Addasu a Chlirio 2015

Mae Prifysgol Caerdydd wedi llenwi ei lleoedd ar gyfer mynediad ym Medi 2015.

I gael manylion am raglenni gradd ar gyfer mynediad ym mis Medi 2016, ewch i’n tudalennau gwe Astudiaethau Israddedig am fwy o wybodaeth. Gallwch hefyd gael gwybod mwy am gyfleoedd i ymweld â’r Brifysgol.

Unigolion sy’n dal cynnig
Os oes gynnig Clirio i astudio yng Nghaerdydd ac os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich cais, cysylltwch â’n Tîm Derbyn ar 029 2087 9999

Os yw eich lle yng Nghaerdydd wedi’i gadarnhau ar gyfer mynediad y mis Medi hwn – llongyfarchiadau! Bydd ein tudalennau gwe Myfyrwyr Newydd yn rhoi’r holl wybodaeth sydd ei angen arnoch am gofrestru, preswylfeydd a chymorth i fyfyrwyr i chi.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r Swyddfa Recriwtio Israddedigion: 029 2087 4455.
Dylai myfyrwyr rhyngwladol gysylltu â’n swyddfa ryngwladol drwy ffonio: 029 2087 0771.


Pam Prifysgol Caerdydd?

Wedi ei sefydlu yn 1883, mae Prifysgol Caerdydd yn un o brifysgolion mwyaf blaenllaw Prydain.

Llety afforddiadwy

Fe wnawn ni’n gorau i helpu myfyrwyr sy’n mynd trwy’r broses Clirio i ddod o hyd i lety Prifysgol.

Lleoliad gwych

Cryno, cyfeillgar, rhesymol a llawn bwrlwm. Mae gan Caerdydd y cwbl.