Cwis

Hafan y ganolfan adnoddau

Teitl yr adnodd a disgrifiad ohono Math
Cwis deall cyfosod (gwyddorau cymdeithasol)
Cwis a gweithgaredd i helpu myfyrwyr i ddeall beth mae cyfosod yn ei olygu. Mae hefyd yn dangos sut y gall myfyriwr lunio paragraffau sy’n cyfosod ffynonellau wrth wneud eich dadleuon a’ch safbwyntiau eich hun yn glir.
Quiz
Cwis deall cyfosod (Biowyddorau)
Cwis a gweithgaredd i helpu myfyrwyr i ddeall beth mae cyfosod yn ei olygu. Mae hefyd yn dangos sut y gall myfyriwr lunio paragraffau sy’n cyfosod ffynonellau wrth wneud eich dadleuon a’ch safbwyntiau eich hun yn glir.
Quiz
Arddull academaidd cwis
Cwis deg cwestiwn sy'n asesu dealltwriaeth o'r gwahanol agweddau ar sut i ysgrifennu’n dda yn academaidd.
Quiz
Understanding synthesis quiz (biosciences)
A quiz and activity to help students understand what is meant by synthesis. It also demonstrates how a student can form paragraphs that synthesise sources while making their own arguments and opinions clear.
Quiz
Understanding synthesis quiz (social sciences)
A quiz and activity to help students understand what is meant by synthesis. It also demonstrates how a student can form paragraphs that synthesise sources while making their own arguments and opinions clear.
Quiz
Academic style quiz
A ten question quiz which tests understanding of the different aspects of good academic writing style.
Quiz
Cwis dyfynnu a chyfeirio
Profwch eich gwybodaeth am ddyfynnu a chyfeirio gyda’r cwis hwn.
Quiz
Citing and referencing quiz
Test knowledge of citing and referencing with this quiz.
Quiz
Is it plagiarism? quiz
Test knowledge of plagiarism with this quiz.
Quiz
Which report do I cite?
Test understanding of OSCOLA citations with this short activity.
Quiz
Reference format quiz (Harvard)
Test understanding of how to reference different types of material in Cardiff University Harvard style.
Quiz
Identify the source quiz (Harvard)
Look at the references formatted in the Cardiff Harvard style and decide which type of material is being described in each case.
Quiz

Hafan y ganolfan adnoddau