Yr Athro Claire Gorrara

Athro Astudiaethau Ffrangeg

Email:
gorrara@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44(0)29 2087 4955
Location:
2.30, 66a Plas y Parc
Office hours:
Dydd Llun 14:00-15:00, Dydd Mercher 10:00-11:00
Mae fy ngwaith i’n ymwneud â thri maes yn bennaf: naratifau ac atgofion am yr Ail Ryfel Byd yn Ffrainc, ffuglen drosedd Ffrangeg ar ôl y rhyfel a ffotograffiaeth a diwylliannau gweledol Ffrainc. Yr hyn sy’n cysylltu’r meysydd hyn yw fy niddordeb i mewn lleisiau yn niwylliant Ffrainc sydd heb ddigon o gynrychiolaeth neu sydd ar y cyrion a sut mae’r rhain yn cyfryngu prosesau newid cymdeithasol a diwylliannol. O ran yr Ail Ryfel Byd, rwyf wedi gweithio’n helaeth ar hunangofiannau, ffuglen ryddiaith a chofiannau menywod sy’n ysgrifennu mewn Ffrangeg. Rwyf wedi cyhoeddi erthyglau a monograff ar ffuglen drosedd a ffilm Ffrangeg ar ôl y rhyfel, Yn 2012, cyhoeddes i fonograff ar ffuglen drosedd mewn Ffrangeg ac atgofion am yr Ail Ryfel Byd, gan edrych ar rôl y diwylliant poblogaidd fel fector cof breintiedig. Ar hyn o bryd rwy’n datblygu fy ngwaith ar ddiwylliannau gweledol rhyfel ymhellach, ac yn enwedig ffotograffiaeth a’r nofel graffig, gan gyfeirio’n arbennig at y Rhyfel Byd Cyntaf a’r Ail Ryfel Byd.

Fe orffennes i fy astudiaethau israddedig ym Mhrifysgol Leeds, gan ennill gradd Gydanrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Ffrangeg a Saesneg (1989). Wedyn bues i’n astudio ym Mhrifysgol Rhydychen gan ennill gradd Meistr yn Llenyddiaeth Ewrop ym 1991 a doethuriaeth DPhil ym 1994, ynglŷn â delweddau llenyddol menywod o’r Ail Ryfel Byd yn Ffrainc ar ôl 1968. Fe’m penodwyd i’n ddarlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd ym mis Medi 1994, yn Uwch-ddarlithydd yn 2001, yn Ddarllenydd yn 2005 ac yn Athro Astudiaethau Ffrangeg yn 2008. Mae gen i ddau o blant, a anwyd yn 2003 a 2005.

Dyfarniadau, gwobrau ac enwebiadau diweddar

Ebrill 2012: Wedi f’ethol yn Gymrawd i Gymdeithas Ddysgedig Cymru

Ebrill 2011: Wedi f’ethol yn Gymrawd i’r Gymdeithas Hanes Frenhinol

Chwefror-Mawrth 2011: Cymrawd ar Ymweliad, Canolfan Astudio Cof Diwylliannol, Sefydliad Astudiaethau Almaeneg a Romawns, Yr Ysgol Astudiaethau Uwch, Prifysgol Llundain

Mehefin 2008: Sefydliad Ymchwil Dyniaethau Caerdydd (CHRI): £1,680

Cynllun Caerdydd ar gyfer Cymrodyr o Fri ar Ymweliad: i ariannu ymweliad y Dr Maurizio Ascari (Prifysgol Bologna) fel rhan o weithgareddau Rhwydwaith Ymchwil Naratifau Trosedd yn eu Cyd-destun

Mawrth 2007: Cymdeithas Astudio’r Ffrainc Fodern a Chyfoes: £350.00 o gymorth i gynhadledd: ‘The Lost Decade: the 1950s in European History, Society, Economy and Culture’, Prifysgol Caerdydd, 11-13 Gorffennaf 2007

