Addasu a Chlirio 2015

Bydd gennym nifer cyfyngedig o gyfleoedd addasu a chlirio ar gael ar

gyfer mynediad yn 2015.

Mae hyn yn newyddion gwych i fyfyrwyr cymwys sy’n dal i chwilio am le ac sy’n dyheu am ymuno â phrifysgol Grŵp Russell.

Bydd ein rhestr o leoedd gwag ar gyrsiau ar gael ym mis Awst

Os oes gennych ddiddordeb yn ein cyrsiau sy’n dechrau fis Medi 2015, cliciwch yma.

Gallwch ffonio ein Canolfan Ymholiadau Addasu a Chlirio i gael cyngor ac arweiniad ar +44(029) 2087 6000 ar y dyddiadau canlynol. 

Amseroedd agor y Ganolfan Alwadau
Dydd Iau 13 Awst 07:00 – 20:00
Dydd Gwener 14 Awst 08:00 – 18:00
Dydd Sadwrn 15 Awst 09:00 – 16:00
Dydd Sul 16 Awst 10:00 – 13:00
Dydd Llun 17 Awst 08:00 – 18:00

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r Swyddfa Recriwtio Israddedigion: Ffôn: 029 2087 4455.

Dylai myfyrwyr rhyngwladol gysylltu â’n swyddfa ryngwladol drwy ffonio: +44(0)29 2087 0771.

Get updates

Sign up here to get Clearing and Adjustment updates by email.

Sign up now

Ydych chi eisoes wedi derbyn eich canlyniadau?

Os ydych chi eisoes yn bodloni ein gofynion mynediad cyfredol, a’ch bod chi heb unrhyw gynigion ac yn chwilio am le mewn prifysgol ar gyfer tymor yr hydref eleni, cysylltwch â ni ar: +44 (0)29 2087 6000.


Why Cardiff?

Founded in 1883, Cardiff is established as one of Britain’s leading universities.

Career prospects

Excellent prospects

Our graduates are among the most sought-after by employers.

Affordable living

We'll do our best to find University accommodation for students going through Clearing.

Packed social life

Voted one of the biggest and best Students' Unions in the UK

Outstanding location

Compact, friendly, inexpensive and buzzing with energy. Cardiff has it all.

Undergraduate

Meet our students

Want to know what Cardiff is really like? Find out from the people who know best...our students.

Meet our students

Prospectus

2014 prospectus

View interactive version, download or request a paper copy.

View prospectus