Amdanom ni

Mae gan Brifysgol Caerdydd un o’r canolfannau ieithoedd modern mwyaf a mwyaf deinamig yn y Deyrnas Unedig. Mae gennyn ni enw da yn rhyngwladol ar sail rhagoriaeth mewn ymchwilio ac addysgu, ac rydyn ni’n cynnig cyfle i’r myfyrwyr ddilyn eu diddordebau mewn amgylchedd amlddisgyblaeth cyffrous.

Exterior of the School of Modern Languages

Y tu allan i’r Ysgol Ieithoedd Modern

Mae’r Ysgol wedi’i lleoli yng nghalon y Brifysgol, ac rydyn ni’n cynnig ystod drawiadol o gyrsiau gradd i’r rhai sydd â diddordeb byw mewn iaith a diwylliant. Mae arbenigedd cydnabyddedig o ran addysgu mewn Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Sbaeneg a Japaneg yn golygu y bydd y myfyrwyr yn magu dealltwriaeth fanwl o’u dewis iaith, llenyddiaeth, diwylliant a hanes.

Mae gennyn ni fwy na 1400 o fyfyrwyr ac 80 o staff academaidd, ac rydyn ni’n cynnig amgylchedd amrywiol a chyfeillgar. Mae’r tiwtoriaid personol yn sicrhau bod cymorth ar gael drwy gydol y cwrs gradd. Mae’r digwyddiadau, y darlithoedd a’r gweithgareddau rheolaidd sy’n cael eu trefnu yn creu amgylchedd bywiog ac mae’r myfyrwyr yn cael eu hannog i gymryd rhan.

Mae cysylltiadau agos â phrifysgolion blaenllaw ledled Ewrop a’r tu hwnt yn cynnig dewisiadau cyffrous o ran blwyddyn dros y môr i gael eich trwytho mewn diwylliant tramor. Gall y myfyrwyr ddod yn rhan hefyd o gynllun Llysgenhadon Iaith y Myfyrwyr, sy’n cynnig cyfle gwych i gydweithio ag ysgolion ledled Cymru i hybu pwysigrwydd ieithoedd.

Mae gennyn ni safbwynt rhyngwladol, ond mae gennyn ni hefyd gysylltiadau cryf yn ein cymuned leol, gan fanteisio i’r eithaf ar fyw a gweithio yn y brifddinas.

Pennaeth yr Ysgol Ieithoedd Modern

Professor Claire Gorrara