Ionawr 2007: cronfa grantiau bach yr Academi Brydenig: £2,292 o gymorth ymchwil i’r prosiect: ‘Reconstructing France: Popular Culture, Crime Fictions and National Identity, 1946-58’

Ebrill 2002: cyllid gan Sefydliad Cassel: £700 a chyllid gan Gymdeithas Astudio’r Ffrainc Fodern a Chyfoes: £200 o gymorth i gynhadledd: ‘Cultural Intersections: Noir Fiction and Film in France and Italy’ yn y Sefydliad Astudiaethau Romawns, Llundain

Gorffennaf 2001-Medi 2002: Cymrodoriaeth Ymchwil Leverhulme: £15,646

Aelodaeth a Gweithgareddau Allanol

Rwy’n gyd-olygydd dwy gyfres gyda Gwasg Prifysgol Cymru: French and Francophone Studies gyda H. Diamond (Prifysgol Caerfaddon) ac European Crime Fictions gyda G. Pieri (Royal Holloway, Prifysgol Llundain) ac S. Godsland (Prifysgol Birmingham).

Ers 2007, rwy’n aelod o fwrdd golygyddol Synergies Royaume Uni et Irlande, sef cyfnodolyn amlddisgyblaeth sy’n gysylltiedig â GERFLINT, Groupe d’Etudes et de Recherches pour le Français Langue Internationale. Rwyf hefyd yn ganolwr ar erthyglau i’r cyfnodolion a ganlyn: French Studies, Romance Studies, Modern and Contemporary France, Modern Language Review, Journal of Law and Society, Feminist Review, Témoigner, History ac rwyf wedi bod yn ddarllenydd i’r cyhoeddwyr a ganlyn: Gwasg Prifysgol Rhydychen, Routledge, Gwasg Prifysgol Cymru a Gwasg Prifysgol Manceinion.

Bûm yn arholwr allanol ar gyfer cynlluniau gradd Ffrangeg Prifysgol Kingston, 2003-7, a Phrifysgol Leeds, 2005-8.

Rwy’n arholwr allanol ar hyn o bryd ar gyfer rhaglenni gradd Ffrangeg ym Mhrifysgol Abertawe o 2011-2014

Rwyf wedi bod yn arholwr allanol ar gyfer doethuriaethau yn y sefydliadau a ganlyn: Prifysgol Caint (2010), Prifysgol Leeds (2010), Birkbeck, Prifysgol Llundain (2011), Université de la Bretagne Occidentale (2011)

Rwy’n aelod o Goleg Adolygu Cymheiriaid yr AHRC.

Fi yw cynrychiolydd Cymru ar Gyngor Ieithoedd Modern y Prifysgolion (UCML)

Cyflwyniadau

Rwyf wedi rhoi dros hanner cant o bapurau cynhadledd a phapurau ymchwil hyd yn hyn, gan gynnwys ugain o anerchiadau drwy wahoddiad. Rhai i’w nodi oedd y gwahoddiadau i siarad yn Sefydliad Berlin-Brandenburg, Berlin (2003), y Southwark Playhouse (2005), Sefydliad Toepfer, Hamburg (2010) a Phrifysgol Paris 3, Sorbonne Nouvelle (2012).

Detholiad o bapurau diweddar

‘Le Passé recompose: mémoire et postmemory dans Des gens très bien d’Alexandre Jardin’, Maison de la recherche, Paris, Sorbonne Nouvelle, 30 Mai 2012

‘Past Crimes, Present Memories: French Crime Fiction and the Second World War’ yn Crime Across the Continent, y Llyfrgell Brydeinig, 18 Tachwedd 2011

Résister au masculin: l’image de résistant dans le roman noir français’, Colloque international à Hamburg/Gut Siggen, ‘L’Appel du 18 juin 1940. Y-a-t—il une mémoire franco-allemande de la Résistance?’. Hamburg, Mehefin 2010

