Gary Baxter

Gary Baxter


Postiadau blog diweddaraf


Dathlu pen-blwydd Medicentre Caerdydd yn 25 oed

Posted on 11 Rhagfyr 2017 by Gary Baxter

Wrth i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol gyrraedd 70 oed, mae llawer o sôn am sut gall arloesedd drawsnewid bywydau cleifion. Fis Gorffennaf nesaf, bydd Cymru fel cenedl yn dathlu gwaddol Aneurin Bevan drwy edrych ymlaen at dechnegau a thechnolegau newydd i gynnal y GIG drwy’r 21ain ganrif. Yn ddiweddar, es i i ddathliad pen-blwydd arall –
Read more