Elizabeth Treasure

Elizabeth Treasure


Postiadau blog diweddaraf

Dathlu arlosedd sy’n seiliedig ar leoedd

Posted on 14 Tachwedd 2016 by Elizabeth Treasure

Science and Innovation Audits (SIAs) winners pose with Rt Hon Greg Clark MP and Innovate UK’s Dr Ruth McKernan. (L-R) Neil Bradshaw, University of Bristol, Sam Turner, University of Sheffield, Elizabeth Treasure, Cardiff University, Pam Waddell, Birmingham Science City, Philip Extance, Aston University, Rt Hon Greg Clark MP, Secretary of State for Business, Energy and
Read more
Y broses addasu a chlirio

Posted on 15 Mehefin 2016 by Elizabeth Treasure

Rhan o’m portffolio yw sicrhau bod y Brifysgol yn derbyn nifer priodol o israddedigion ac ôl-raddedigiono’r DU a thu hwnt a fydd yn elwa o gael addysg ym Mhrifysgol Caerdydd. Er mai drwy’r brif broses ymgeisio yr ydym yn derbyn y rhan fwyaf o’n myfyrywr, mae rhai o’r lleoedd yn cael eu llenwi drwy’r broses
Read moreCatalyddion, dŵr glân a gwyrdd pur

Posted on 17 Gorffennaf 2015 by Elizabeth Treasure

Rydw i wedi bod yn Sefydliad Catalysis Caerdydd yr Athro Graham Hutchings yr wythnos hon. Roedd yn ymweliad diddorol dros ben. Mae’r ymchwil y mae’r Ganolfan yn ei chynnal (mae tua 70 o ymchwilwyr yn y labordai prysur ledled y Prif Adeilad) nid yn unig yn ddiddorol, mae hefyd yn torri tir newydd ac mae’n
Read more


Cyflog cyfartal yn 45

Posted on 27 Mawrth 2015 by Elizabeth Treasure

Dyna deitl araith y Farwnes Randerson neithiwr ac mae’n cyfeirio at y ffaith ei bod yn 45 mlynedd ers cyflwyno’r Ddeddf Cyflog Cyfartal. Roeddwn i’n hynod falch o lywio’r digwyddiad ac yn falchach byth o glywed sylw agoriadol y Farwnes fod ymweld â Phrifysgol Caerdydd fel dod adre’n ôl. Amlinellodd y Farwnes ei gweledigaeth ar
Read more


Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

Posted on 2 Mawrth 2015 by Elizabeth Treasure

Un o feysydd fy nghyfrifoldeb fel y Prif Ddirprwy Is-Ganghellor yw cydraddoldeb ac amrywiaeth ac mae’n faes rwy’n arbennig o falch o’i hyrwyddo . Mae gan Brifysgol Caerdydd record gref o hybu cydraddoldeb ac un a ddechreuodd ymhell cyn i mi gyrraedd. Mae’n siŵr bod llawer ohonoch chi’n gwybod i Brifysgol Caerdydd (Coleg Prifysgol De
Read more


Dyfodol Caerdydd

Posted on 2 Chwefror 2015 by Elizabeth Treasure

Dyfodol Caerdyddyw rhaglen ddatblygu yr Is-Ganghellor ac mae’n gyfle i staff academaidd ddatblygu eu llwybrau gyrfa a helpu i gyfrannu at lywio dyfodol y Brifysgol. Mae’r rhaglen yn rhedeg am flwyddyn ac yn cynnwys prosiect grŵp, ac mae noddwr i bob prosiect. Pleser mawr yw noddi’r ddau brosiect eleni. Mae’r naill yn astudio cydraddoldeb ac
Read more


Y Bobl a’r Blaned

Posted on 28 Ionawr 2015 by Elizabeth Treasure

Tablau cynghrair sy’n cael y sylw i gyd ar hyn o bryd ac er nad oes dim dal arnyn nhw bob tro, maen nhw’n un ffordd y mae’r byd y tu allan yn ein barnu ni. Mae’n galondid mawr, felly, pan wnawn ni’n dda ac mae’n bwysig dathlu hynny. Tynnodd fy mlog diwethaf sylw at
Read more