Month: Gorffennaf 2015

Colin Riordan

E-bost mis Gorffennaf yr Is-Ganghellor i’r holl staff

Posted on 31 Gorffennaf 2015 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Rydyn ni’n agosáu at ddiwedd blwyddyn academaidd arall, a dyma ni flwyddyn i’w chofio. Cawsom ganlyniad gwych yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil ac rydyn ni wedi sicrhau rhai llwyddiannau rhagorol o ran grantiau ymchwil, yn enwedig mewn perthynas â CUBRIC II a’r Sefydliad ar gyfer Lled-ddargludyddion Cyfansawdd. Cyflawnodd yr Ysgol Cynllunio a Daearyddiaeth
Read more


Graddio 2015: Dathlu llwyddiant myfyrwyr

Posted on 17 Gorffennaf 2015 by Patricia Price

Gwelodd heddiw ddiwedd ein dathliadau Graddio 2015. Mae’r Wythnos Graddio yn sicr yn uchafbwynt yn y flwyddyn academaidd. Mae’n gyfle i gydnabod yr holl ymdrech a’r ymrwymiad gan fyfyrwyr a staff – a’u teuluoedd – gyda’r canlyniad fod pob un graddedig yn cael y cyfle i groesi’r llwyfan. Mae’n hawdd canolbwyntio ar gymaint y mae
Read more


Catalyddion, dŵr glân a gwyrdd pur

Posted on 17 Gorffennaf 2015 by Elizabeth Treasure

Rydw i wedi bod yn Sefydliad Catalysis Caerdydd yr Athro Graham Hutchings yr wythnos hon. Roedd yn ymweliad diddorol dros ben. Mae’r ymchwil y mae’r Ganolfan yn ei chynnal (mae tua 70 o ymchwilwyr yn y labordai prysur ledled y Prif Adeilad) nid yn unig yn ddiddorol, mae hefyd yn torri tir newydd ac mae’n
Read more