Newyddion yr Is-Ganghellor

Ymgysylltu â’r Almaen

Posted on 5 Rhagfyr 2014 by Colin Riordan

Oherwydd fy nghefndir academaidd a’m Halmaeneg rhugl, bydda i’n aml yn cael gwahoddiad gan brifysgol neu ryw gorff arall sy’n ymwneud ag addysg uwch i fynd ar ymweliadau byr â’r Almaen. Mae’n gyfle pellach i dynnu sylw at Gaerdydd a chodi syniadau gan bobl eraill yn ogystal â chyfrannu o’r hyn rwyf wedi’i ddysgu o
Read moreGwyddoniaeth ryngddisgyblaethol ddyfeisgar

Posted on 27 Tachwedd 2014 by Colin Riordan

Cyn amled ag y gallaf, bydda i’n ymweld â gwahanol rannau o’r Brifysgol i gyfarfod â phobl a chael gwybod am yr hyn yr ydyn ni’n ei wneud a’r hyn sy’n digwydd ar lawr gwlad, fel petai. Gall hynny ddigwydd yn y Gwasanaethau Proffesiynol neu yn yr Ysgolion Academaidd; cewch chi bobl frwd a chreadigol
Read moreDarlith nodedig Hadyn Ellis

Posted on 13 Tachwedd 2014 by Colin Riordan

Daeth Shami Chakrabarti, Cyfarwyddwraig Liberty, y mudiad hawliau dynol ac iawnderau sifil, i’r Brifysgol ar 13 Tachwedd i draddodi darlith flynyddol Hadyn Ellis. Mae Shami newydd gyhoeddi llyfr o’r enw On Liberty, sef teitl ei darlith. Siaradodd hi’n ddifyr, yn angerddol ac yn hynod effeithiol wrth amddiffyn pwysigrwydd eithriadol diogelu hawliau dynol sylfaenol – nid
Read moreLansio Cynghrair GW4

Posted on 29 Hydref 2014 by Colin Riordan

Heno, fe siaradais ar ran y pedwar Is-Ganghellor adeg lansio Cynghrair GW4, yn Nhŷ’r Cyffredin. Mae’r Gynghrair yn cyfuno cryfderau prifysgolion Bryste, Caerdydd, Caerfaddon a Chaerwysg ac yn creu corff digon mawr i lwyddo mewn amgylchedd ymchwilddwys mwyfwy cystadleuol. Bu’r lansiad, a gynhaliwyd dan ofal caredig y Farwnes Randerson, yn llwyddiant mawr iawn a chlod
Read moreGwobrau Cydnabod Gwasanaeth

Posted on 28 Hydref 2014 by Colin Riordan

Cefais flas mawr iawn ar arwain seremoni flynyddol y Brifysgol i gyflwyno Gwobrau Cydnabod Gwasanaeth yn Adeilad Hadyn Ellis. Digwyddiad yw hwn sy’n ddathliad i’r aelodau o’r staff sy’n gweithio i’r Brifysgol ers 25 neu 40 mlynedd. Mae’n gyfle i’r Brifysgol ddiolch i bob un o’r unigolion hynny am eu gwasanaeth hir, eu gwaith caled
Read more


Bord Gron y Cyngor Prydeinig

Posted on 27 Hydref 2014 by Colin Riordan

Gan ’mod i’n Gadeirydd Uned Ryngwladol Addysg Uwch y DU, cefais wahoddiad i gyflwyno trafodaeth Bord Gron y Cyngor Prydeinig mewn cyfarfod yn y Gymdeithas Frenhinol. Testun y trafod yno oedd cryfhau’r cydweithio â sefydliadau addysg uwch yn yr Almaen. Pam y byddem ni’n dymuno gwneud hynny? Wel, yr Almaen yw’n partner masnachu mwyaf ni
Read more