Postiadau blog diweddaraf

Newyddion yr Is-Ganghellor

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Rhagfyr 2018

Posted on 21 Rhagfyr 2018 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Ar drothwy’r Nadolig, rydw i’n sylweddoli y gallech fod â rhai pryderon ynghylch beth allai proses Trawsffurfio Caerdydd ei olygu ar gyfer y dyfodol. Mae’n bwysig cydnabod mai dyna’n union yw hi: proses. Mae cael digon o amser i ystyried yr holl bosibiliadau a allai fod ar gael i ni yn bwysig dros
Read more


Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Syniadau myfyrwyr am graffiti yn Nhal-y-bont

Posted on 20 Rhagfyr 2018 by Nora de Leeuw

Ar 31 Hydref, roeddwn yn falch o fynd i ail sesiwn y Clwb Llyfrau BME+, a gynhaliwyd yn rhan o raglen digwyddiadau’r Brifysgol ar gyfer Mis Hanes Pobl Dduon. Cafodd y llyfr, The Autobiography of Malcolm X, ei ddewis gan Fadhila Al Dhahouri, Llywydd Undeb y Myfyrwyr.  Siaradodd y myfyrwyr a’r staff oedd yn bresennol
Read more

Newyddion yr Is-Ganghellor

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Tachwedd 2018

Posted on 3 Rhagfyr 2018 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Yng nghyfarfod y Cyngor ar 26 Tachwedd, cytunwyd ar Gynllun Diswyddo Gwirfoddol ar draws y Brifysgol gyfan. Agorir y ceisiadau ar gyfer y cynllun ar 3 Ionawr, a bydd ar agor tan ddiwedd mis Mai. Rwy’n siŵr y byddwch yn ymwybodol bod y Cyngor yn disgwyl i’r Brifysgol symud o fod â diffyg
Read more

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Ymrwymedig i’n Technegwyr

Posted on 12 Tachwedd 2018 by Karen Holford

Mae technegwyr yn rhan hanfodol o bob prifysgol.  Maen nhw’n gymuned arloesol gydag amrywiaeth eang o dalentau ar draws ystod eang o ddisgyblaethau.  Maen nhw’n darparu arbenigedd technegol sy’n sail hanfodol i addysgu, ymchwil a throsglwyddo gwybodaeth.   Rwy’n siŵr y bydd llawer o fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig, fel fi, yn cofio’r technegydd caredig a’u helpodd
Read more