Prif Anerchiad: ‘War stories: Telling Tales of the Second World War in French Crime Fiction’, Prifysgol Leeds, cynhadledd ‘Finding the Plot: On the Importance of Storytelling in Popular Fictions’, Ebrill 2010

Prif Anerchiad: ‘Re-writing war histories: French crime fiction and the Second World War’, Prifysgol Durham, cynhadledd ‘(Re)Writing Wrongs: French Crime Fiction and the Palimpsest, Medi 2012

Rolau yn yr Ysgol ac ar draws Ysgolion

2014: Pennaeth yr Ysgol Ieithoedd Modern

2013 : Pennaeth yr Ysgol Ieithoedd Ewropeaidd, Cyfieithu a Gwleidyddiaeth

2012-13: Pennaeth Dros Dro yr Ysgol Ieithoedd Ewropeaidd, Cyfieithu a Gwleidyddiaeth

2008-2012: Cyfarwyddwr Ymchwil yr Ysgol Astudiaethau Ewropeaidd

1996-2008: Cadeirydd yr Uned Ymchwil, Hanesion, Atgofion a Ffuglenni Ewrop

2006- : Cydlynydd y rhwydwaith ymchwil aml-ysgol, amlddisgyblaeth, Naratifau Trosedd yn eu Cyd-destun, ar y cyd ag H. Worthington (ENCAP)

Fe orffennes i fy astudiaethau israddedig ym Mhrifysgol Leeds, gan ennill gradd Gydanrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Ffrangeg a Saesneg (1989). Wedyn bues i’n astudio ym Mhrifysgol Rhydychen gan ennill gradd Meistr yn Llenyddiaeth Ewrop ym 1991 a doethuriaeth DPhil ym 1994, ynglŷn â delweddau llenyddol menywod o’r Ail Ryfel Byd yn Ffrainc ar ôl 1968. Fe’m penodwyd i’n ddarlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd ym mis Medi 1994, yn Uwch-ddarlithydd yn 2001, yn Ddarllenydd yn 2005 ac yn Athro Astudiaethau Ffrangeg yn 2008. Mae gen i ddau o blant, a anwyd yn 2003 a 2005.

Dyfarniadau, gwobrau ac enwebiadau diweddar

Ebrill 2012: Wedi f’ethol yn Gymrawd i Gymdeithas Ddysgedig Cymru

Ebrill 2011: Wedi f’ethol yn Gymrawd i’r Gymdeithas Hanes Frenhinol

Chwefror-Mawrth 2011: Cymrawd ar Ymweliad, Canolfan Astudio Cof Diwylliannol, Sefydliad Astudiaethau Almaeneg a Romawns, Yr Ysgol Astudiaethau Uwch, Prifysgol Llundain

Mehefin 2008: Sefydliad Ymchwil Dyniaethau Caerdydd (CHRI): £1,680

Cynllun Caerdydd ar gyfer Cymrodyr o Fri ar Ymweliad: i ariannu ymweliad y Dr Maurizio Ascari (Prifysgol Bologna) fel rhan o weithgareddau Rhwydwaith Ymchwil Naratifau Trosedd yn eu Cyd-destun

Mawrth 2007: Cymdeithas Astudio’r Ffrainc Fodern a Chyfoes: £350.00 o gymorth i gynhadledd: ‘The Lost Decade: the 1950s in European History, Society, Economy and Culture’, Prifysgol Caerdydd, 11-13 Gorffennaf 2007

Ionawr 2007: cronfa grantiau bach yr Academi Brydenig: £2,292 o gymorth ymchwil i’r prosiect: ‘Reconstructing France: Popular Culture, Crime Fictions and National Identity, 1946-58’

