Forward

Ein huchelgais

Ymhen pum mlynedd, bydd Caerdydd yn gyson ymhlith 100 prifysgol gorau’r byd ac 20 uchaf y Deyrnas Unedig.

Forward

Beth yw pwrpas Prifysgol Caerdydd?

Mae’r Brifysgol yn bodoli er mwyn creu a rhannu gwybodaeth ac addysgu er budd pawb

Forward

Egwyddorion Arweiniol ar gyfer ein Gweithrediadau

  • Perfformiad academaidd a phroffesiynol ardderchog
  • Parch tuag at bobl ac amrywiaeth
  • Rhyddid academaidd
  • Gwydnwch ariannol
  • Uniondeb
  • Datganoliaeth
  • Dynamigrwydd
  • Atebolrwyddd
  • Hunan-benderfyniad
  • Cynaliadwyedd amgylcheddol a chymdeithasol
Forward

Pa fath o brifysgol ydym ni eisiau bod?

Prifysgol ragorol o ran ei hymchwil, ardderchog o ran ei haddysgu, sy’n arwain y byd, wedi’i gyrru gan greadigrwydd a chwilfrydedd, sy’n cyflawni ei rhwymedigaethau cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru a’r byd.

Forward

Ein hymrwymiad

Yn sail i’r ymdrechion hyn fydd ymrwymiad i arfer disgyblaeth ariannol ymwybodol i gynnal ein hunan-benderfyniad a’n galluogi i gyllido ein huchelgais. Fel sefydliad, byddwn yn glir o ran ein ffocws, yn broffesiynol, yn effeithlon ac yn effeithiol, gyda gwasanaethau seilwaith a chymorth yn gweithio i’r safonau uchaf o gymharu â’n cymheiriaid. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu profiad staff gwych i gyd-fynd â phrofiad y myfyrwyr.

Forward

Perfformiad

Caiff cynnydd o ran cyflawni’r uchelgeisiau a amlinellir uchod erbyn 2017 ei fesur yn ôl y dangosyddion perfformiad allweddol canlynol:

10% Twf incwm ymchwil y flwyddyn

90% o foddhad cyffredinol yn yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol ar gyfer pob ysgol (o leiaf)

80% o foddhad yng nghategori asesu ac adborth yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol ar gyfer pob ysgol (o leiaf)

2 Cydweithio sefydliadol gyda dwy brifysgol arall

17% o’n myfyrwyr cartref yn symudol yn rhyngwladol

5% o arian dros ben y flwyddyn (o leiaf)

54% o gostau staff (o gyfanswm yr incwm y flwyddyn)

10 Ymhlith y 10 orau yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil

100 Ymhlith y 100 orau yn y byd

20 Ymhlith yr 20 orau yn ôl y Times