Cofrestr o Stiwardiaid Data

Cliciwch ar y ddolen gyswllt isod i weld y Gofrestr gyfredol o Stiwardiaid Data sy’n darparu rhestr o’r Asedau Gwybodaeth Allweddol, eu perchnogion a’r Stiwardiaid Data sy’n gyfrifol am systemau’r Brifysgol sy’n cynnwys yr asedau gwybodaeth hynny.

D.S. Mae hon yn ddogfen fwy a chaiff ei diweddaru’n rheolaidd.

ISFDataStewardsRegister20141105