Ebrill 2002: cyllid gan Sefydliad Cassel: £700 a chyllid gan Gymdeithas Astudio’r Ffrainc Fodern a Chyfoes: £200 o gymorth i gynhadledd: ‘Cultural Intersections: Noir Fiction and Film in France and Italy’ yn y Sefydliad Astudiaethau Romawns, Llundain

Gorffennaf 2001-Medi 2002: Cymrodoriaeth Ymchwil Leverhulme: £15,646

Aelodaeth a Gweithgareddau Allanol

Rwy’n gyd-olygydd dwy gyfres gyda Gwasg Prifysgol Cymru: French and Francophone Studies gyda H. Diamond (Prifysgol Caerfaddon) ac European Crime Fictions gyda G. Pieri (Royal Holloway, Prifysgol Llundain) ac S. Godsland (Prifysgol Birmingham).

Ers 2007, rwy’n aelod o fwrdd golygyddol Synergies Royaume Uni et Irlande, sef cyfnodolyn amlddisgyblaeth sy’n gysylltiedig â GERFLINT, Groupe d’Etudes et de Recherches pour le Français Langue Internationale. Rwyf hefyd yn ganolwr ar erthyglau i’r cyfnodolion a ganlyn: French Studies, Romance Studies, Modern and Contemporary France, Modern Language Review, Journal of Law and Society, Feminist Review, Témoigner, History ac rwyf wedi bod yn ddarllenydd i’r cyhoeddwyr a ganlyn: Gwasg Prifysgol Rhydychen, Routledge, Gwasg Prifysgol Cymru a Gwasg Prifysgol Manceinion.

Bûm yn arholwr allanol ar gyfer cynlluniau gradd Ffrangeg Prifysgol Kingston, 2003-7, a Phrifysgol Leeds, 2005-8.

Rwy’n arholwr allanol ar hyn o bryd ar gyfer rhaglenni gradd Ffrangeg ym Mhrifysgol Abertawe o 2011-2014

Rwyf wedi bod yn arholwr allanol ar gyfer doethuriaethau yn y sefydliadau a ganlyn: Prifysgol Caint (2010), Prifysgol Leeds (2010), Birkbeck, Prifysgol Llundain (2011), Université de la Bretagne Occidentale (2011)

Rwy’n aelod o Goleg Adolygu Cymheiriaid yr AHRC.

Fi yw cynrychiolydd Cymru ar Gyngor Ieithoedd Modern y Prifysgolion (UCML)

Cyflwyniadau

Rwyf wedi rhoi dros hanner cant o bapurau cynhadledd a phapurau ymchwil hyd yn hyn, gan gynnwys ugain o anerchiadau drwy wahoddiad. Rhai i’w nodi oedd y gwahoddiadau i siarad yn Sefydliad Berlin-Brandenburg, Berlin (2003), y Southwark Playhouse (2005), Sefydliad Toepfer, Hamburg (2010) a Phrifysgol Paris 3, Sorbonne Nouvelle (2012).

Detholiad o bapurau diweddar

‘Le Passé recompose: mémoire et postmemory dans Des gens très bien d’Alexandre Jardin’, Maison de la recherche, Paris, Sorbonne Nouvelle, 30 Mai 2012

‘Past Crimes, Present Memories: French Crime Fiction and the Second World War’ yn Crime Across the Continent, y Llyfrgell Brydeinig, 18 Tachwedd 2011

Résister au masculin: l’image de résistant dans le roman noir français’, Colloque international à Hamburg/Gut Siggen, ‘L’Appel du 18 juin 1940. Y-a-t—il une mémoire franco-allemande de la Résistance?’. Hamburg, Mehefin 2010

Prif Anerchiad: ‘War stories: Telling Tales of the Second World War in French Crime Fiction’, Prifysgol Leeds, cynhadledd ‘Finding the Plot: On the Importance of Storytelling in Popular Fictions’, Ebrill 2010

