Canolfan ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd yw Canolfan Llywodraethiant Cymru ac mae’n ymgymryd ag ymchwil arloesol ar bob agwedd ar gyfraith, gwleidyddiaeth, llywodraeth ac economi gwleidyddol Cymru, ynghyd â chyd-destunau ehangach llywodraethiant diriogaethol yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop. Un o amcanion allweddol y Ganolfan yw hwyluso a hyrwyddo trafodaeth gyhoeddus wybodus ynglŷn â’r datblygiadau diweddaraf yn llywodraethiant Cymru, nid yn unig trwy waith ymchwil y Ganolfan, ond hefyd trwy drefnu digwyddiadau a thrwy addysgu ôl-raddedigion.

Mae’r Ganolfan yn cael ei noddi a’i chefnogi gan Ysgol y Gyfraith ac Adran Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol Prifysgol Caerdydd ac mae hefyd yn cydweithio ag ysgolheigion eraill ar draws y Brifysgol. Mae gan y Ganolfan gysylltiadau ffurfiol â WISERD ac â’r Sefydliad Materion Cymreig. Yn ogystal â hynny, mae ganddi berthynas gydweithredol agos â chydweithwyr mewn sefydliadau eraill ledled Cymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop a’r tu hwnt.

Newyddion Diweddar

Criminal Justice and Scottish Independence: Beyond punitiveness in both Westminster and Scotland, by Robert Jones

15 September 2014

Littered throughout the Scottish Government’s independence White Paper, and something which has repeatedly emerged as a theme throughout the course of the Yes campaign in Scotland, has been a message that a vote for independence will help to create a f …

The Impact of the Language of Devolution, by Steffan Evans

12 September 2014

With the referendum in Scotland now less than a week away it’s inevitable that the conversation here in Wales has turned to looking at our role within the union, whether that union includes Scotland or not. However these are questions that have not app …

Scotland, Wales, and Social Justice, by Helen Taylor

11 September 2014

Central to the devolution journeys in both Wales and Scotland is the claim that both countries ‘do things differently’ to England. In numerous referenda, campaigns have been fought on the basis of a difference of values between the devolved nations and …

View all news

Follow us on Twitter