Gwirio Cofnodion CoreHR

O fewn 48 awr o gyflawni’r prawf Diogelwch Gwybodaeth yn llwyddianus fe fydd CoreHR yn diweddaru i ddangos eich bod wedi pasio’r prawf. I wirio bod eich cofnodion datblygiad personol wedi eu diweddaru, byddwch cystal â dilyn y cyfarwyddiadau isod:

1. Mewngofnodwch i CoreHR a dewiswch ‘Dangosfwrdd Cyflogai’.

2. Cliciwch ar y botwm ‘Datblygiad’ sy’n ymddangos ar ochr chwith y sgrin.

CoreHR_1_cym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cliciwch ar y gwymplen sy’n ymddangos ar ochr dde y sgrin (i’r dde o ‘Archebu Cwrs’)

CoreHR_2_cym

4. Sgroliwch lawr y ddewislen a chlicio ar yr opsiwn olaf ‘Cyrsiau yn y Gwaith wedi eu Cwblhau’ ac fe welwch y wybodaeth sy’n berthnasol i chi.

CoreHR_3_cym

 

Cywiro Diffygion

Does dim manylion yn ymddangos yn yr adran ‘Cyrsiau yn y Gwaith wedi eu Cwblhau’:

A wnaethoch chi basio’r prawf ac a gynigwyd tystysgrif i chi?

a. Naddo – mewngofnodwch eto i Dysgu Canolog i ail gymryd y prawf nes i chi ei basio a derbyn tystysgrif. Yna, arhoswch 48 awr cyn i chi wirio CoreHR.

b. Do – Ydych chi wedi aros 48 awr cyn gwirio CoreHR? Os naddo, arhoswch nes i 48 awr fynd heibio ers i chi basio’r prawf cyn gwirio eto.

Os nad ydych yn gweld cadarnhad yn CoreHR eich bod wedi pasio’r hyfforddiant ar ôl dilyn y cyfarwyddiadau uchod e-bostiwch ISF@caerdydd.ac.uk.