Senedd at night

Canolfan ymwchil ym Mhrifysgol Caerdydd yw Canolfan Llywodraethiant Cymru ac mae’n ymgymryd ag ymchwil arloesol ar bob agwedd ar gyfraith, gwleidyddiaeth, llywodraeth ac economi gwleidyddol Cymru, ynghyd â chyd-destunau ehangach llywodraethiant diriogaethol yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop – yn enwedig ar ôl canlyniad y refferendwm Ewropeaidd. Un o amcanion allweddol y Ganolfan yw hwyluso a hyrwyddo trafodaeth gyhoeddus wybodus ynglŷn â’r datblygiadau diweddaraf yn llywodraethiant Cymru, nid yn unig trwy waith ymchwil y Ganolfan, ond hefyd trwy drefnu digwyddiadau a thrwy addysgu ôl-raddedigion.

Mae’r Ganolfan yn cael ei noddi a’i chefnogi gan Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd ac mae hefyd yn cydweithio ag ysgolheigion eraill ar draws y Brifysgol. Mae gan y Ganolfan gysylltiadau ffurfiol â WISERD ac â’r Sefydliad Materion Cymreig. Yn ogystal â hynny, mae ganddi berthynas gydweithredol agos â chydweithwyr mewn sefydliadau eraill ledled Cymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop a’r tu hwnt.

Os hoffech gael gwybod am y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr.

Newyddion Diweddar

Darlith Flynyddol 2017 gan Elin Jones AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru

06 Rhagfyr 2017

Tuag at Senedd sy’n gweithio i Gymru Elin Jones AC, Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol, fydd yn cyflwyno darlith flynyddol Canolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd ddydd Mercher, 6 Rhagfyr, yn Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd. Ar adeg o newi

Gorffennol a Dyfodol y Gyfraith yng Nghymru – Darlith yr Arglwydd Thomas nawr ar gael!

15 Tachwedd 2017

Ar ddydd Gwener 27 Hydref, traddododd yr Arglwydd Thomas o Gwmgiedd ddarlith ar Y Gorffennol a Dyfodol y Gyfraith yng Nghymru. Yr Arglwydd Thomas yw cyn Arglwydd Brif Ustus Cymru a Lloegr ac mae wedi cael ei benodi yn ddiweddar fel cadeirydd y Comisiwn

Dewisiadau Cyfaddawdu Cyllidebol Llywodraeth Cymru – edrych ymlaen at 2021-22

21 Medi 2017

Gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn wynebu pedair blynedd anodd arall? O dan gynlluniau gwariant presennol Canghellor y Trysorlys, gallai gwasanaethau cyhoeddus wynebu pedair blynedd arall o doriadau yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd ar y cyd gan ddwy Ganolfan

View all news