Postiadau blog diweddaraf

Newyddion yr Is-Ganghellor

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Ionawr 2019

Posted on 1 Chwefror 2019 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Gyda Brexit yn cael cymaint o’n sylw (rhywbeth y bydda i’n ei drafod nes ymlaen), efallai y byddwch yn fodlon i mi ddechrau ebost y mis hwn drwy roi’r wybodaeth ddiweddaraf am raglen Trawsffurfio Caerdydd. Erbyn hyn, mae Bwrdd Gweithredol y Brifysgol wedi cyflwyno papur swyddogol am y pwnc i’w ystyried gan y
Read more


Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Academi Gwyddor Data

Posted on 30 Ionawr 2019 by Rudolf Allemann

Mae datblygiadau mewn technoleg yn dominyddu’r penawdau yn yr oes hon. Mae’r sectorau digidol yn cyfrannu biliynau at yr economi ac amcangyfrifir y bydd angen tuag 1.2 miliwn o bobl â sgiliau digidol arbenigol erbyn 2022. Mae hwn yn amser cyffrous i ddiwydiannau technoleg ac i’r rhai sy’n gyfrifol am addysgu’r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr.
Read more

Newyddion yr Is-Ganghellor

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Rhagfyr 2018

Posted on 21 Rhagfyr 2018 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Ar drothwy’r Nadolig, rydw i’n sylweddoli y gallech fod â rhai pryderon ynghylch beth allai proses Trawsffurfio Caerdydd ei olygu ar gyfer y dyfodol. Mae’n bwysig cydnabod mai dyna’n union yw hi: proses. Mae cael digon o amser i ystyried yr holl bosibiliadau a allai fod ar gael i ni yn bwysig dros
Read more

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Syniadau myfyrwyr am graffiti yn Nhal-y-bont

Posted on 20 Rhagfyr 2018 by Nora de Leeuw

Ar 31 Hydref, roeddwn yn falch o fynd i ail sesiwn y Clwb Llyfrau BME+, a gynhaliwyd yn rhan o raglen digwyddiadau’r Brifysgol ar gyfer Mis Hanes Pobl Dduon. Cafodd y llyfr, The Autobiography of Malcolm X, ei ddewis gan Fadhila Al Dhahouri, Llywydd Undeb y Myfyrwyr.  Siaradodd y myfyrwyr a’r staff oedd yn bresennol
Read more