Senedd at night

Canolfan ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd yw Canolfan Llywodraethiant Cymru ac mae’n ymgymryd ag ymchwil arloesol ar bob agwedd ar gyfraith, gwleidyddiaeth, llywodraeth ac economi gwleidyddol Cymru, ynghyd â chyd-destunau ehangach llywodraethiant diriogaethol yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop. Un o amcanion allweddol y Ganolfan yw hwyluso a hyrwyddo trafodaeth gyhoeddus wybodus ynglŷn â’r datblygiadau diweddaraf yn llywodraethiant Cymru, nid yn unig trwy waith ymchwil y Ganolfan, ond hefyd trwy drefnu digwyddiadau a thrwy addysgu ôl-raddedigion.

Mae’r Ganolfan yn cael ei noddi a’i chefnogi gan Ysgol y Gyfraith ac Adran Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol Prifysgol Caerdydd ac mae hefyd yn cydweithio ag ysgolheigion eraill ar draws y Brifysgol. Mae gan y Ganolfan gysylltiadau ffurfiol â WISERD ac â’r Sefydliad Materion Cymreig. Yn ogystal â hynny, mae ganddi berthynas gydweithredol agos â chydweithwyr mewn sefydliadau eraill ledled Cymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop a’r tu hwnt.

Newyddion Diweddar

Podlediad Canolfan Llywodraethiant Cymru: Etholiad Cyffredinol 2015 yng Nghymru

11 Mai 2015

Dyma darllediad cyntaf podlediad Canolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn y darllediad yma, mae’r Athro Richard Wyn Jones a’r Athro Roger Scully yn trafod yr Etholiad Cyffredinol diweddar yng Nghymru. …

GENERAL ELECTION 2015: The Wales Governance Centre Hour-by-Hour Guide to the Welsh Electoral Battleground

06 Mai 2015

This guide was compiled by  Adam Evans and Ed Gareth Poole of the Wales Governance Centre at Cardiff University  The first coalition government in peacetime since the Second World War, a party system in flux and a hung Parliament looming, (to paraphras …

Cyfres darlithoedd Cymru yn San Steffan nawr arlein

21 Ebrill 2015

Mae’r gyfres llawn o ddarlithoedd Cymru yn San Steffan, a gynhaliwyd gan Canolfan Llywodraethiant Cymru, nawr arlein. Gydag un o’r etholiadau cyffredinol mwyaf anrhagweladwy ar y gorwel, mi wnaeth Canolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Cymru gynn …

View all news

Follow us on Twitter