Past events

9 November 2017

Of mice and men: Why do they love cocaine?

19:00 - 20:30
Main Building

Speaker: Dr Justin Cressey-Rodgers, Hywel Dda Health Board

Raising multilingual children: Magu plant amlieithog

18:00 - 19:30
Glamorgan Building

Are you raising your children to speak more than one language? Are you interested in bilingualism and multilingualism generally? This seminar discusses parents’ experiences of using Welsh and/or other languages with their children.

Raising Multilingual Children - ESRC Festival of Social Science

18:00 - 19:30
Glamorgan Building

Are you raising your children to speak more than one language? Are you interested in bilingualism and multilingualism generally? This seminar discusses parents’ experiences of using Welsh and other languages (for example Arabic or Polish) with their children.

Magu Plant Amlieithog - Gŵyl Gwyddorau Cymdeithasol yr ESRC

18:00 - 19:30

A ydych yn magu’ch plant i siarad mwy nag un iaith? A oes gennych diddordeb mewn dwyieithrwydd ac amlieithrwydd yn gyffredinol? Bydd y digwyddiad hwn yn trafod profiadau rhieni o ddefnyddio’r Gymraeg ac ieithoedd eraill (ee Arabeg neu Bwyleg) gyda’u plant.

George Monbiot: Out of the Wreckage - A New Politics in the Age of Crisis

18:00 - 21:00
Julian Hodge Building

George Monbiot explains how new findings in psychology, neuroscience and evolutionary biology cast human nature in a radically different light: as the supreme altruists and cooperators.

Flanders/Wales Symposium

8:45 - 17:15
Pierhead Building

Presentations will be offered on the military experiences in Flanders Fields, on the hosting of Belgian refugees in Wales, as well as the wider social and literary context.

Fflandrys/Cymru: Symposiwm ar y Rhyfel Byd Cyntaf

8:45 - 17:15
Pierhead Building

Cynhelir y symposiwm undydd hwn ar brofiadau pobl o Gymru a Fflandrys yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, a noddir gan Brifysgol Caerdydd, Llywodraeth Fflandrys, a Llywodraeth Cymru, yn adeilad y Pierhead, Caerdydd ar 9 Tachwedd 2017.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10