George Boyne

George Boyne


Postiadau blog diweddaraf


Rhwydwaith staff rhyngwladol

Posted on 2 Tachwedd 2016 by George Boyne

Roedd yn bleser cael gwahoddiad i ddweud ychydig eiriau i agor digwyddiad lansio Rhwydwaith Staff Rhyngwladol newydd y Brifysgol fis diwethaf. Fel y dywedodd yr Athro Nora de Leeuw yn ei blogiad diweddaraf, sefydliad rhyngwladol ydyn ni – ac rydym yn falch ohono. Mae gennym fwy na 7,500 o fyfyrwyr rhyngwladol, a staff o fwy
Read moreDathlu llwyddiant ein myfyrwyr

Posted on 11 Awst 2016 by George Boyne

Graddio yw un o fy hoff adegau o’r flwyddyn; mae’n gyfle gwych i ddathlu’r Brifysgol a’n myfyrwyr. Rwyf wastad yn teimlo rhywfaint o densiwn yn ystod wythnos y seremonïau graddio – nid yn unig o ran y myfyrwyr sydd ar fin cael eu hanrhydeddu, ond hefyd ymysg y cyflwynwyr ar y llwyfan. Mae’r cyflwynwyr academaidd
Read more


Gweision sifil o bedair gwlad yn ymgynnull

Posted on 23 Mai 2016 by George Boyne

Ni fu erioed cymaint o angen am arloesedd a thystiolaeth ymatebol, o ansawdd uchel, i lywio’r broses o ddatblygu a mabwysiadu dulliau newydd o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus. Felly, pleser o’r mwyaf oedd croesawu dirprwyaeth o rai o weision sifil mwyaf blaenllaw’r DU i’r Brifysgol yn ddiweddar, yn rhan o ddigwyddiad Polisïau’r Gwasanaeth Sifil o dan
Read more


Y Ffordd Ymlaen: Gwneud iddo Ddigwydd

Posted on 1 Mai 2015 by George Boyne

Yr wythnos diwethaf bu i mi hwyluso fy ail sesiwn o Y Ffordd Ymlaen: Gwneud iddo Ddigwydd. Unwaith eto, roedd yn sesiwn a fynychwyd yn dda gyda staff brwdfrydig ac ymgysylltiol ar draws y Brifysgol. Cyfarfûm â staff na fyddwn fel arfer yn cwrdd â nhw, dysgu rhai pethau am y Brifysgol nad oeddwn yn
Read more


Coleg newydd ar y Cyd ar gyfer Astudiaethau Tsieineaidd

Posted on 13 Tachwedd 2014 by George Boyne

Heddiw, mynychais ddigwyddiad arwyddo cytundeb newydd gyda Phrifysgol Normal Beijing. Mae’r cytundeb, a lofnodwyd gan ein His-Ganghellor a Llywydd y BNU, yn gosod y sylfeini ar gyfer datblygu Coleg newydd ar y Cyd, Coleg Tsieineaidd Normal-Caerdydd Beijing.   Bydd y Coleg hwn yn gartref i raglen flaenllaw, gradd ddeuol mewn Astudiaethau Tsieineaidd, gyda myfyrwyr yn
Read more