Robert Williams

Robert Williams


Postiadau blog diweddaraf


Rob Williams

Gwelliant ond llawer o waith i’w wneud

Posted on 17 Rhagfyr 2019 by Robert Williams

Heddiw, fe gyhoeddodd y Brifysgol ei datganiadau ariannol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf, 2019. Roeddwn am fachu ar y cyfle hwn i esbonio’r canlyniadau sydd, am nifer o resymau, yn fwy cymhleth nag arfer. Mae’r flwyddyn hon wedi bod yn her, ond mae rhai o’r penderfyniadau anodd rydym wedi’u
Read more


Ein Datganiadau Ariannol ar gyfer 2016-17

Posted on 19 Rhagfyr 2017 by Robert Williams

Yn gyntaf oll, Nadolig llawen iawn a blwyddyn newydd lewyrchus i bob un ohonoch. Rydw i’n ddiolchgar i fy nghydweithwyr am eu gwaith caled a’u hymroddiad yn ystod fy chwe mis cyntaf yma. Mae ymgyfarwyddo â’r Brifysgol wedi bod yn brofiad hynod bleserus a gwerth chweil, ac mae wedi helpu i baratoi ar gyfer ein
Read more