Senedd at night

Canolfan ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd yw Canolfan Llywodraethiant Cymru ac mae’n ymgymryd ag ymchwil arloesol ar bob agwedd ar gyfraith, gwleidyddiaeth, llywodraeth ac economi gwleidyddol Cymru, ynghyd â chyd-destunau ehangach llywodraethiant diriogaethol yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop. Un o amcanion allweddol y Ganolfan yw hwyluso a hyrwyddo trafodaeth gyhoeddus wybodus ynglŷn â’r datblygiadau diweddaraf yn llywodraethiant Cymru, nid yn unig trwy waith ymchwil y Ganolfan, ond hefyd trwy drefnu digwyddiadau a thrwy addysgu ôl-raddedigion.

Mae’r Ganolfan yn cael ei noddi a’i chefnogi gan Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd ac mae hefyd yn cydweithio ag ysgolheigion eraill ar draws y Brifysgol. Mae gan y Ganolfan gysylltiadau ffurfiol â WISERD ac â’r Sefydliad Materion Cymreig. Yn ogystal â hynny, mae ganddi berthynas gydweithredol agos â chydweithwyr mewn sefydliadau eraill ledled Cymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop a’r tu hwnt.

Newyddion Diweddar

Canolfan Llywodraethiant Cymru yn canolbwyntio ar oblygiadau ymadael â’r UE

25 Awst 2016

Mae Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd am roi sylw penodol i oblygiadau ymadael â’r UE drwy benodi Dr Rachel Minto ar gyfer un o’r swyddi ymchwil cyntaf yn y DU sy’n ymwneud yn benodol â’r maes hwn.  Mae Dr Minto yn ymuno â thîm o academ …

Yr Athro Richard Rawlings yn cael ei wneud yn Athro Nodedig Anrhydeddus

17 Awst 2016

 Mae’n bleser gan Brifysgol Caerdydd gyhoeddi bod yr Athro Richard Rawlings wedi cael ei wneud yn Athro Nodedig Anrhydeddus gan y Brifysgol wedi iddo gael ei enwebu gan yr Athro Richard Wyn Jones ar ran Canolfan Llywodraethiant Cymru ac Ysgol y Gyfrait …

Trafferth Mewn Trethi: A fydd datganoli cyllidol yn gweithio i Gymru?

04 Awst 2016

Mi fydd Canolfan Llywodraethant Cymru Prifysgol Caerdydd yn cynnal cyflwyniad a thrafodaeth yn archwilio goblygiadau datganoli trethi i Gymru.   Richard Wyn Jones ac Guto Ifan. Cynhelir y digwyddiad Ddydd Gwener, 5ed Awst o 12.00 yh – 1.00 yh, ym …

View all news

Follow us on Twitter