Addasu a Chlirio 2014

Mae Prifysgol Caerdydd wedi llenwi ei lleoedd gwag ar gyfer myfyrwyr y DU / UE sy’n dymuno dechrau eu hastudiaethau yr hydref hwn.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â’r Swyddfa Recriwtio Israddedigion: Ffôn: 029 2087 4455.

Os oes gennych ddiddordeb yn ein cyrsiau sy’n dechrau ym Medi 2015, cliciwch yma.

Ydych chi eisoes wedi derbyn eich canlyniadau?

Os ydych chi eisoes yn bodloni ein gofynion mynediad cyfredol, a’ch bod chi heb unrhyw gynigion ac yn chwilio am le mewn prifysgol ar gyfer tymor yr hydref eleni, cysylltwch â ni ar: +44 (0)29 2087 6000.


Why Cardiff?

Founded in 1883, Cardiff is established as one of Britain’s leading universities.

Career prospects

Excellent prospects

Our graduates are among the most sought-after by employers.

Affordable living

We'll do our best to find University accommodation for students going through Clearing.

Packed social life

Voted one of the biggest and best Students' Unions in the UK

Outstanding location

Compact, friendly, inexpensive and buzzing with energy. Cardiff has it all.

Undergraduate

Meet our students

Want to know what Cardiff is really like? Find out from the people who know best...our students.

Meet our students

Prospectus

2014 prospectus

View interactive version, download or request a paper copy.

View prospectus