Graddau ymchwil

Ymunwch â chymuned academaidd ffyniannus sydd wedi ymrwymo i gynhyrchu ymchwil o’r radd flaenaf yn y byd ym maes Gwleidyddiaeth.

Mae gan yr Adran Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol ddiwylliant ymchwil eithriadol o gryf ac enw da yn arbennig am ansawdd ei hymchwil, gan ddenu nifer cynyddol o grantiau. Rydyn ni’n ymfalchïo ein bod wedi creu amgylchedd difyr ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig, gyda gwaith goruchwylio brwd gan staff academaidd uchel eu cymhellion a chyfleusterau rhagorol.

Cynigir rhaglenni PhD ac MPhil yn rhan-amser ac yn amser-llawn, ac mae goruchwyliaeth ar gael ar draws amrediad o bynciau ymchwil, sy’n ymrannu’n fras yn ôl y themâu a ganlyn:

pg-open-day

Dewch i ymweld â ni

Bydd ein Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion yn gyfle delfrydol ichi gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig yng Nghaerdydd yn ogystal â phrofi amgylchedd bendigedig, awyrgylch cynnes a chyfeillgar neu fwrlwm heintus y brifddinas. Cynhelir y diwrnod agored blynyddol nesaf ym mis Tachwedd 2014.

Rhagor o wybodaeth am y diwrnod agored a chyfleoedd eraill i ymweld

Cyfleoedd am Gyllid

Yn ychwanegol at Ysgoloriaethau Prifysgol Caerdydd, mae’n bosibl hefyd y bydd arian ar gael gan nifer o gyrff neu sefydliadau ymchwil. Mae grantiau ymchwil ôl-raddedig yn rhoi cymorth ariannol i’ch helpu i gwblhau’ch astudiaethau a gallant helpu hefyd i dalu ichi fynd i gynadleddau a digwyddiadau ymchwil.

Gweld pob opsiwn cyllid
Gwybodaeth gyffredinol am ariannu a ffioedd
Ariannu a ffioedd i fyfyrwyr rhyngwladol