Senedd at night

Canolfan ymwchil ym Mhrifysgol Caerdydd yw Canolfan Llywodraethiant Cymru ac mae’n ymgymryd ag ymchwil arloesol ar bob agwedd ar gyfraith, gwleidyddiaeth, llywodraeth ac economi gwleidyddol Cymru, ynghyd â chyd-destunau ehangach llywodraethiant diriogaethol yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop – yn enwedig ar ôl canlyniad y refferendwm Ewropeaidd. Un o amcanion allweddol y Ganolfan yw hwyluso a hyrwyddo trafodaeth gyhoeddus wybodus ynglŷn â’r datblygiadau diweddaraf yn llywodraethiant Cymru, nid yn unig trwy waith ymchwil y Ganolfan, ond hefyd trwy drefnu digwyddiadau a thrwy addysgu ôl-raddedigion.

Mae’r Ganolfan yn cael ei noddi a’i chefnogi gan Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd ac mae hefyd yn cydweithio ag ysgolheigion eraill ar draws y Brifysgol. Mae gan y Ganolfan gysylltiadau ffurfiol â WISERD ac â’r Sefydliad Materion Cymreig. Yn ogystal â hynny, mae ganddi berthynas gydweithredol agos â chydweithwyr mewn sefydliadau eraill ledled Cymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop a’r tu hwnt.

Os hoffech gael gwybod am y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr.

Newyddion Diweddar

NEWYDDION: Data yn dangos bod nifer sylweddol o leoedd dros ben yng ngharchardai Cymru

22 Mawrth 2017

Mae data newydd a ryddhawyd heddiw (dydd Mercher 22 Mawrth 2017) gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd yn dangos y bydd agor ‘arch-garchar’ newydd ym Mhort Talbot yn arwain at leoedd dros ben mewn carchardai yng Nghymru. Mae’r data …

NEWYDDION: Adroddiad newydd yn dweud y bydd cytundeb cyllidol Cymru’n chwyddo coffrau’r Llywodraeth gyda channoedd o filiynau o bunnoedd

13 Chwefror 2017

Gallai cyllideb Llywodraeth Cymru gynyddu dros £120 miliwn y flwyddyn erbyn 2028, a £600 miliwn dros y ddegawd nesaf, o ganlyniad i’r cytundeb Fframwaith Cyllidol newydd i Gymru. Dyma brif gasgliad adroddiad newydd, Fair Funding for Taxing Times?, a gy …

Gall cytundeb ariannu ddod â bygythiad ‘Gwasgfa Barnett’ i ben

09 Rhagfyr 2016

Mae Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru yn trafod y posibilrwydd o greu ‘sylfaen ariannu’ i Gymru yn y dyfodol i geisio diogelu lefel gwariant y pen Llywodraeth Cymru. Mae adroddiad newydd gan ymchwilwyr o Ganolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol …

View all news

Follow us on Twitter