Graddau ymchwil

Mae gennyn ni ddiwylliant ymchwil sy’n arbennig o gryf ac enw da ar sail ansawdd yr ymchwil a gynhyrchir a’r nifer cynyddol o grantiau ymchwil rydyn ni’n eu denu.

Cynigir rhaglenni PhD ac MPhil yn rhan-amser ac yn amser-llawn, ac mae goruchwyliaeth ar gael ar draws amrediad o bynciau ymchwil, sy’n ymrannu’n fras yn ôl y themâu a ganlyn:

Rydyn ni’n cynnig amgylchedd ymchwil amlddisgyblaeth ac mae’n staff academaidd wedi ymrwymo i gynhyrchu ymchwil o safon fyd-eang mewn iaith a diwylliant ac yn ehangach. Ceir nifer o gyfleoedd i gydweithredu ac rydyn ni hefyd yn cynnal ystod amrywiol o ganolfannau, grwpiau ac unedau ymchwil.

pg-open-day

Dewch i ymweld â ni

Bydd ein Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion yn gyfle delfrydol ichi gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig yng Nghaerdydd yn ogystal â phrofi amgylchedd bendigedig, awyrgylch cynnes a chyfeillgar neu fwrlwm heintus y brifddinas. Cynhelir y Diwrnod Agored nesaf i Ôl-raddedigion ym mis Tachwedd 2014.

Rhagor o wybodaeth am y diwrnod agored a chyfleoedd eraill i ymweld

Cyfleoedd am Gyllid

Yn ychwanegol at Ysgoloriaethau Prifysgol Caerdydd, mae’n bosibl hefyd y bydd arian ar gael gan nifer o gyrff neu sefydliadau ymchwil. Mae grantiau ymchwil ôl-raddedig yn rhoi cymorth ariannol i’ch helpu i gwblhau’ch astudiaethau a gallant helpu hefyd i dalu ichi fynd i gynadleddau a digwyddiadau ymchwil.

Gweld pob opsiwn cyllid
Gwybodaeth gyffredinol am ariannu a ffioedd
Ariannu a ffioedd i fyfyrwyr rhyngwladol

Cyfarwyddwr Ymchwil

Dr Rachael Langford