Senedd at night

Canolfan ymwchil ym Mhrifysgol Caerdydd yw Canolfan Llywodraethiant Cymru ac mae’n ymgymryd ag ymchwil arloesol ar bob agwedd ar gyfraith, gwleidyddiaeth, llywodraeth ac economi gwleidyddol Cymru, ynghyd â chyd-destunau ehangach llywodraethiant diriogaethol yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop – yn enwedig ar ôl canlyniad y refferendwm Ewropeaidd. Un o amcanion allweddol y Ganolfan yw hwyluso a hyrwyddo trafodaeth gyhoeddus wybodus ynglŷn â’r datblygiadau diweddaraf yn llywodraethiant Cymru, nid yn unig trwy waith ymchwil y Ganolfan, ond hefyd trwy drefnu digwyddiadau a thrwy addysgu ôl-raddedigion.

Mae’r Ganolfan yn cael ei noddi a’i chefnogi gan Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd ac mae hefyd yn cydweithio ag ysgolheigion eraill ar draws y Brifysgol. Mae gan y Ganolfan gysylltiadau ffurfiol â WISERD ac â’r Sefydliad Materion Cymreig. Yn ogystal â hynny, mae ganddi berthynas gydweithredol agos â chydweithwyr mewn sefydliadau eraill ledled Cymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop a’r tu hwnt.

Os hoffech gael gwybod am y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr.

Newyddion Diweddar

Digwyddiad: Bil yr UE (Ymadael): Egwyddorion, Pwerau a Seneddau

21 Awst 2017

12 Medi 2017, Carlton House Terrace, Llundain Cynhelir y digwyddiad ddiwrnod ar ôl i Bil yr UE (Ymadael) gael ei ddarllen am yr ail dros yn Nhŷ’r Cyffredin a chyn i’r Bil symud i’r cam Pwyllgor er mwyn ei ystyried yn fanwl. Mae’r digwyddiad undydd cyho …

Wedi ei ganslo: Darlith Flynyddol 2017 Canolfan Llywodraethiant Cymru gan Yr Athro Joni Lovenduski

02 Awst 2017

Yn anffodus, o ganlyniad i amgylchiadau annisgwyl, ni chynhelir y ddarlith uchod. Trefnir cynlluniau gwahanol yn y dyfodol agos a rhown fanylion i chi cyn gynted ag sy’n bosibl. Mae’r Ganolfan yn ymddiheuro’n llaes am yr anghyfleuster. Os oes cwestiyna …

Dyfarnu Ysgoloriaeth Fulbright i alluogi myfyriwr o Brifysgol Caerdydd i astudio yn yr Unol Daleithiau

29 Mehefin 2017

Mae myfyriwr gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd wedi derbyn dyfarniad clodfawr gan un o’r rhaglenni ysgoloriaeth uchaf ei pharch a’i heffaith, Gwobr Fulbright. Mae Jac Larner, myfyriwr PhD yng Nghanolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd, …

View all news

Follow us on Twitter