Amdanom Ni

Glamorgan House

Mae gan yr Adran Dermatoleg yng Nghaerdydd enw da rhyngwladol am addysgu ac ymchwil mewn dermatoleg. Caiff yr adran addysgu, cleifion allanol, labordai ymchwil ac ardaloedd trin cleifion allanol eu cyfuno yng nghampws modern a mawr Ysbyty Prifysgol Cymru a Choleg Meddygaeth Cymru.

Y gwasanaeth dermatoleg glinigol yw prif ganolfan atgyfeirio dermatoleg y Brifysgol i Gymru ac mae’n gwasanaethu poblogaeth fawr. Mae ganddo adeilad penodol ar gyfer dermatoleg sy’n cynnwys tîm o chwe dermatolegydd a deg o ddermatolegwyr dan hyfforddiant sy’n rheoli clinigau prysur i gleifion allanol, canolfan driniaeth, ffotobioleg a gwasanaethau profion pats arbenigol. Yn ogystal ceir gwasanaeth llawfeddygaeth dermatoleg prysur mewn llawdrinfeydd sydd wedi’u cynllunio’n benodol, sy’n cynnwys llawfeddygaeth ficrograffig Moh, amrywiaeth o laserau a systemau golau pwls dwys.
Ceir tîm mawr ar gyfer nyrsio dermatoleg sy’n darparu gofal dydd a gofal i gleifion mewnol sydd â chlefydau cronig. Yn benodol ceir tri nyrs dermatoleg arbenigol sy’n rhedeg gwasanaethau penodol dan arweiniad nyrsys, gan gynnwys ffototherapi a nyrs lawfeddygol dermatoleg arbenigol, sydd oll yn darparu gwasanaeth o ansawdd uchel i gleifion.