Tystysgrif Hyfforddiant Diogelwch

mr-chips_Sticker_Final

 

Yn y Brifysgol, rydym yn ymdrin â llawer iawn o wybodaeth bob dydd, gan gynnwys gwybodaeth bersonol am staff a myfyrwyr, gwybodaeth ariannol a data ymchwil.

Disgwylir i’r holl staff ym Mhrifysgol Caerdydd gyfrannu at ddiogelu gwybodaeth, felly mae angen i bob un ohonom ddeall beth mae diogelwch gwybodaeth yn ei olygu yn ymarferol.

Bydd y pecyn hyfforddiant hwn yn eich helpu i ddeall y risgiau i ddiogelwch gwybodaeth y mae’r Brifysgol yn eu hwynebu, a beth rydym yn ei wneud i atal y risgiau hynny. Bydd yr hyfforddiant yn darparu dolenni at adnoddau yn Fframwaith Diogelwch Gwybodaeth y Brifysgol, i’ch helpu i roi diogelwch gwybodaeth ar waith yn eich gwaith chi. Bydd yn rhoi gwybod i chi am eich rôl bersonol wrth roi diogelwch gwybodaeth ar waith yn ymarferol. Fe gewch yr opsiwn i ddewis gwneud yr hyfforddiant trwy’r Gymraeg neu’s Saesneg

Gallwch ddod o hyd i’r modiwl hyfforddiant Dysgu Canolog o fis Mawrth 2016, wrth ddefnyddio eich enw defnyddiwr a chyfrinair mewngofnodi rhwydwaith y Brifysgol.

I wirio bod eich cofnodion CoreHR wedi eu diweddaru, dilynwch y cyfarwyddiadau hyn.

 

 

I ddiweddaru eich Hyfforddiant Diogelwch Gwybodaeth ewch i’r adnoddau hyfforddiant.