Why Las Vegas? City as Prism

21/02/2018, 17:30 - 19:30

Free

While Las Vegas is usually dismissed or derided as an aberration in urbanism, this talk argues that the city is worthy of not only serious study but also offers valuable insights into the true nature of contemporary urbanism. It offers a critique of critical theory, which tends to engage with broad brush generalizations about how capitalism shapes cities. The talk will illustrate, with case studies, how a more fine-grain contextual analysis yields more valuable theoretical insights. It also argues that Las Vegas, as a city of extremes can be the basis for a more nuanced understanding of how contemporary cities in the U.S. and elsewhere are actually produced. The talk is derived from Professor Inam’s current book-length research on Las Vegas and its implications for contemporary cities.

Speaker: Dr. Aseem Inam joined Cardiff University as Professor and Chair in Urban Design in April 2017. He leads the MA Urban Design, which is a unique program that cuts across the School of Geography and Planning and the Welsh School of Architecture. Prior to joining the University, he was the John Bousfied Distinguished Visitor in the School of Geography and Planning at the University of Toronto, and the founding Director of the highly innovative MA Theories of Urban Practice program at the Parsons School of Design in New York City. As the Director of TRULAB: Laboratory for Designing Urban Transformation, he practices all over the world, including Brazil, Canada, Haiti, India, and the United States.

*This event will be delivered through the medium of English

Er bod Las Vegas yn cael ei diystyru neu ei gwatwar fel arfer fel dinas anarferol sy’n wahanol iawn i’r confensiwn trefol neu ddinesig, mae’r sgwrs hon yn dadlau bod y ddinas yn destun astudio o ddifrif ac yn cynnig dealltwriaeth werthfawr o wir natur trefi neu ddinasoedd yr oes gyfoes. Mae’n cynnig trafodaeth am ddamcaniaeth feirniadol, sy’n tueddu i gyffredinoli ynghylch sut mae cyfalafiaeth yn ffurfio dinasoedd. Bydd y sgwrs yn egluro, gydag astudiaethau achos, sut mae dadansoddi manylach a chyd-destunol yn esgor ar ddealltwriaeth ddamcaniaethol fwy gwerthfawr. Mae hefyd yn dadlau y gall Las Vegas, fel dinas o eithafion fod yn sail ar gyfer dealltwriaeth mwy cynnil o’r modd y mae dinasoedd cyfredol yn yr Unol Daleithiau ac mewn mannau eraill yn magu ffurf. Mae’r sgwrs yn deillio o ymchwil presennol yr Athro Inam – ymchwil swmp llyfr – ynghylch Las Vegas a’i goblygiadau ar gyfer dinasoedd yr oes sydd ohoni.

Siaradwr: Ymunodd Dr. Aseem Inam â Phrifysgol Caerdydd yn Athro a Chadeirydd Dylunio Trefol ym mis Ebrill 2017. Ef yw arweinydd y cwrs MA mewn Dylunio Trefol, rhaglen unigryw sy’n trawsdorri’r Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, ac Ysgol Pensaernïaeth Cymru. Cyn ymuno â’r Brifysgol, ef oedd Ymwelydd Nodedig John Bousfied yn yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio ym Mhrifysgol Toronto, yn ogystal â chyfarwyddwr sefydlol y rhaglen MA hynod o arloesol, Damcaniaethau Arferion Trefol (Theories of Urban Practice) yn Ysgol Dylunio Parsons yn Efrog Newydd. Fel Cyfarwyddwr TRULAB: Labordy er Dylunio Trawsnewidiad Trefol (Laboratory for Designing Urban Transformation), mae’n gweithio ar draws y byd, gan gynnwys ym Mrasil, Canada, Haiti, India ac Unol Daleithiau America.

* Cynhelir y digwyddiad hwn trwy gyfrwng y Saesneg.

Google map

-1.64, Glamorgan Building
King Edward VII Avenue
Cardiff
CF10 3WT


Contact us:

Booking

Book places

Share this event

Save to your calendar

Save this event to your calendar of choice.