Ar y gweill

Ein dewisiadau Cymraeg gorau ar gyfer yr wythnosau nesaf.

‘Cyflwyno Diwinyddion ac Athronwyr Sgolastic y Gwledydd Celtaidd’ – Dr Carys Moseley

11/02/2016

Mae’r seminar yma gan Dr Carys Moseley yn rhan o’r gyfres o seminarau ‘Cymru, Cristnogaeth a’r Celfyddydau’.

 

Darlith Goffa G J Williams : ‘T.H. Parry-Williams, yr Almaen a’r Rhyfel Byd Cyntaf’, Dr Angharad Price

14/03/2016

Dr Angharad Price sydd yn traddodi Darlith Goffa G J Williams 2016.

Cymryd Llenyddiaeth Plant o Ddifrif

18/04/2016

Pam nad yw’r diwylliant llenyddol yn cymryd llenyddiaeth plant o ddifrif? Yn y sgwrs hon, bydd yr awdur a’r academydd Catherine Butler, yn pwyso a mesur sut mae darllenwyr sy’n oedolion yn ystyried llenyddiaeth plant, gan ddadlau mai ansicrwydd oedolion o ran plant a phlentyndod sy’n cymell pobl i osod llenyddiaeth plant ar y cyrion, yn hytrach nag ystyriaethau sy’n ymwneud ag ansawdd. Bydd y fersiwn diwygiedig hwn o sgwrs a gomisiynwyd gan Gymdeithas yr Awduron (Society of Authors) yn apelio at ddarllenwyr ac awduron sydd â diddordeb mewn llyfrau plant.


Cipolwg ar ddigwyddiadau

O ddarlithoedd agos atoch i gynadleddau rhyngwladol, mae llawer iawn o bethau’n digwydd.