Postiadau blog diweddaraf

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Cytundebau Prifysgol Xiamen Malaysia (XMUM)

Posted on 5 Tachwedd 2019 by Rudolf Allemann

Yn gynharach y mis hwn, fe es i ar ymweliad i Brifysgol Xiamen Malaysia (XMUM) ar ran y Brifysgol i arwyddo dau gytundeb cynnydd strategol. XUMU yw chwaer gampws ein Partner Strategol, Prifysgol Xiamen. Fe’i hagorwyd yn 2016 a dyma’r campws tramor cyntaf gan sefydliad blaenllaw o Tsiena. Mae 5000 o fyfyrwyr yno ar hyn
Read more


Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Academi Gwyddor Data

Posted on 4 Tachwedd 2019 by Rudolf Allemann

Yr wythnos ddiwethaf, croesawon ni ein carfan gyntaf o fyfyrwyr i’r Academi Gwyddor Data a lansiwyd yn ddiweddar. Mae’r fenter gydweithredol rhwng yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg a’r Ysgol Mathemateg yn cynnal tair rhaglen ôl-raddedig arloesol; MSc Diogelwch Seibr, MSc Deallusrwydd Artiffisial ac MSc Gwyddorau Data a Dadansoddi. Nod yr Academi yw cynnig cyfleoedd unigryw
Read more

Newyddion yr Is-Ganghellor

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Hydref 2019

Posted on 1 Tachwedd 2019 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Nawr fod y flwyddyn academaidd newydd ar waith mae’n briodol myfyrio ar yr heriau ar gyfer 2019-20 yn nhermau ein hymdrechion academaidd, yn enwedig gan fod gennym ddau adolygiad pwysig o’n hansawdd academaidd i baratoi ar eu cyfer. Un o’r rhain yw’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF), fydd yn gyfarwydd i chi ac y
Read more

Newyddion yr Is-Ganghellor, Y diweddaraf am Gyfarfodau

Tair her i Addysg Uwch yng Nghymru

Posted on 17 Hydref 2019 by Colin Riordan

Ar ddiwrnod cwrdd i ffwrdd blynyddol Bwrdd Gweithredol y Brifysgol ym mis Medi, cawsom sesiwn PESTLE i ystyried y risgiau, yr heriau a’r cyfleoedd Gwleidyddol, Economaidd, Cymdeithasol, Technolegol, Cyfreithiol ac Amgylcheddol sy’n wynebu’r Brifysgol.  Byddwn yn rhannu sesiynau PESTLE y dyfodol drwy ein blog. Gwahoddais yr Athro Calvin Jones, Dirprwy Ddeon ar gyfer Gwerth Cyhoeddus
Read more