Cynulleidfa

O ddarlithoedd bach i gynadleddau rhyngwladol, mae gennym amrywiaeth o ddigwyddiadau i bawb.

Digwyddiadau cyhoeddus

Mae ein calendr digwyddiadau’n cynnwys darlithoedd, gwyliau a ffilmiau.

Cynfyfyrwyr

Ymunwch â ni ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau i gynfyfyrwyr.

Cefnogaeth cwricwlwm

Rhagor o wybodaeth am ein gweithgareddau cefnogaeth cwricwlwm i athrawon a myfyrwyr ysgol.

Athrawon a chynghorwyr gyrfaoedd

Mae ein rhaglen allgymorth yn annog myfyrwyr o bob grŵp oedran i anelu at addysg uwch, a pharatoi ar ei gyfer.

Diwrnodau agored i israddedigion

Mae diwrnodau agored yn gyfle i weld y brifysgol a’r ddinas dros eich hun.

Diwrnodau agored i ôl-raddedigion

Dyma gyfle i chi gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig a phrofi awyrgylch cyfeillgar a diwylliant bywiog Caerdydd.