Prif Anerchiad: ‘Re-writing war histories: French crime fiction and the Second World War’, Prifysgol Durham, cynhadledd ‘(Re)Writing Wrongs: French Crime Fiction and the Palimpsest, Medi 2012

Rolau yn yr Ysgol ac ar draws Ysgolion

2014: Pennaeth yr Ysgol Ieithoedd Modern

2013 : Pennaeth yr Ysgol Ieithoedd Ewropeaidd, Cyfieithu a Gwleidyddiaeth

2012-13: Pennaeth Dros Dro yr Ysgol Ieithoedd Ewropeaidd, Cyfieithu a Gwleidyddiaeth

2008-2012: Cyfarwyddwr Ymchwil yr Ysgol Astudiaethau Ewropeaidd

1996-2008: Cadeirydd yr Uned Ymchwil, Hanesion, Atgofion a Ffuglenni Ewrop

2006- : Cydlynydd y rhwydwaith ymchwil aml-ysgol, amlddisgyblaeth, Naratifau Trosedd yn eu Cyd-destun, ar y cyd ag H. Worthington (ENCAP)

Fe orffennes i fy astudiaethau israddedig ym Mhrifysgol Leeds, gan ennill gradd Gydanrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Ffrangeg a Saesneg (1989). Wedyn bues i’n astudio ym Mhrifysgol Rhydychen gan ennill gradd Meistr yn Llenyddiaeth Ewrop ym 1991 a doethuriaeth DPhil ym 1994, ynglŷn â delweddau llenyddol menywod o’r Ail Ryfel Byd yn Ffrainc ar ôl 1968. Fe’m penodwyd i’n ddarlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd ym mis Medi 1994, yn Uwch-ddarlithydd yn 2001, yn Ddarllenydd yn 2005 ac yn Athro Astudiaethau Ffrangeg yn 2008. Mae gen i ddau o blant, a anwyd yn 2003 a 2005.

Dyfarniadau, gwobrau ac enwebiadau diweddar

Ebrill 2012: Wedi f’ethol yn Gymrawd i Gymdeithas Ddysgedig Cymru

Ebrill 2011: Wedi f’ethol yn Gymrawd i’r Gymdeithas Hanes Frenhinol

Chwefror-Mawrth 2011: Cymrawd ar Ymweliad, Canolfan Astudio Cof Diwylliannol, Sefydliad Astudiaethau Almaeneg a Romawns, Yr Ysgol Astudiaethau Uwch, Prifysgol Llundain

Mehefin 2008: Sefydliad Ymchwil Dyniaethau Caerdydd (CHRI): £1,680

Cynllun Caerdydd ar gyfer Cymrodyr o Fri ar Ymweliad: i ariannu ymweliad y Dr Maurizio Ascari (Prifysgol Bologna) fel rhan o weithgareddau Rhwydwaith Ymchwil Naratifau Trosedd yn eu Cyd-destun

Mawrth 2007: Cymdeithas Astudio’r Ffrainc Fodern a Chyfoes: £350.00 o gymorth i gynhadledd: ‘The Lost Decade: the 1950s in European History, Society, Economy and Culture’, Prifysgol Caerdydd, 11-13 Gorffennaf 2007

Ionawr 2007: cronfa grantiau bach yr Academi Brydenig: £2,292 o gymorth ymchwil i’r prosiect: ‘Reconstructing France: Popular Culture, Crime Fictions and National Identity, 1946-58’

Ebrill 2002: cyllid gan Sefydliad Cassel: £700 a chyllid gan Gymdeithas Astudio’r Ffrainc Fodern a Chyfoes: £200 o gymorth i gynhadledd: ‘Cultural Intersections: Noir Fiction and Film in France and Italy’ yn y Sefydliad Astudiaethau Romawns, Llundain

Gorffennaf 2001-Medi 2002: Cymrodoriaeth Ymchwil Leverhulme: £15,646

Aelodaeth a Gweithgareddau Allanol

Rwy’n gyd-olygydd dwy gyfres gyda Gwasg Prifysgol Cymru: French and Francophone Studies gyda H. Diamond (Prifysgol Caerfaddon) ac European Crime Fictions gyda G. Pieri (Royal Holloway, Prifysgol Llundain) ac S. Godsland (Prifysgol Birmingham).

