Postiadau blog diweddaraf

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Yr Academi Meddalwedd Genedlaethol

Posted on 10 Ionawr 2018 by Rudolf Allemann

Ym mis Rhagfyr, cefais y pleser o ymweld â’r Academi Meddalwedd Genedlaethol (NSA) yng Nghasnewydd. Gan fy mod yn ymwybodol o lwyddiant yr Academi ac wedi clywed cymaint am ei dull addysgu unigryw, roeddwn yn awyddus i ymweld â’r Academi dros fy hun. Mae’r Academi Meddalwedd Genedlaethol yn fenter gyffrous gan Brifysgol Caerdydd, mewn partneriaeth
Read more


Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Delweddau Ymchwil

Posted on 3 Ionawr 2018 by Nora de Leeuw

Yn nigwyddiad blynyddol yr Academi Ddoethurol, Delweddau Ymchwil, cafwyd eleni eto arddangosfa weledol wych a gwirioneddol ysbrydoledig o hyd a lled yn ogystal ag ansawdd ardderchog yr ymchwil sy’n cael ei chynnal yn ein Prifysgol. Yn ogystal, bum yn dyst i sgyrsiau bywiog rhwng ein ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa ar draws y disgyblaethau, staff
Read more

Newyddion yr Is-Ganghellor

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Rhagfyr 2017

Posted on 22 Rhagfyr 2017 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Mae bob amser yn braf gorffen blwyddyn galendr ar nodyn cadarnhaol. Felly, rhyddhad o’r mwyaf (heb gyfrif cywion cyn iddyn nhw ddeor) oedd gweld y llywodraeth yn llwyddo i gytuno ar drefniadau dros dro gyda’r Cyngor a’r Comisiwn Ewropeaidd ym mis Rhagfyr, fel yr oeddem wedi’i obeithio. Mae’r ddogfen yn un eithaf byr
Read more

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Ein Datganiadau Ariannol ar gyfer 2016-17

Posted on 19 Rhagfyr 2017 by Robert Williams

Yn gyntaf oll, Nadolig llawen iawn a blwyddyn newydd lewyrchus i bob un ohonoch. Rydw i’n ddiolchgar i fy nghydweithwyr am eu gwaith caled a’u hymroddiad yn ystod fy chwe mis cyntaf yma. Mae ymgyfarwyddo â’r Brifysgol wedi bod yn brofiad hynod bleserus a gwerth chweil, ac mae wedi helpu i baratoi ar gyfer ein
Read more