Mae’r Gymraeg yn rhan o dreftadaeth Cymru, ar y naill law, ac yn gyfrwng i gyflwyno a dehongli’r dreftadaeth honno ar y llaw arall. Ond hyd yma, cymharol ychydig o sylw a roddwyd i le’r Gymraeg yn y ‘diwydiant treftadaeth’, y tu hwnt i’r angen i sicrhau dwyieithrwydd wrth gyflwyno treftadaeth i’r cyhoedd.