn 2018/19.


HAELIONI/GENEROSITY

HAELIONI/GENEROSITY

Dydd Gwener, 17th Tachwedd, 2017

Cynhadledd rhyngwladol i’w chynnal yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru, Caerdydd, Cymru, y DU rhwng 27 a 29 Mehefin 2018


Sut allwn ni wneud tai’n fwy cynaliadwy?

Sut allwn ni wneud tai’n fwy cynaliadwy?

Dydd Iau, 16th Tachwedd, 2017

Busnesau, y llywodraeth a’r byd academaidd i ystyried ffyrdd o wella ôl-troed carbon tai y DU.


Enwi graddedigion fel sêr y dyfodol RIBAJ 2017

Enwi graddedigion fel sêr y dyfodol RIBAJ 2017

Dydd Mawrth, 7th Tachwedd, 2017

Mae Angharad Palmer a Declan Sharkey, y ddau yn raddedigion o Ysgol Pensaernïaeth Cymru, wedi’u henwi ymhlith Sêr y Dyfodol gan RIBAJ.


Gwobr ryngwladol ar gyfer ymchwil cadwraeth

Gwobr ryngwladol ar gyfer ymchwil cadwraeth

Dydd Iau, 2nd Tachwedd, 2017

Cyflwyno Gwobr Oliver Torrey Fuller i Chris Whitman


Prosiect y Brifysgol yn ennill gwobr ryngwladol newydd

Prosiect y Brifysgol yn ennill gwobr ryngwladol newydd

Dydd Gwener, 27th Hydref, 2017

Canmol y Porth Cymunedol am ei waith arloesol gyda thrigolion Grangetown.


Plant ysgol yn cynllunio gwareiddiad newydd ar y blaned Mawrth mewn digwyddiad estyn allan gan y Brifysgol

Plant ysgol yn cynllunio gwareiddiad newydd ar y blaned Mawrth mewn digwyddiad estyn allan gan y Brifysgol

Dydd Iau, 26th Hydref, 2017

Myfyrwyr blwyddyn 8 o bob rhan o Gymru’n rhan o ddigwyddiad trochi STEMLive yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.


Cefnogi prosiectau cymunedol byd-eang

Cefnogi prosiectau cymunedol byd-eang

Dydd Llun, 16th Hydref, 2017

Myfyrwyr pensaernïaeth yn helpu i adeiladu ysgol gymunedol yn Zambia


Stiwdio CAUKIN yn adeiladu i’r gymuned yn Fiji

Stiwdio CAUKIN yn adeiladu i’r gymuned yn Fiji

Dydd Gwener, 13th Hydref, 2017

Cydnabod myfyrwyr am eu gwaith rhyngwladol, gyda chymorth Merge Records a Caribou


A fydd methu ag adeiladu tai mwy gwyrdd yn golygu bod Cymru yn methu ei thargedau allyriadau?

A fydd methu ag adeiladu tai mwy gwyrdd yn golygu bod Cymru yn methu ei thargedau allyriadau?

Dydd Gwener, 29th Medi, 2017

Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn lansio ymchwiliad yn Nhŷ SOLCER


Sut y gall pensaernïaeth lywio gofal lliniarol

Sut y gall pensaernïaeth lywio gofal lliniarol

Dydd Iau, 28th Medi, 2017

Mae Anne Bellamy, sydd wedi ennill gradd MArch, yn ysgrifennu am gyflwyno ei hymchwil yng nghynhadledd Cymdeithas y Gwyddorau Cymdeithasol yn Boston, UDA


Enillydd gwobr arweinyddiaeth

Enillydd gwobr arweinyddiaeth

Dydd Mercher, 27th Medi, 2017

Dr Mhairi McVicar yn llwyddiannus yng Ngwobrau Arwain Cymru


Y gorau yng Ngrŵp Russell ar gyfer bodlonrwydd myfyrwyr

Y gorau yng Ngrŵp Russell ar gyfer bodlonrwydd myfyrwyr

Dydd Iau, 31st Awst, 2017

Mae myfyrwyr sy’n graddio yn rhoi adborth yn Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr 2017


Cyfeiriadau Newydd ym maes Dylunio Trefol

Cyfeiriadau Newydd ym maes Dylunio Trefol

Dydd Mercher, 30th Awst, 2017

Gwahoddiad i’r Athro Aseem Inam i drafod cyfeiriadau newydd ym maes dylunio trefol mewn digwyddiadau rhyngwladol.


Cyhoeddiad gan yr Athro Lupton wedi’i restru fel “Llyfr y mis” RIBA

Cyhoeddiad gan yr Athro Lupton wedi’i restru fel “Llyfr y mis” RIBA

Dydd Gwener, 18th Awst, 2017

Mae gwefan RIBA wedi tynnu sylw at lyfr yr Athro Sarah Lupton, “Guide to JCT Standard Building Contract 2016”.


