Ar y gweill

Ein dewisiadau Cymraeg gorau ar gyfer yr wythnosau nesaf.

Profiadau Patagonia

06/08/2015

Dr Llŷr Gwyn Lewis yn cadeirio sesiwn yn holi myfyrwyr yr Ysgol am eu profiadau diweddar yn y Wladfa

Irma Ariannin

06/08/2015

Dr Rhiannon Marks yn siarad am fywyd Irma Ariannin (Irma Hughes de Jones), bardd o’r Wladfa.

‘Meifod a ’Merica: Cofio Cylchoedd Ann Griffiths a Sarah Maldwyn’

06/08/2015

Darlith Eisteddfodol Flynyddol Canolfan Uwchefrydiau Cymry America


Cipolwg ar ddigwyddiadau

O ddarlithoedd agos atoch i gynadleddau rhyngwladol, mae llawer iawn o bethau’n digwydd.