Canllawiau Categoreiddio ac Ymdrin â Gwybodaeth

Mae’r rhaglen Fframwaith Diogelwch Gwybodaeth yn gyfrifol am Ganllawiau Ymdrin â Gwybodaeth Prifysgol Caerdydd. Mae’r canllawiau hyn yn rhoi fframwaith clir er mwyn sicrhau sut y dylent ymdrin â gwybodaeth a’i diogelu ac ym mhle y mae’n ddiogel i storio gwahanol fathau o wybodaeth. Gallwch lawrlwytho fersiwn pdf o’r canllawiau a’r polisi cysylltiedig yma: ISFInfoClassfnHndlngPolicyv3Welsh

Gallwch weld fersiynau modwlar o’r canllawiau ymdrin â gwybodaeth drwy’r dolenni sydd islaw’r tabl Categoreiddio Gwybodaeth.

Categorïau Gwybodaeth

ClassificationW_v3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gweithdrefnau ymdrin â gwybodaeth ar gyfer:

Cyngor cyffredinol:

  • Ceisiwch gadw Gwybodaeth Gyfrinachol (C1 ac C2) yn amgylchedd diogel y Brifysgol bob amser.
  • Os nad yw hyn yn bosibl dylech ystyried a fyddai’n bosibl cuddio darnau o’r testun neu dynnu enwau o wybodaeth gyfrinachol neu gyfrinachol iawn, a thrwy hynny droi’r wybodaeth yn wybodaeth nad yw’n gyfrinachol (Categori NC).
  • Os oes posibilrwydd bod Gwybodaeth Gyfrinachol wedi cael ei cholli neu ei datgelu heb ganiatâd cysylltwch â’r Ddesg Gwasanaeth Technoleg Gwybodaeth ar 11111
  • Cysylltwch â’r Ddesg Gwasanaeth Technoleg Gwybodaeth ar 11111 i ofyn am gyngor ynglŷn â sut i gael gwared ar gyfarpar sy’n cynnwys Gwybodaeth Gyfrinachol yn ddiogel
  • Defnyddiwch y Gwasanaeth Gwastraff Cyfrinachol i gael gwared ar bapur a chyfryngau electronig bach Handling@caerdydd.ac.uk