Beth yw fy Nghyfrifoldebau?

Fel aelod o staff mae gofyn ichi:

  1. Adrodd am bob digwyddiad sy’n ymwneud â diogelwch gwybodaeth (e.e. colli gwybodaeth gyfrinachol neu ddyfais sy’n dal gwybodaeth gyfrinachol, amheuaeth bod firws neu faleiswedd ar ddyfeisiau, torri rheolau preifatrwydd);
  2. Dewis cyfrinair cadarn, ei gadw’n ddiogel a pheidio â’i rannu;
  3. Dilyn y canllawiau ymdrin â gwybodaeth pryd bynnag y bo hynny’n bosibl;
  4. Cymryd rhan mewn hyfforddiant gorfodol ar ddiogelwch gwybodaeth pan ofynnir ichi wneud hynny;
  5. Defnyddio’r adnoddau ar wefan ISF (Fframwaith Diogelwch Gwybodaeth)a/neu geisio cyngor oddi wrth reolwyr llinell neu’r tîm ISF os nad ydych yn sicr o’r camau diogelwch gwybodaeth cywir; ac
  6. Adnewyddu eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o bolisïau ISF fel sy’n ofynnol.