Undergraduates

Cyrsiau israddedig

Mae gennyn ni ystod drawiadol o gyrsiau gradd i’r rhai sydd â diddordeb byw mewn iaith a diwylliant.

Postgraduate courses

Cyrsiau ôl-raddedig a addysgir

O Astudiaethau Ewropeaidd i Gyfieithu, dyma ragor o wybodaeth am ein hystod gynyddol o raddau meistr a addysgir.

Postgraduate research

Ymchwil ôl-raddedig

Mae’n cymuned ôl-raddedig ddeinamig yn cynnig cyfleoedd rhagorol ar gyfer ymchwil gydweithredol ac ymchwil amlddisgyblaeth.


Ymchwil

Mae gan yr Ysgol enw da yn rhyngwladol, ar ôl cyrraedd yr ail safle ymhlith adrannau Astudiaethau Ewropeaidd y Deyrnas Unedig ar sail ei grym ymchwil. Mae’r meysydd arbenigol yn cynnwys diwylliant a hunaniaeth, hanes a chof, ac astudiaethau ardal sydd wedi’u seilio ar iaith.

Rhagor am ein hymchwil