Sustainable and Responsive Environments: green space planning for health and well-being

06/12/2017, 17:00 - 19:30

Free

Recent years have witnessed a renewed interest in connecting planning for the built environment with health initiatives. In response, planners and designers have been tasked with translating an expanding knowledge base into spatial planning and design schemes.

This event features a presentation by Dr. Mick Lennon (University College Dublin) regarding on-going work that seeks to address an identified need for a conceptually-informed way for user-responsive green space planning for health and well-being. Dr. Alan Netherwood (Netherwood Sustainable Futures) and Cardiff University researchers involved in health and green infrastructure research (School of Geography and Planning) will provide critical comments and reflections highlighting links of Dr. Lennon’s study with other initiatives such as those by the Welsh Office for Future Generations and the Well-being Act. Attendees will have the opportunity to see and experience the interactive participatory research methods employed by these projects.

Registration – 5.00 – 5.30pm
Event start – 5.30pm

*This event will be delivered through the medium of English.

Dros y blynyddoedd diwethaf, bu diddordeb o’r newydd mewn cysylltu cynllunio trefol a chynlluniau iechyd. Mewn ymateb i hynny, mae dylunwyr a chynllunwyr wedi cael y dasg o droi sylfaen wybodaeth gynyddol fawr yn gynlluniau cynllunio a dylunio gofodol.

Mae’r digwyddiad hwn yn cynnwys cyflwyniad gan Dr Mick Lennon (Coleg Prifysgol Dulyn). Bydd yn trin a thrafod y gwaith parhaus o geisio canfod dull deallus o gynllunio mannau gwyrdd sy’n ymateb i alw penodedig y defnyddwyr at ddibenion iechyd a lles. Bydd Dr Alan Netherwood (Netherwood Sustainable Futures) ac ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd sy’n gweithio ym maes ymchwil iechyd ac isadeiledd gwyrdd (Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio) yn cynnig sylwadau a myfyrdodau sy’n amlygu’r cysylltiadau rhwng astudiaeth Dr Lennon a chynlluniau eraill fel y rhai gan Swyddfa Cymru ar gyfer Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol a Llesiant. Bydd y digwyddiad yn gyfle i weld y dulliau ymchwil rhyngweithiol a ddefnyddir yn y prosiectau hyn.

Cofrestru – 5.00 – 5.30pm
Digwyddiad yn dechrau – 5.30pm

Google map

Committee Rooms 1 & 2, Glamorgan Building
King Edward VII Avenue
Cardiff
CF10 3WT


Contact us:

Booking

Book places

Share this event

Save to your calendar

Save this event to your calendar of choice.