Cyllid sylweddol gan yr UE ar gyfer prosiect cynaeafu ynni

Cyllid sylweddol gan yr UE ar gyfer prosiect cynaeafu ynni

Dydd Iau, 3rd Awst, 2017

Bydd consortiwm sy’n cynnwys academyddion o Brifysgol Caerdydd yn datblygu ffasâd cynaeafu ynni i’w osod ar adeiladau sydd eisoes yn bodoli fel rhan o brosiect Horizon 2020 gwerth €6m


Orkidstudio yn ennill Gwobr Ddylunio Curry Stone

Orkidstudio yn ennill Gwobr Ddylunio Curry Stone

Dydd Iau, 3rd Awst, 2017

Orkidstudio, a sefydlwyd gan gynfyfyrwyr Ysgol Pensaernïaeth Cymru, yn ennill gwobr am effaith gymdeithasol


Stiwdio CAUKIN

Stiwdio CAUKIN

Dydd Iau, 20th Gorffennaf, 2017

Sut aeth myfyrwyr Ysgol Pensaernïaeth Cymru ati i sefydlu practis datblygu prosiectau yn y brifysgol


Dathlu llwyddiannau myfyrwyr

Dathlu llwyddiannau myfyrwyr

Dydd Mercher, 19th Gorffennaf, 2017

Llongyfarchiadau i Raddedigion 2017!


Rownd derfynol gwobr Arweinyddiaeth

Rownd derfynol gwobr Arweinyddiaeth

Dydd Mawrth, 18th Gorffennaf, 2017

Dr Mhairi McVicar ar restr fer Gwobr Arwain Cymru


Cwmnïau blaenllaw’r DU yn canu clodydd Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Cwmnïau blaenllaw’r DU yn canu clodydd Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Dydd Mawrth, 27th Mehefin, 2017

Mae rhai o gwmnïau blaenllaw’r DU wedi rhoi Ysgol Pensaernïaeth Cymru ymhlith y tair ysgol orau yn y wlad.


Gwobrau Effaith Gwyrdd 2017

Gwobrau Effaith Gwyrdd 2017

Dydd Llun, 19th Mehefin, 2017

Cyflwyno Gwobr Efydd Effaith Gwyrdd i Ysgol Pensaernïaeth Cymru


Galwad ar gyfer Arweinwyr Unedau Dylunio

Galwad ar gyfer Arweinwyr Unedau Dylunio

Dydd Mercher, 24th Mai, 2017

Rydym am glywed gan y rhai sydd â diddordeb mewn cynnal uned ddylunio yn nhrydedd flwyddyn ein BSc (RIBA Rhan I), ail flwyddyn ein MArch (RIBA Rhan II) a’n MA AD newydd (Meistr mewn Dylunio Pensaernïol).


Myfyrwyr Blwyddyn 2 ar restr fer Gwobr Finsa

Myfyrwyr Blwyddyn 2 ar restr fer Gwobr Finsa

Dydd Gwener, 19th Mai, 2017

Dau grŵp o fyfyrwyr BSc ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Finsa Ryngwladol i Fyfyrwyr Pensaernïaeth a Dylunio.


Prosiect CUROP: Ôl-osod tai ar raddfa ranbarthol – dosbarthu’r broblem er mwyn gwella stoc tai Cymru

Prosiect CUROP: Ôl-osod tai ar raddfa ranbarthol – dosbarthu’r broblem er mwyn gwella stoc tai Cymru

Dydd Gwener, 12th Mai, 2017

Mae hyn yn agored i holl fyfyrwyr israddedig Prifysgol Caerdydd na fydd yn graddio yn 2017.


Cronfa Fwrsariaeth i Fyfyrwyr Paul Hinkin

Cronfa Fwrsariaeth i Fyfyrwyr Paul Hinkin

Dydd Iau, 11th Mai, 2017

Mae’r gronfa hon yn agored i israddedigion ac ôl-raddedigion amser llawn cofrestredig yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru. Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais – 19 Mai 2017


Myfyrwyr yn mynd i Fforwm Academaidd VELUX

Dydd Gwener, 5th Mai, 2017

Dau fyfyriwr PhD o Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn rhannu eu hymchwil ym 4ydd Fforwm Academaidd VELUX yn Berlin.


Cromen Wybren yn lleoliad ar gyfer cystadleuaeth ffilmio

Cromen Wybren yn lleoliad ar gyfer cystadleuaeth ffilmio

Dydd Iau, 4th Mai, 2017

Mae’r Gromen Wybren wedi’i defnyddio fel lleoliad ar gyfer her ffilmio 48 awr Ffuglen Wyddonol Llundain.


