Postiadau blog diweddaraf

Claire Morgan

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Diweddariadau o’r campws gan y Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr: 21.09.20

Posted on 21 Medi 2020 by Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, a anfonwyd 21 Medi am y newidiadau diweddar i ganllawiau’r llywodraeth a’r gefnogaeth o ran iechyd a diogelwch.
Read more


Claire Morgan

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Neges i Fyfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig gan Claire Morgan: 09.09.20

Posted on 21 Medi 2020 by Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor Addysg a Myfyrwyr a anfonwyd at Fyfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig ar 9 Medi ynghylch dyddiadau pwysig ac adnoddau.
Read more

Newyddion yr Is-Ganghellor

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Posted on 10 Medi 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Wrth i’r tymor newydd nesáu, ro’n i am rannu rhai syniadau am sut rydym yn bwriadu cael myfyrwyr ar y campws, a’r strategaeth ddysgu cyfunol fydd yn golygu bod pob myfyriwr yn cael cyfleoedd rheolaidd i gael addysgu wyneb yn wyneb, er y bydd llawer o’r dosbarthiadau’n cael eu haddysgu ar-lein hefyd. Heriau
Read more

Claire Morgan

Y diweddaraf am Gyfarfodau

Diweddariadau o’r campws gan y Rhag Is-Ganghellor: 07.09.20

Posted on 8 Medi 2020 by Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, a anfonwyd 7 Medi am y polisi astudio o bell a chefnogi eich addysg ddigidol.
Read more