Research

Mae gan yr Adran Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol enw da yn rhyngwladol ar sail rhagoriaeth mewn ymchwil.

Mae Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol ym Mhrifysgol Caerdydd wedi cael cryn lwyddiant o ran sgoriau cenedlaethol a byd-eang a barnwyd ei bod yn “rhagorol” gan Ganolfan Datblygu Addysg Uwch. Rydyn ni ym mlaen y gad yn ein maes, gan gyflawni prosiectau ymchwil amlddisgyblaeth unigryw.

Mae’r cyfuniad o ymchwilwyr sydd wedi ennill eu plwyf sydd ag enw da yn rhyngwladol ac ysgolheigion ifanc yn golygu ein bod wedi llwyddo i ddatblygu ethos ymchwil ddeinamig a blaengar. Mae llawer o’r deunyddiau rydyn ni’n eu defnyddio ar gyfer ein cyrsiau wedi’u hysgrifennu gan academyddion a staff addysgu yn yr adran.

Rydyn ni’n ymfalchïo ein bod wedi creu amgylchedd difyr ar gyfer ymchwil ôl-raddedig i’r rhai sy’n dymuno astudio’n amser-llawn ac yn rhan-amser ar gyfer PhD neu MPhil, ac mae goruchwyliaeth ar gael ar draws amrediad eang o bynciau ymchwil.

ref-advert-wordpress

REF 2014

Dysgwch mwy am ein cyflwyniadau a bwrw’ch golwg ar y canlyniadau o 18 Rhagfyr.

Rhodri Morgan speaking at a conference

Canolfannau, grwpiau ac unedau

Rhagor o wybodaeth am y ganolfan, y grwpiau a’r unedau ymchwil sy’n gysylltiedig â’r Adran Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol.

Postgraduate student in the library

Cyhoeddiadau

Porwch drwy lyfrau, erthyglau a rhagor o ddeunydd a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan ysgolheigion yr Adran Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol.

Rydyn ni wedi ymrwymo i sicrhau arferion ymchwilio moesegol a bwriad ein proses adolygu yw adlewyrchu amrywiaeth ein disgyblaethau a’n diddordebau ymchwil.