Newyddion Aelodau’r Bwrdd
Claire Morgan

Profi a chymorth ar gyfer y coronafeirws (COVID-19)

Posted on 16 Hydref 2020 by Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, y Rhag Is-Ganghellor Addysg a Myfyrwyr a anfonwyd 15 Hydref. Annwyl Fyfyriwr, Yn gyntaf, hoffwn ddiolch i bob un ohonoch sydd wedi cymryd rhan ym mhrofion y GIG yn Nhal-y-bont yn ddiweddar ac sydd wedi bod yn dilyn y canllawiau cysylltiedig. Mae’r Uned Profion Symudol yn Nhal-y-bont wedi profi dros
Read moreClaire Morgan

Rhagor o brofion ym mhreswylfeydd y Brifysgol

Posted on 9 Hydref 2020 by Claire Morgan

Annwyl Fyfyriwr, Rwyf yn ysgrifennu atoch er mwyn eich gwneud yn ymwybodol o gynnydd yn y profion coronafeirws (COVID-19) a gynhelir yn un o Breswylfeydd ein Prifysgol. Peidiwch â gadael i fy ebost eich dychryn, fy nod yw rhoi sicrwydd i chi ein bod yn gwneud popeth posibl i flaenoriaethu iechyd a diogelwch cymuned ein
Read more