Month: Mawrth 2018


Neges gan yr Is-Ganghellor

Posted on 16 Mawrth 2018 by Colin Riordan

Neges gan yr Is-Ganghellor: Gweithredu nad yw’n cynnwys streicio a didynnu cyflog yn raddol Rydym yn deall bod y myfyrwyr yn agos iawn at galon y cydweithwyr sy’n streicio, a bod yn flin ganddynt am deimlo eu bod yn gorfod parhau i weithredu. Ar y sail honno, ac o fewn cyfyngiadau gweithredu nad yw’n cynnwys
Read moreGŵyl Arloesedd Myfyrwyr

Posted on 9 Mawrth 2018 by Amanda Coffey

Fel Prifysgol ymchwil-ddwys flaenllaw, mae Caerdydd yn deall y manteision economaidd-gymdeithasol sy’n gysylltiedig â gwireddu syniadau. Mae arloesedd yn meithrin partneriaethau gwych i fynd i’r afael â materion yn y ‘byd go iawn’ – o iechyd y cyhoedd i blismona a llygredd. Mae myfyrwyr sydd â dychymyg bywiog yn ymateb yn reddfol i’r her o
Read moreBwrdd Gweithredol y Brifysgol, 5 Mawrth 2018

Posted on 5 Mawrth 2018 by Mairwen Harris

Cafodd y Bwrdd gyflwyniad gan ymgynghorwyr Cubane ynghylch set ddata Uniforum ddiweddaraf Caerdydd. Cafodd y Bwrdd newyddion ar lafar ynghylch yr anghydfod diwydiannol a nodwyd bod yr Is-Ganghellor wedi mynd i sesiwn holi ac ateb UCU heddiw lle roedd sawl aelod o’r Bwrdd yn bresennol, ac y cytunwyd ar ddatganiad. Nodwyd bod saith pwnc wedi
Read more


Streic: ymrwymiad yr Is-Ganghellor

Posted on 5 Mawrth 2018 by Colin Riordan

Annwyl Fyfyrwyr, Roedd yr wythnos ddiwethaf yn wythnos anodd iawn i bob un ohonoch ac rwy’n ysgrifennu i roi sicrwydd i chi mai blaenoriaeth ac ymrwymiad y Brifysgol fydd gwneud yn siŵr bod gan yr holl fyfyrwyr gyfleoedd i ddangos eu bod wedi cyflawni’r amcanion dysgu sy’n gysylltiedig â’r rhaglenni a modiwlau yr ydych yn
Read more