Mae’r broses o newid system e-bost ar fin digwydd- ydych chi’n barod?

Bydd holl aelodau staff ac ôl-raddedigion ymchwil Prifysgol Caerdydd yn symud i system e-bost newydd, Office 265, erbyn Pasg 2014. 

Gwyliwch i ddysgu mwy am newid i system Office 365.

Dyddiad y newid

Gwybodaeth ynghylch pryd fyddwch chi’n symud i system Office 365 ynghyd â dyddiadau pan fydd cefnogaeth ar gael a chysylltiadau allweddol.
Rhagor o wybodaeth yma

 

Paratoi

Yr hyn fydd angen i chi ei wneud er mwyn i’r broses fynd rhagddi’n ddidrafferth.
Rhagor o wybodaeth yma

 

Cymorth i chi

Bydd cymorth ar gael gyda’r broses newid system a gyda’r gwasanaeth Office 365 newydd, ynghyd â chefnogaeth drwy’r broses gyfan.
Rhagor o wybodaeth yma