Ers 2007, rwy’n aelod o fwrdd golygyddol Synergies Royaume Uni et Irlande, sef cyfnodolyn amlddisgyblaeth sy’n gysylltiedig â GERFLINT, Groupe d’Etudes et de Recherches pour le Français Langue Internationale. Rwyf hefyd yn ganolwr ar erthyglau i’r cyfnodolion a ganlyn: French Studies, Romance Studies, Modern and Contemporary France, Modern Language Review, Journal of Law and Society, Feminist Review, Témoigner, History ac rwyf wedi bod yn ddarllenydd i’r cyhoeddwyr a ganlyn: Gwasg Prifysgol Rhydychen, Routledge, Gwasg Prifysgol Cymru a Gwasg Prifysgol Manceinion.

Bûm yn arholwr allanol ar gyfer cynlluniau gradd Ffrangeg Prifysgol Kingston, 2003-7, a Phrifysgol Leeds, 2005-8.

Rwy’n arholwr allanol ar hyn o bryd ar gyfer rhaglenni gradd Ffrangeg ym Mhrifysgol Abertawe o 2011-2014

Rwyf wedi bod yn arholwr allanol ar gyfer doethuriaethau yn y sefydliadau a ganlyn: Prifysgol Caint (2010), Prifysgol Leeds (2010), Birkbeck, Prifysgol Llundain (2011), Université de la Bretagne Occidentale (2011)

Rwy’n aelod o Goleg Adolygu Cymheiriaid yr AHRC.

Fi yw cynrychiolydd Cymru ar Gyngor Ieithoedd Modern y Prifysgolion (UCML)

Cyflwyniadau

Rwyf wedi rhoi dros hanner cant o bapurau cynhadledd a phapurau ymchwil hyd yn hyn, gan gynnwys ugain o anerchiadau drwy wahoddiad. Rhai i’w nodi oedd y gwahoddiadau i siarad yn Sefydliad Berlin-Brandenburg, Berlin (2003), y Southwark Playhouse (2005), Sefydliad Toepfer, Hamburg (2010) a Phrifysgol Paris 3, Sorbonne Nouvelle (2012).

Detholiad o bapurau diweddar

‘Le Passé recompose: mémoire et postmemory dans Des gens très bien d’Alexandre Jardin’, Maison de la recherche, Paris, Sorbonne Nouvelle, 30 Mai 2012

‘Past Crimes, Present Memories: French Crime Fiction and the Second World War’ yn Crime Across the Continent, y Llyfrgell Brydeinig, 18 Tachwedd 2011

Résister au masculin: l’image de résistant dans le roman noir français’, Colloque international à Hamburg/Gut Siggen, ‘L’Appel du 18 juin 1940. Y-a-t—il une mémoire franco-allemande de la Résistance?’. Hamburg, Mehefin 2010

Prif Anerchiad: ‘War stories: Telling Tales of the Second World War in French Crime Fiction’, Prifysgol Leeds, cynhadledd ‘Finding the Plot: On the Importance of Storytelling in Popular Fictions’, Ebrill 2010

Prif Anerchiad: ‘Re-writing war histories: French crime fiction and the Second World War’, Prifysgol Durham, cynhadledd ‘(Re)Writing Wrongs: French Crime Fiction and the Palimpsest, Medi 2012

Rolau yn yr Ysgol ac ar draws Ysgolion

2014: Pennaeth yr Ysgol Ieithoedd Modern

2013 : Pennaeth yr Ysgol Ieithoedd Ewropeaidd, Cyfieithu a Gwleidyddiaeth

2012-13: Pennaeth Dros Dro yr Ysgol Ieithoedd Ewropeaidd, Cyfieithu a Gwleidyddiaeth

