Routes Cymru Dosbarth Meistr Ffrangeg Lefel UG/Uwch : Gweithdy Darllen a Chyfieithu

28/02/2018, 10:45 - 13:00

***NODER BOD Y DIGWYDDIAD HWN YN CAEL EI GYNNAL YM MHRIFYSGOL ABERTAWE***

This masterclass will be delivered through the medium of Welsh

Routes Cymru Gweithdy Lefel A: Gweithdy Darllen a Chyfieithu – Catrin James

Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru a’i phrifysgolion partner yn cynnig cyfres o weithdai i fyfyrwyr Lefel A. Lluniwyd y gweithdai i gefnogi cyflwyno’r cwricwlwm Ieithoedd Tramor Modern (ITM) gyda’r bwriad o wella gwybodaeth a dealltwriaeth y dysgwr.

Dosbarth meistr i fyfyrywyr Ffrangeg AS/A2 yn canolbwyntio ar sgiliau darllen a chyfieithu.

10.45 – 11.00 : Cofrestru (Derbynfa Tŷ Fulton)

11.00 – 12-50: Dosbarth Meistr

12:50 – 13.00: Gwerthuso / Diwedd y sesiwn

Venue: Fulton House, Seminar Room 1, Singleton Park Campus, Prifysgol Abertawe / Swansea University

 

Booking

Book places

Share this event

Save to your calendar

Save this event to your calendar of choice.