Senedd at night

Canolfan ymwchil ym Mhrifysgol Caerdydd yw Canolfan Llywodraethiant Cymru ac mae’n ymgymryd ag ymchwil arloesol ar bob agwedd ar gyfraith, gwleidyddiaeth, llywodraeth ac economi gwleidyddol Cymru, ynghyd â chyd-destunau ehangach llywodraethiant diriogaethol yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop – yn enwedig ar ôl canlyniad y refferendwm Ewropeaidd. Un o amcanion allweddol y Ganolfan yw hwyluso a hyrwyddo trafodaeth gyhoeddus wybodus ynglŷn â’r datblygiadau diweddaraf yn llywodraethiant Cymru, nid yn unig trwy waith ymchwil y Ganolfan, ond hefyd trwy drefnu digwyddiadau a thrwy addysgu ôl-raddedigion.

Mae’r Ganolfan yn cael ei noddi a’i chefnogi gan Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd ac mae hefyd yn cydweithio ag ysgolheigion eraill ar draws y Brifysgol. Mae gan y Ganolfan gysylltiadau ffurfiol â WISERD ac â’r Sefydliad Materion Cymreig. Yn ogystal â hynny, mae ganddi berthynas gydweithredol agos â chydweithwyr mewn sefydliadau eraill ledled Cymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop a’r tu hwnt.

Os hoffech gael gwybod am y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr.

Newyddion Diweddar

Ymchwil CLlC yn Cael Sylw yn y Cynulliad

15 Mehefin 2018

Gweinidog yn ymateb i ‘Carcharu yng Nghymru’ Cafodd adroddiad Canolfan Llywodraethiant Cymru, ‘Carcharu yng Nghymru: Ffeil Ffeithiau’ ei drafod yr wythnos hon yn y Cynulliad Cenedlaethol wrth i aelodau gwestiynu Llywodraeth Cymru am ddyfodol carchardai

“Diwedd Gwleidyddiaeth Bleidiol ym Mhrydain?”

07 Mehefin 2018

Athro o Ganolfan Llywodraethiant Cymru yn lansio llyfr newydd Roedd lleoliad ar gyfer digwyddiad ym Mhrifysgol Caerdydd dan ei sang wrth i’r Athro Roger Awan-Scully o Ganolfan Llywodraethiant Cymru lansio ei lyfr newydd “The End of British Party Politi

Adroddiad yn Taflu Goleuni ar y System Carchardai yng Nghymru

05 Mehefin 2018

Heddiw (Dydd Mawrth 5 Mehefin), cyhoeddwyd “Imprisonment in Wales: A Factfile”, sef set o ddata sy’n benodol i Gymru sy’n edrych ar y system carchardai, gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd. Am y tro cyntaf, mae’r adroddiad hwn yn casg

View all news