Responding to populism: education, voting and constructing the public sphere

18/07/2017, 17:30 - 19:30

Free

An Ideas of Wales – Syniadau Cymru event, sponsored by Cardiff University’s Cardiff Speaks project

Location: Y Senedd, Cardiff, CF10 4PZ

5.30pm Light refreshments available / Lluniaeth ysgafn ar gael

6.05pm Discussion begins / Cychwyn y drafodaeth

The tumultuous political times in which we live have seen a rise in populist politics, characterised by perceptions of a growing divide between the people and the elite, and a more extreme, less tolerant political discourse. Wales has not, of course, been immune to some of these symptoms; there is a general recognition here that we must address weaknesses in our political culture.

This open debate on Tuesday 18 July will aim to tackle these issues by discussing ways and means of increasing political engagement and awareness, building a more inclusive political sphere that creates a sense of unity between the people and the political classes, and diminishing the influence of more destructive, intolerant forces.

Specific themes under discussion will be:

· the potential for grounding our public sphere within our radical, collectivist tradition;
· the issue of political education, in particular with respect to schools;
· the potential of compulsory voting for building political engagement.

Please join our contributors, including Jeremy Miles AM; Dr Dan Evans (Desolation Radio), Dr Huw Williams (Coleg Cymraeg), Helen Mary Jones (CEO Youth Cymru) and Vikki Howells AM at The Senedd for a discussion on Wales’ political future.

***

Rydym yn byw mewn cyfnod gwleidyddol cythryblus sydd wedi gweld cynnydd mewn gwleidyddiaeth boblyddol, a nodweddir gan ganfyddiad o raniad cynyddol rhwng y bobl a’r elit, a disgwrs gwleidyddol mwy eithafol, llai goddefgar. Nid yw Cymru, wrth gwrs, wedi ei gochel rhag rhai o’r symptomau hyn; yn wir mae yna gydnabyddiaeth gyffredinol bod rhaid i ni fynd i’r afael â gwendidau ein diwylliant gwleidyddol.

Bydd y drafodaeth agored hon yn bwriadu mynd i’r afael â’r materion yma trwy drafod ffyrdd a dulliau o gynyddu ymwybyddiaeth ac ymgysylltu gwleidyddol, adeiladu byd gwleidyddol mwy cynhwysol sy’n creu ymdeimlad o undod rhwng y bobl a’r dosbarth gwleidyddol, a lleihau dylanwadau mwy dinistriol, anoddefgar.
Y themâu penodol dan drafodaeth fydd:

· Y potensial o osod sylfeini ein cyhoeddfa o fewn ein traddodiad radical, cymundodaidd;
· Y mater o addysg wleidyddol, yn enwedig mewn perthynas ag ysgolion;
· Y potensial o bleidleisio gorfodol ar gyfer adeiladu ymgysylltiad gwleidyddol.

Ymunwch gyda’n cyfranwyr, gan gynnwys Jeremy Miles AC; Dr Dan Evans (Desolation Radio) a Dr Huw Williams (Coleg Cymraeg) yn Senedd ar gyfer trafodaeth ar ddyfodol gwleidyddol Cymru.

Contact us:

Booking

Book places

Share this event

Save to your calendar

Save this event to your calendar of choice.