Ymchwil

Mae’n cymuned ymchwil o academyddion ac ysgolheigion wedi ymrwymo i gynhyrchu ymchwil o safon fyd-eang ac rydyn ni wedi cadw enw cryf yn rhyngwladol ar sail ein rhagoriaeth.

O lenyddiaeth a diwylliant gweledol yn Chwyldro Mecsico i ffasgaeth a ffilm yn Ffrainc; ac o hanes llenyddiaeth Ewrop i rôl cyfieithu yn y theatr gyfoes, mae’n hymchwil yn edrych ar ystod gyffrous ac amrywiol o bynciau.

Rhagor o wybodaeth am ein diddordebau ymchwil

Undergraduates

Canolfannau, grwpiau ac unedau

Rhagor o wybodaeth am y canolfannau, y grwpiau a’r unedau ymchwil sy’n gysylltiedig â’r Ysgol Ieithoedd Modern.

Postgraduate

Cyhoeddiadau

Porwch drwy lyfrau, erthyglau a deunyddiau eraill sydd wedi’u cyhoeddi’n ddiweddar gan ysgolheigion ac ymchwilwyr yr Ysgol Ieithoedd Modern.

Undergraduates

Rhaglen ysgolheigion ar ymweliad

Edrychwch ar y cyfle i ddod fel ysgolhaig ar ymweliad i un o’r ysgolion iaith mwyaf a mwyaf deinamig yn y Deyrnas Unedig.

Journals and collections

Cyfnodolion a chasgliadau

Canfyddwch y cyfnodolion rydyn ni’n eu cyhoeddi a dysgwch ragor am ein casgliad anferth o gomics a llenyddiaeth graffig Sbaeneg.

Rydyn ni wedi ymrwymo i sicrhau arferion ymchwilio moesegol a bwriad ein proses adolygu yw adlewyrchu amrywiaeth ein disgyblaethau a’n diddordebau ymchwil.