Adnoddau Troseddau Hunaniaeth

Action Fraud

Ffôn: 0300 123 2040
www.actionfraud.police.uk

CIFAS – Gwasanaeth Atal Twyll y Deyrnas Unedig
Capital House
E-State
Bankhead Crossway South
Caeredin
EH11 4EP
www.cifas.org.uk

ACPO – Atal Twyll
http://www.fraud-stoppers.info/

Y Swyddfa Gartref
www.identitytheft.org.uk

Bank Safe Online
www.banksafeonline.org.uk

Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol
Ffôn: 0800 0 234567
www.financial-ombudsman.org.uk

CardWatch d/o APACS
Mercury House
Triton Court
14 Finsbury Square
Llundain EC2A 1LQ
www.cardwatch.org.uk

I roi gwybod am achosion o ddwyn neu golli post a dogfennau pwysig eraill:

Y Gwasanaeth Hunaniaeth a Phasbortau
Ffôn: 0870 521 0410
www.passport.gov.uk

Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau
Ffôn: 0870 240 0009
www.dvla.gov.uk

Y Post Brenhinol
Ffôn: 08457 740 740

Y Comisiynydd Gwybodaeth

http://ico.org.uk/for_the_public/topic_specific_guides/identity_theft