Meddalwedd Gwrth-firws

Beth yw Firws?

Darn o god rhaglennu maleisus yw firws sydd wedi’i gynllunio i niweidio neu amharu ar systemau cyfrifiadurol drwy ychwanegu ei hun (neu amrywiad arno’i hun) at ffeiliau system neu raglennu a ddefnyddir yn gyffredin. Mae firysau’n hunan-ddyblygol, ac yn ymledu o un system ‘heintiedig’ i’r nesaf. Mae dros 70,000 o firysau cyfrifiadur mewn bodolaeth, a rhyw 400-500 o rai newydd yn cael eu darganfod bob mis.

Beth yw Meddalwedd Gwrth-firws

Meddalwedd a osodwch ar eich cyfrifiadur i ganfod a thynnu firysau yw meddalwedd gwrth-firws neu AV. Mae hefyd yn monitro gweithgaredd y cyfrifiadur i atal firysau rhag cael mynediad i’ch cyfrifiadur e.e. drwy gof bach (USB) heintiedig, lawrlwytho ffeiliau drwg o’r we neu agor gwefan faleisus.

Mae meddalwedd gwrth-firws yn eich diogelu hefyd rhag sawl math arall o raglen gyfrifiadurol faleisus neu ‘falwedd’ fel herwgipwyr porwyr, meddalwedd gwystlo, cofnodwyr bysellau, drysau cefn, gwreiddweddau, ceffylau Caerdroea, mwydod, meddalwedd hysbysebu ac ysbïwedd i enwi ychydig.

Diffiniadau firysau

Un o’r pethau allweddol i’w cofio yw bod firysau cyfrifiadur, fel firysau biolegol, yn esblygu ac yn newid o hyd. I’ch meddalwedd gwrth-firws allu diogelu yn erbyn y firysau diweddaraf rhaid ichi adnewyddu eich ‘diffiniadau firysau’ yn gyson. Rhestr o broffiliau firysau hysbys yw diffiniadau firysau. Bydd eich meddalwedd cyfrifiadurol yn defnyddio’r diffiniadau i gymharu ffeiliau ar eich cyfrifiadur â’r rhai yn ei restr o firysau hysbys ac yn cymryd camau fel gosod ffeiliau mewn cwarantin neu ddileu ffeiliau pan wêl rai sy’n cyfateb.

I sicrhau bod y diffiniadau diweddaraf un gennych, gwnewch yn siŵr bod diweddaru awtomatig neu reolaidd wedi’i alluogi yn y gosodiadau meddalwedd.

 

Protection-cropped