Postiadau blog diweddaraf

Newyddion yr Is-Ganghellor

Gweithredu diwydiannol yn dod i ben

Posted on 13 Ebrill 2018 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Heddiw, mae aelodau Undeb y Prifysgolion a Cholegau (UCU) wedi pleidleisio o blaid derbyn cynnig ACAS i gael Panel Arbenigol ar y Cyd. Mae hyn yn golygu bod yr holl weithredu diwydiannol – gan gynnwys streicio a gweithredu nad yw’n cynnwys streicio yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 16 Ebrill – wedi’i
Read more


Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Streic yn dod i ben

Posted on 13 Ebrill 2018 by Amanda Coffey

Annwyl fyfyrwyr, Heddiw, mae aelodau Undeb y Prifysgolion a Cholegau (UCU) wedi pleidleisio o blaid derbyn cynnig ACAS i gael Panel Arbenigol ar y Cyd mewn cysylltiad â chynllun pensiwn USS. Mae hyn yn golygu bod yr holl weithredu diwydiannol – gan gynnwys streicio ar gyfer yr wythnos sy’n dechrau ar 16 Ebrill 2018 a
Read more

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Streic: Cefnogi eich prosesau dysgu ac adolygu

Posted on 11 Ebrill 2018 by Amanda Coffey

Neges i fyfyrwyr gan Yr Athro Amanda Coffey – Dirprwy Is-ganghellor, Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd – ynghylch sut mae’r Brifysgol yn parhau i gefnogi eich prosesau dysgu ac adolygu ar ôl gwyliau’r Pasg. Annwyl fyfyrwyr, Wrth i chi baratoi i ail-gydio yn eich astudiaethau ar ôl gwyliau’r Pasg, hoffwn roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi
Read more

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

‘Creu’r Cysylltiad – Cytundeb Arloesedd Cenedlaethol Newydd i Gymru’

Posted on 28 Mawrth 2018 by Karen Holford

Mewn byd sy’n llawn technoleg newydd, timau clyfar ac arloesol sy’n ennill. Maen nhw’n ffynnu gyda hyblygrwydd, talentau a hyder – ond dim ond drwy weithio ar sail ymchwil o’r radd flaenaf maen nhw’n llwyddo. Dyna pam mae’n bleser gennyf groesawu cyhoeddiad adroddiad terfynol Cynyddu Gwerth Cymru gan y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Prifysgolion a
Read more