2008-2012: Cyfarwyddwr Ymchwil yr Ysgol Astudiaethau Ewropeaidd

1996-2008: Cadeirydd yr Uned Ymchwil, Hanesion, Atgofion a Ffuglenni Ewrop

2006- : Cydlynydd y rhwydwaith ymchwil aml-ysgol, amlddisgyblaeth, Naratifau Trosedd yn eu Cyd-destun, ar y cyd ag H. Worthington (ENCAP)

Rwyf wedi goruchwylio pum myfyriwr PhD i orffen eu gwaith ar y pynciau a ganlyn:

  1. ‘Myths and Oppression of Gendered and Racialised Subjects in the Prose Fiction of Rosario Castellanos’ (wedi pasio Mai 2003)
  2. ‘Representations of Travel and Memory in 1960s and 1970s French- and German -Language Literature’ (wedi pasio Ebrill 2004), efrydiaeth a ariannwyd gan yr AHRC
  3. ‘Comparative Perspective on the Poetic Course of Arthur Rimbaud, William Blake and Sohrab Sepehri’ (wedi pasio 2006)
  4. ‘Constructions of the Algerian War Appelés in French Cultural Memory’ (wedi pasio Ebrill 2012) efrydiaeth a ariannwyd gan yr AHRC
  5. ‘Cultural Representations of Italians in Wales (1920s-2010s)’ (wedi pasio Ebrill 2012)

Ar hyn o bryd, rwyf wrthi’n goruchwylio traethawd MPhil ar ffuglen Saffig Almaeneg rhwng y ddau ryfel byd a’r traddodiad Gothig.

Byddwn yn croesawu ceisiadau gan y rhai sy’n dymuno gweithio ar gwestiynau ynglŷn â chof diwylliannol, rhyfel a’r Ffrainc fodern, naratifau llenyddol a gweledol gwrthdaro, yn Ffrainc ac yn Ewrop yn ehangach, a ffuglen a ffilm droseddau mewn Ffrangeg.

Rwy’n addysgu ac rwyf wedi addysgu iaith Ffrangeg ar bob lefel israddedig, gan gynnwys cyfieithu, ysgrifennu traethodau, gramadeg ac ysgrifennu adroddiadau. Fe ddyfeisies i’r modiwl cyflwyno ar gyfer Ffrangeg y flwyddyn gyntaf: Ffrainc Fodern: Rhyfel, Diwylliant a Gwrthdaro, ac arwain y tîm addysgu, ac rwyf wedi addysgu modiwlau Ffrangeg arbenigol ar y pynciau a ganlyn: Ysgrifennu Ffrangeg gan Fenywod yn yr Unfed Ganrif ar Hugain, Diwylliant Ffrainc a’r Goresgyniad, Ffuglen Drosedd mewn Ffrangeg, Traethawd Hir Ffrangeg (blwyddyn 4 yn unig). Rwy’n cyfrannu hefyd at fodiwl aml-Ysgol sy’n cael ei addysgu fel tîm: Mai 68: Nodi Newidiadau yng Ngwleidyddiaeth a Diwylliant Ewrop.

O ran addysgu ar lefel ôl-raddedig, rwy’n cydlynu’r ffrwd Diwylliant ac Ideoleg Ewrop yn yr MA mewn Astudiaethau Ewropeaidd, gan gyfrannu hefyd at y cwrs craidd ar Hunaniaethau Ewrop.

Rwyf wedi addysgu hefyd yn Ysgol Graddedigion y Dyniaethau ac wedi cynnig sesiwn gweithdy ar Gof a Diwylliant a oedd yn agored i ystod o fyfyrwyr ôl-raddedig.

Unedau ymchwil

Grwpiau a rhwydweithiau ymchwil

Canolfannau ymchwil