Cyfle CUROP yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Cyfle CUROP yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Dydd Mercher, 3rd Mai, 2017

Cyfle i fyfyriwr israddedig ymgymryd ag ymchwil i “Werthuso Dylunio Cynaliadwy mewn Adeiladau sydd wedi ennill Gwobrau a’u Penseiri”


Mae myfyrwyr Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn cynnal prosiectau dylunio ac adeiladu yn Fiji yn haf 2017

Mae myfyrwyr Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn cynnal prosiectau dylunio ac adeiladu yn Fiji yn haf 2017

Dydd Mawrth, 18th Ebrill, 2017

Mae Stiwdio CAUKIN (a gynhelir gan fyfyrwyr MArch Ysgol Pensaernïaeth Cymru) wedi cael cefnogaeth Prifysgol Caerdydd ar gyfer eu cynllun pensaernïaeth rhyngwladol.


Pecynnau monitro cartrefi ar gyfer Merthyr

Pecynnau monitro cartrefi ar gyfer Merthyr

Dydd Mawrth, 11th Ebrill, 2017

Prosiect ymchwil Prifysgol Caerdydd yn helpu trigolion i gael y gorau o’u tai


Tiwtor o Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn ennill gwobr Prosiectau Bach yr Architects’ Journal

Tiwtor o Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn ennill gwobr Prosiectau Bach yr Architects’ Journal

Dydd Gwener, 31st Mawrth, 2017

Mae Croft Lodge Studio gan Kate Darby a David Connor wedi’u cyhoeddi’n enillwyr gwobr Prosiectau Bach AJ 2017. (Image credit: James Morris)


Lleihau’r defnydd o gwpanau coffi

Lleihau’r defnydd o gwpanau coffi

Dydd Iau, 30th Mawrth, 2017

Mae ymchwil gan Bewley’s a Phrifysgol Caerdydd yn nodi mesurau a all helpu i annog pobl sy’n yfed coffi i ddefnyddio cwpanau amldro


Cydnabod cwrs cadwraeth mewn seremoni wobrwyo Dyfarniad Rhyngwladol Adfer Pensaernïol

Cydnabod cwrs cadwraeth mewn seremoni wobrwyo Dyfarniad Rhyngwladol Adfer Pensaernïol

Dydd Iau, 23rd Mawrth, 2017

Cafodd radd MSc Cadwraeth Adeiladau Cynaladwy gydnabyddiaeth mewn seremoni wobrwyo Dyfarniad Rhyngwladol Adfer Pensaernïol DOMUS.


Lansio blwyddyn diwylliant y DU-India

Lansio blwyddyn diwylliant y DU-India

Dydd Mawrth, 14th Mawrth, 2017

Academyddion y Brifysgol yn mynd i ddigwyddiad proffil uchel yn Buckingham Palace


Myfyrio ar etifeddiaeth Gemau Olympaidd Llundain 2012

Myfyrio ar etifeddiaeth Gemau Olympaidd Llundain 2012

Dydd Gwener, 10th Mawrth, 2017

Mewn digwyddiad yng Ngholeg Prifysgol Llundain (UCL) ddydd Mercher 15 Mawrth, bydd Juliet Davis yn trin a thrafod ei hymchwil ynglŷn ag etifeddiaeth drefol Gemau Olympaidd Llundain 2012.


Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn penodi’r Athro Aseem Inam yn Gadeirydd Dylunio Trefol

Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn penodi’r Athro Aseem Inam yn Gadeirydd Dylunio Trefol

Dydd Llun, 6th Mawrth, 2017

Mae Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn edrych ymlaen at groesawu ein Cadeirydd Dylunio Trefol newydd, yr Athro Aseem Inam, fydd yn dechrau ei swydd newydd ym mis Ebrill 2017.


Prosiect y pafiliwn yn cael hwb arian loteri

Prosiect y pafiliwn yn cael hwb arian loteri

Dydd Mercher, 1st Mawrth, 2017

One of Cardiff University’s five Flagship Engagement Projects, Community Gateway, has been successful in its bid for a £50,000 grant from the Big Lottery Fund to develop ideas to renovate and extend the Grange Pavilion, an old bowls pavilion and green in the heart of Grangetown.


Dr Oriel Prizeman yn ymweld â Rakhigarhi gyda chyllid sbarduno

Dr Oriel Prizeman yn ymweld â Rakhigarhi gyda chyllid sbarduno

Dydd Gwener, 24th Chwefror, 2017

Fe wnaeth Dr Oriel Prizeman ymweld â safle archeolegol pwysig yn Rakhigarhi yng Ngogledd Haryana, India, ar ôl ennill cyllid sbarduno wrth Brifysgol Caerdydd.


