Cyrsiau

Students at computer

Mae’r Adran Dermatoleg yn Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau mewn dermatoleg. Caiff y cyrsiau eu cyflwyno ar y safle yng Nghaerdydd ac ar-lein drwy ein porthol dysgu o bell.

 

 

Diploma mewn Dermatoleg Ymarferol

Cwrs ar-lein, dysgu o bell sy’n cyflwyno hyfforddiant mewn dermatoleg i feddygon teulu ac ymarferwyr teulu a meddygon yn gyffredinol sy’n dymuno ennill arbenigedd mewn ymdrin â chlefydau croen wrth weithio. Mae llwybrau astudio un flwyddyn llawn amser a dwy flynedd rhan amser ar gael.

MSc mewn Dermatoleg Ymarferol

Cwrs Meistr ar-lein, dysgu o bell mewn dermatoleg i raddedigion Diploma Caerdydd mewn Dermatoleg Ymarferol.

MSc mewn Dermatoleg Glinigol

Cwrs blwyddyn, llawn amser, wyneb yn wyneb yng Nghaerdydd ar gyfer meddygon gofal eilaidd sy’n dymuno arbenigo mewn dermatoleg ac sydd angen gradd ôl-raddedig mewn dermatoleg gyda rhywfaint o brofiad ymchwil.

MPhil a PhD

Rhaglenni amser llawn, wyneb yn wyneb, i’r rheini sydd am ddilyn gradd uwch sy’n canolbwyntio ar ymchwil.

Cyflwyniad i Ddermosgopeg

Cwrs ar-lein, dysgu o bell dros ddeuddeg wythnos mewn dermosgopeg i feddygon sy’n gweld cleifion ag anafiadau ar y croen. Datblygu’r gallu i ddefnyddio dermatosgop i werthuso anafiadau croen a gwella sgiliau diagnosis canser y croen.

Cysylltu â ni

Cyfeiriad
Yr Adran Dermatoleg
Prifysgol Caerdydd
3ydd Llawr Tŷ Morgannwg
Parc y Mynydd Bychan
Caerdydd, Cymru, y DU
CF14 4XN

Tystebau