Diben y wefan hon yw darparu gwybodaeth am y Rhaglen Diogelwch Gwybodaeth a’r prosiectau sy’n rhan o’r rhaglen. Mae’n adnodd gwybodaeth hefyd gyda’r bwriad o gynnig ‘siop un stop’ ar gyfer popeth sy’n ymwneud â diogelwch gwybodaeth.

Rhaglen - Ar y dudalen hon rhoddir disgrifiad cyffredinol o’r rhaglen a’r rhesymau dros ei bodolaeth.

Cyngor - Ar y dudalen hon rhoddir cyngor ac arweiniad ynghylch diogelu gwybodaeth neu ddolenni pwrpasol.

Polisïau - Ar y dudalen hon rhestrir polisïau perthnasol i ddiogelwch gwybodaeth.

Ar gyfer Ymchwilwyr - Cyngor a gwybodaeth i helpu â chwestiynau Diogelwch Gwybodaeth mewn tendrau ymchwil.

Canllawiau Categoreiddio ac Ymdrin â Gwybodaeth

Blog - Dyma flog y rhaglen lle postir negeseuon am y rhaglen neu ei phrosiectau neu eitemau eraill o bwys.

Cysylltu â ni – Sut i ddod i gysylltiad.

ISFLogo with wordsW