Pob gweithgaredd

Prifysgol Caerdydd – Cynhadledd y Dystysgrif Her Sgiliau – 21 Medi 2018

Gwahoddir athrawon a chydlynwyr Bagloriaeth Cymru i ddigwyddiad datblygu sgiliau 1 diwrnod sy'n rhad ac am ddim. Nod y digwyddiad yw gwella hyder staff wrth ddarparu'r dystysgrif her sgiliau. Cafodd Cynhadledd y Dystysgrif Her Sgiliau, sy'n disodli Cynhadledd Athrawon Bagloriaeth Cymru, ei datblygu gan academyddion Prifysgol Caerdydd mewn partneriaeth ag athrawon ymgynghorol. Bydd gan gynadleddwyr gyfle i fynd i 5 o weithdai yn ystod y diwrnod. Mae rhaglen y gynhadledd wedi'i strwythuro o gwmpas gwahanol gamau yn y broses ymchwil. Bydd y gweithdai'n rhoi cyfle i gynadleddwyr ddatblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o wahanol ddulliau ymchwil a thechnegau dadansoddi, ynghyd â chyfle i gasglu a dadansoddi eu data eu hunain. Mae'r gynhadledd hon i athrawon wedi'i hariannu gan y consortia rhanbarthol, Gonsortiwm Canolbarth y De a'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg. Mae croeso i athrawon ledled Cymru ddod i'r digwyddiad, ond rhoddir blaenoriaeth yn y lle cyntaf i athrawon o fewn ardaloedd y consortia a enwir uchod. Mae'r gynhadledd yna gored i athrawon sy'n addysgu myfyrwyr cyfnod allweddol 4 a/neu gyfnod allweddol 5. Bydd y gynhadledd drwy gyfrwng y Saesneg. Cofrestrwch yma: https://www.eventbrite.co.uk/o/cardiff-university-school-of-social-sciences-11337169527

BrookfieldC@cardiff.ac.uk