CUBRIC

Agorodd CUBRIC, sef cartref newydd Canolfan Ymchwil Delweddu’r Ymennydd Prifysgol Caerdydd yn ystod Gwanwyn 2016. Yn gartref i gyfuniad o gyfarpar niwroddelweddu sy’n unigryw yn Ewrop, mae CUBRIC yn parhau i ehangu ei hymchwil o’r radd flaenaf sydd eisoes wedi sicrhau statws Prifysgol Caerdydd fel un o dair prifysgol orau’r DU ym meysydd Seicoleg, Seiciatreg a Niwrowyddoniaeth.

‘Gweledigaeth CUBRIC yw deall yr ymennydd ac ymddygiad mewn iechyd a chlefydau drwy ddelweddu a dulliau gwybyddol datblygedig’

Rhagwelir y bydd Canolfan Ymchwil Delweddu’r Ymennydd (CUBRIC) yn un o gyfleusterau mwyaf blaenllaw Ewrop ar gyfer delweddu’r ymennydd. Agorodd cyfleuster £44m newydd CUBRIC ar 7 Mawrth 2016 ac mae’n dod ynghyd ag arbenigedd rhagorol ar fapio’r ymennydd ynghyd â’r technegau diweddaraf o ran delweddu’r ymennydd a symbylu’r ymennydd. Mae’r ganolfan yn hollbwysig yn yr ymdrech fyd-eang i ddeall achosion cyflyrau niwrolegol a seiciatrig fel dementia, sgitsoffrenia a sglerosis ymledol, gan roi gwybodaeth bwysig i ni i ddatblygu triniaethau gwell.

Mae CUBRIC wedi ymrwymo i sicrhau bod gan bawb gyfle cyfartal i gyfrannu at fywyd, gwaith a llwyddiant y Ganolfan. Mae gennym ein grŵp gwaith Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ein hunain sy’n monitro prosesau’n barhaus ac yn ymateb i heriau er mwyn sicrhau bod cyfle cyfartal yn rhywbeth go iawn yn y ganolfan, yn hytrach na gair ffasiynol. Mae’n bwysig nodi bod hyn yn ymwneud â phob agwedd ar gydraddoldeb ac amrywiaeth. Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau ynglŷn â chydraddoldeb ac amrywiaeth, neu os hoffech awgrymu sut y gallwn wella ein cefnogaeth, mae croeso i chi gysylltu â Christoph Teufel, yr unigolyn cyswllt ar gyfer Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn CUBRIC, unrhyw bryd (teufelc@cardiff.ac.uk).