Postiadau blog diweddaraf

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Wal ymrwymiad.

Posted on 3 Rhagfyr 2019 by Karen Holford

Yn ein cynhadledd i uwch-aelodau staff ym mis Hydref, fe wnaethom neilltuo prynhawn i edrych ar faterion sy’n ymwneud â chydraddoldeb hiliol.  Ymunodd Swyddogion Sabothol ac Ymgyrchu Undeb y Myfyrwyr, yn ogystal â Chadeiryddion grwpiau Cydraddoldeb Hiliol y Brifysgol, â ni i gydnabod y byddai angen gweithredu ar draws y Brifysgol i ymateb mewn modd
Read more


Newyddion yr Is-Ganghellor

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Tachwedd 2019

Posted on 2 Rhagfyr 2019 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Hoffwn ddechrau’r ebost hwn gyda diweddariad neu ddau. Yr amser yma llynedd dechreuais fy ebost mis Tachwedd gydag amlinelliad cryno o’r sefyllfa ariannol anfanteisiol roeddem ni ynddi, gan grybwyll y camau y byddai eu hangen i’n gosod ni ar lwybr cynaliadwy. Esboniais fod ein hincwm wedi codi 2.5% yn unig yn ystod blwyddyn
Read more

Newyddion yr Is-Ganghellor, Y diweddaraf am Gyfarfodau

Ynni gwyrdd – pŵer y dyfodol

Posted on 18 Tachwedd 2019 by Colin Riordan

Ar ddiwrnod cwrdd i ffwrdd blynyddol Bwrdd Gweithredol y Brifysgol ym mis Medi, cawsom sesiwn PESTLE i ystyried y risgiau, yr heriau a’r cyfleoedd Gwleidyddol, Economaidd, Cymdeithasol, Technolegol, Cyfreithiol ac Amgylcheddol sy’n wynebu’r Brifysgol.  Byddwn yn rhannu sesiynau PESTLE y dyfodol drwy ein blog. Gwahoddais yr Athro Jianzhong Wu, Pennaeth Adran Peirianneg Drydanol ac Electronig,
Read more

Newyddion yr Is-Ganghellor, Y diweddaraf am Gyfarfodau

Tarfu digidol: Ydy robotiaid yn cymryd ein swyddi?

Posted on 13 Tachwedd 2019 by Colin Riordan

Ar ddiwrnod cwrdd i ffwrdd blynyddol Bwrdd Gweithredol y Brifysgol ym mis Medi, cawsom sesiwn PESTLE i ystyried y risgiau, yr heriau a’r cyfleoedd Gwleidyddol, Economaidd, Cymdeithasol, Technolegol, Cyfreithiol ac Amgylcheddol sy’n wynebu’r Brifysgol.  Byddwn yn rhannu sesiynau PESTLE y dyfodol drwy ein blog. Gwahoddais yr Athro Phillip Brown, Athro Ymchwil Nodedig, o Ysgol y
Read more