Postiadau blog diweddaraf

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Lansio’r Sefydliad Codio

Posted on 2 Gorffennaf 2018 by Rudolf Allemann

Yn ddiweddar, cefais y pleser o ymweld â Thŷ’r Arglwyddi gyda staff a myfyrwyr o’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg ar gyfer lansio’r Sefydliad Codio yn ffurfiol. Mae’r Sefydliad Codio yn gonsortiwm o dros 60 o bartneriaid o feysydd academaidd, diwydiant a sefydliadau dielw. Mae wedi cael gwerth £20m o gefnogaeth gan y llywodraeth, ac mae’n
Read more


Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Pam rydym ni wedi gwneud ymrwymiad i’n staff technegol

Posted on 2 Gorffennaf 2018 by Jayne Sadgrove

Mae Prifysgol Caerdydd yn sefydliad mawr sy’n golygu bod angen llawer o wahanol weithgareddau i gefnogi ein addysgu a’n hymchwil. Ar draws y Brifysgol, mae cannoedd o dechnegwyr yn gweithio mewn amrywiaeth eang o rolau mewn labordai, ystafelloedd dosbarth, a swyddfeydd. Efallai nad yw’r gair ‘technegydd’ yn nheitl swydd pob un ohonynt, ond un peth
Read more

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Adolygiad Reid o Drefniadau Ariannu Ymchwil ac Arloesedd yng Nghymru

Posted on 13 Mehefin 2018 by Karen Holford

Mae cyhoeddi adolygiad yr Athro Graham Reid o Gyllid Ymchwil ac Arloesedd yng Nghymru yn ddiweddar, yn achos i ddathlu. Roeddwn yn aelod o’r panel cynghori fu’n edrych ar y cryfderau, y bylchau a’r potensial er mwyn datblygu ymchwil a gweithgarwch arloesedd cryf yn y dyfodol. Roedd yn adeiladu ar argymhellion yr Athro Ian Diamond
Read more

Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 11 Mehefin 2018

Posted on 11 Mehefin 2018 by Mairwen Harris

Nodwyd y byddai’r Athro Stephen Bentley yn rhoi’r gorau i’w rôl Deon Rhyngwladol Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg ar 31 Gorffennaf 2018 ac mai’r Athro Omer Rana fyddai’n cymryd ei le. Bu’r cais diweddar i Lywodraeth Cymru am gyllid GCRF yn llwyddiannus. Nodwyd fod Wythnos Her Fawr Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg yn
Read more