C. Sut mae’r Brifysgol yn ymdrin â pharhad busnes ac adfer ar ôl trychineb ym mhob lleoliad lle mae gwybodaeth ymchwil yn cael ei chadw?

A. Mae gan y Brifysgol gynllun Digwyddiadau Difrifol ac mae ganddi gynlluniau wrth gefn lleol cynhwysfawr ar waith.

T. http://cardiff.ac.uk/govrn/cocom/crisis/index.html