Month: Gorffennaf 2016


Ymunwch â ni yn yr Eisteddfod

Posted on 19 Gorffennaf 2016 by Hywel Thomas

Dros y misoedd diwethaf, mae cydweithwyr ledled y Brifysgol wedi bod yn paratoi ar gyfer un o ddigwyddiadau diwylliannol pwysicaf y flwyddyn yng Nghymru, Eisteddfod Genedlaethol 2016. Cynhelir yr ŵyl eleni yn y Fenni rhwng 29 Gorffennaf a 6 Awst, ac mae gan Brifysgol Caerdydd raglen arbennig o gynhwysfawr. Mae gennym dros hanner cant o
Read more
Diwrnod yng nghwmni Syr Mark Walport

Posted on 1 Gorffennaf 2016 by Hywel Thomas

Ar 27 Mehefin, lansiwyd Canolfan Wybodaeth Caerdydd o Academia Europaea. Cynhaliwyd y lansiad yn ystod 28ain cynhadledd a chyfarfod blynyddol y sefydliad, a gynhaliwyd yn Adeilad Hadyn Ellis.  Daeth rhai o arbenigwyr mwyaf blaenllaw Ewrop ym meysydd y dyniaethau a’r gwyddorau ynghyd ar gyfer y digwyddiad hwn, sy’n rhan o Haf Arloesedd a Caerdydd. Mae
Read more