Senedd at night

Canolfan ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd yw Canolfan Llywodraethiant Cymru ac mae’n ymgymryd ag ymchwil arloesol ar bob agwedd ar gyfraith, gwleidyddiaeth, llywodraeth ac economi gwleidyddol Cymru, ynghyd â chyd-destunau ehangach llywodraethiant diriogaethol yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop. Un o amcanion allweddol y Ganolfan yw hwyluso a hyrwyddo trafodaeth gyhoeddus wybodus ynglŷn â’r datblygiadau diweddaraf yn llywodraethiant Cymru, nid yn unig trwy waith ymchwil y Ganolfan, ond hefyd trwy drefnu digwyddiadau a thrwy addysgu ôl-raddedigion.

Mae’r Ganolfan yn cael ei noddi a’i chefnogi gan Ysgol y Gyfraith ac Adran Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol Prifysgol Caerdydd ac mae hefyd yn cydweithio ag ysgolheigion eraill ar draws y Brifysgol. Mae gan y Ganolfan gysylltiadau ffurfiol â WISERD ac â’r Sefydliad Materion Cymreig. Yn ogystal â hynny, mae ganddi berthynas gydweithredol agos â chydweithwyr mewn sefydliadau eraill ledled Cymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop a’r tu hwnt.

Newyddion Diweddar

Taking England Seriously, report of the Future of England Survey 2014

14 Hydref 2014

UKIP ‘Most Trusted’ to Argue England’s case says new report The UK Independence Party has emerged as the clear favourite to act as an advocate for reform of the governance of England according to the most recent report of the Future of England Survey ( …

Timetabling is essential to any future powers for Wales by Lleu Williams

09 Hydref 2014

On Wednesday this week the leaders of all the four political parties in the National Assembly met to discuss what common ground there was on more powers, and to see if they could work together in asking for these powers. This of course is all set in th …

It’s not all about Scotland: England and Wales after the independence referendum by Professor Richard Wyn Jones

08 Hydref 2014

Let me cut to the chase. Folks, it’s not all about Scotland. This is first and foremost an analytical point. The various debates taking place about the UK’s territorial constitution have their own internal dynamics that are certainly not reducible to “ …

View all news

Follow us on Twitter