Postiadau blog diweddaraf

Newyddion Aelodau’r Bwrdd, Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Sgwadron Awyr Prifysgol Cymru

Posted on 9 Mai 2019 by Rudolf Allemann

Yn ddiweddar, bûm yng Nghinio Blynyddol Sgwadron Awyr Prifysgolion Cymru (UWAS). Fe wnes i fwynhau clywed am y ffyrdd amrywiol mae ein myfyrwyr yn cymryd rhan mewn gweithgareddau hyfforddi a datblygu gyda’r Awyrlu Brenhinol a meysydd gwaith eraill y Lluoedd Arfog.  Mae UWAS yn un o 15 sgwadron awyr yn y DU ac mae’n cynnig
Read more


Newyddion yr Is-Ganghellor

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Ebrill 2019

Posted on 8 Mai 2019 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Fel y gwyddom, rhifyddeg seneddol sydd wedi achosi anrhefn Brexit yn y bôn, ynghyd â’r hollt yn y pleidiau traddodiadol ar hyd llinellau Gadael/Aros (er ei bod hi’n fwy cymhleth o lawer na hynny wrth gwrs). Fodd bynnag, mae’r cynnydd mewn grwpiau newydd, a’r ffaith bod tir cyfansoddiadol newydd wedi’i dorri o ran
Read more

Newyddion yr Is-Ganghellor

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Mawrth 2019

Posted on 3 Ebrill 2019 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Er eich bod yn debygol o gael yr ebost hwn ar 29 Mawrth 2019, diwrnod yr oeddwn, wrth gwrs, yn bwriadu mynd ati’n ofalus i lunio cyfathrebiad, ychydig iawn sydd gen i i’w ddweud i fwrw goleuni ar faterion mewn gwirionedd. O ystyried pa mor gyfnewidiol yw’r sefyllfa, mae’n fwy na phosibl y
Read more

Newyddion yr Is-Ganghellor

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Chwefror 2019

Posted on 3 Ebrill 2019 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Prin y gallaf gredu wrth ysgrifennu’r ebost hwn ddiwedd mis Chwefror 2019 – gydag ychydig dros fis i fynd cyn bod disgwyl i’r DU adael yr Undeb Ewropeaidd – ein bod yn dal i droi yn yr unfan o ran Brexit. I bob golwg, mae hi wedi mynd yn nos ar y broses
Read more