Ar gyfer Ymchwilwyr

Mae mwy a mwy o geisiadau ymchwil yn cynnwys adrannau sy’n canolbwyntio ar sut mae’r cynigydd llwyddiannus yn mynd ati i ddiogelu gwybodaeth.

Mae rhai o’r cwestiynau cyffredin wedi’u rhestru yn y ddewislen ar y chwith. Mae’r tab Polisïau hefyd yn hwylus er mwyn gweld polisïau sy’n gysylltiedig â diogelu gwybodaeth.

Ar gyfer pob cwestiwn, darperir ateb (A.) cyffredin. Mae tystiolaeth (T.) y mae modd ei darparu i gefnogi’r ateb yn cael ei rhoi ar ffurf dolenni at bolisïau neu adnoddau eraill.

I gael rhagor o gyngor a chymorth i lenwi’r holiaduron hyn ynglŷn â diogelu gwybodaeth, cysylltwch â

Matt Cooper, Information Rights Manager (Cooperm1@cardiff.ac.uk) or tel: 029 208 75466

Department of Strategic Planning and Governance

Friary House, 2nd Floor

Greyfriars Road

Cardiff, CF10 3AE

Email:  isf@cardiff.ac.uk