Senedd at night

Canolfan ymwchil ym Mhrifysgol Caerdydd yw Canolfan Llywodraethiant Cymru ac mae’n ymgymryd ag ymchwil arloesol ar bob agwedd ar gyfraith, gwleidyddiaeth, llywodraeth ac economi gwleidyddol Cymru, ynghyd â chyd-destunau ehangach llywodraethiant diriogaethol yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop – yn enwedig ar ôl canlyniad y refferendwm Ewropeaidd. Un o amcanion allweddol y Ganolfan yw hwyluso a hyrwyddo trafodaeth gyhoeddus wybodus ynglŷn â’r datblygiadau diweddaraf yn llywodraethiant Cymru, nid yn unig trwy waith ymchwil y Ganolfan, ond hefyd trwy drefnu digwyddiadau a thrwy addysgu ôl-raddedigion.

Mae’r Ganolfan yn cael ei noddi a’i chefnogi gan Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd ac mae hefyd yn cydweithio ag ysgolheigion eraill ar draws y Brifysgol. Mae gan y Ganolfan gysylltiadau ffurfiol â WISERD ac â’r Sefydliad Materion Cymreig. Yn ogystal â hynny, mae ganddi berthynas gydweithredol agos â chydweithwyr mewn sefydliadau eraill ledled Cymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop a’r tu hwnt.

Os hoffech gael gwybod am y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr.

Newyddion Diweddar

Hunan-niweidio a chyfraddau trais mewn Sefydliadau Troseddwyr Ifanc

13 Tachwedd 2018

Ystadegau newydd yn datgelu darlun brawychus yng Nghymru a Lloegr Mae ffigurau a gyhoeddwyd heddiw gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd yn datgelu hyd a lled hunan-niweidio a thrais mewn Sefydliadau Troseddwyr Ifanc (YOIs) yng Nghymru

Trydydd Sector Cymru’n rhannu ei ofnau Brexit â Llywodraeth Cymru

24 Hydref 2018

Mae mudiadau trydydd sector wedi cyflwyno heddiw eu gofynion ar gyfer Brexit gerbron Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, Mark Drakeford AC, gan dynnu ar ganfyddiadau Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit (y Fforwm). Menter ar y cyd yw’r Fforwm a sefy

Michelle O’Neill i gyflwyno Darlith Flynyddol 2018

23 Hydref 2018

“Dyfodol yr Undeb ar ôl Brexit” Leas Uachtarán (Dirprwy Arweinydd) Sinn Féin ac arweinydd y blaid yng Nghynulliad Gogledd Iwerddon yw Michelle O’Neill a hi fydd yn cyflwyno Darlith Flynyddol 2018 Canolfan Llywodraethiant Cymru. ACD Canol Ulster yw Mich

View all news