Efelychu perfformiad adeiladu a’r defnyddiwr

Efelychu perfformiad adeiladu a’r defnyddiwr

Dydd Gwener, 24th Chwefror, 2017

Rhifyn arbennig yn y ‘Journal of Building Performance Simulation’


Gweithdy’n adrodd hanes plant sy’n  ffoadurion

Gweithdy’n adrodd hanes plant sy’n ffoadurion

Dydd Mawrth, 21st Chwefror, 2017

Mae gweithdy dylunio cydweithredol dan arweiniad ymchwilwyr ac israddedigion Ysgol Pensaernïaeth Cymru, yn cofnodi’r ffordd mae plant sy’n ffoaduriaid neu’n fudwyr yn gweld eu cartref presennol yn Palermo, Sicily.


Cartrefi di-garbon: yn arbed arian yn ogystal ag egni –erthygl a gyhoeddwyd yn y New

Cartrefi di-garbon: yn arbed arian yn ogystal ag egni –erthygl a gyhoeddwyd yn y New

Dydd Mawrth, 14th Chwefror, 2017

Cyhoeddwyd erthygl gan Dr Jo Patterson yn y ‘New Statesman’, (10 Chwefror 2017), yn trafod y cyfleoedd ar gyfer gwneud cartrefi carbon isel yn boblogaidd yn hytrach nag yn eithriad.


Erthygl am waith ymchwil a gyhoeddwyd yng Nghyfnodolyn CIBSE

Erthygl am waith ymchwil a gyhoeddwyd yng Nghyfnodolyn CIBSE

Dydd Iau, 9th Chwefror, 2017

Afroditi-Maria Konidari ac Ian P Knight, o Ysgol Pensaernïaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd, sy’n bwrw golwg ar y llwyddiannau a ddaeth yn sgil rheoli adeiladu yn rhagweithiol a dylunio egni isel


Wyn Thomas OBE

Wyn Thomas OBE

Dydd Iau, 9th Chwefror, 2017

Roedd yn ddrwg gan Ysgol Pensaernïaeth Cymru i glywed am farwolaeth Wyn Thomas OBE ym mis Ionawr 2017.


Tîm Caerdydd yn creu dyluniad anferth o 25,000 o bensiliau

Tîm Caerdydd yn creu dyluniad anferth o 25,000 o bensiliau

Dydd Mercher, 8th Chwefror, 2017

Staff a myfyrwyr o Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn arddangos strwythur dylunio gwreiddiol yn Barcelona.


Un o raddedigion MSc mewn Cadwraeth Adeiladau Cynaliadwy yn ennill dyfarniad IHBC

Un o raddedigion MSc mewn Cadwraeth Adeiladau Cynaliadwy yn ennill dyfarniad IHBC

Dydd Mawrth, 31st Ionawr, 2017

Mae Hilary Wyatt, Ymgeisydd PhD ag ariannwyd gan yr EPSRC, wedi ennill Dyfarniad nodedig Guy Astley y Sefydliad Cadwraeth Adeiladu Hanesyddol ar gyfer ei thraethawd hir MSc.


Myfyrwyr BSc i greu Gosodiad Penseli yn Barcelona.

Myfyrwyr BSc i greu Gosodiad Penseli yn Barcelona.

Dydd Iau, 19th Ionawr, 2017

Bydd myfyrwyr blwyddyn gyntaf sy’n astudio rhaglen BSc Astudiaethau Pensaernïaeth yn teithio i Barcelona yn hwyrach mis yma i gydweithio ar greu strwythur o 25,000 o benseli.


Cydweithwyr yr Ysgol ar restr fer Tŷ y Flwyddyn

Cydweithwyr yr Ysgol ar restr fer Tŷ y Flwyddyn

Dydd Llun, 19th Rhagfyr, 2016

Mae Chris Loyn, ymgynghorydd stiwdio a Phil Coffey, asesydd allanol yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru, ar Restr fer Tŷ’r Flwyddyn RIBA 2016. Llun gan Timothy Soar.


EMUVE –Ymchwil am ddinasoedd sy’n lleihau a gwagleoedd dinesig.

EMUVE –Ymchwil am ddinasoedd sy’n lleihau a gwagleoedd dinesig.

Dydd Mawrth, 6th Rhagfyr, 2016

Mae ymchwilwyr o Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn archwilio’r rhesymau amrywiol sy’n achosi crebachu dinasoedd ar hyd arfordir Ewrop-Canolfor a’r strategaethau adfer a allai gynnig cyfleoedd adfywio newydd ar gyfer y poblogaethau lleol.


Enwi graddedigion fel sêr y dyfodol RIBAJ 2016.

Enwi graddedigion fel sêr y dyfodol RIBAJ 2016.

Dydd Iau, 1st Rhagfyr, 2016

Mae Rhys Jones a Bethan Knights, y ddau yn raddedigion o Ysgol Pensaernïaeth Cymru, wedi’u henwi ymhlith Sêr y Dyfodol gan RIBAJ.