Senedd at night

Canolfan ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd yw Canolfan Llywodraethiant Cymru ac mae’n ymgymryd ag ymchwil arloesol ar bob agwedd ar gyfraith, gwleidyddiaeth, llywodraeth ac economi gwleidyddol Cymru, ynghyd â chyd-destunau ehangach llywodraethiant diriogaethol yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop. Un o amcanion allweddol y Ganolfan yw hwyluso a hyrwyddo trafodaeth gyhoeddus wybodus ynglŷn â’r datblygiadau diweddaraf yn llywodraethiant Cymru, nid yn unig trwy waith ymchwil y Ganolfan, ond hefyd trwy drefnu digwyddiadau a thrwy addysgu ôl-raddedigion.

Mae’r Ganolfan yn cael ei noddi a’i chefnogi gan Ysgol y Gyfraith ac Adran Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol Prifysgol Caerdydd ac mae hefyd yn cydweithio ag ysgolheigion eraill ar draws y Brifysgol. Mae gan y Ganolfan gysylltiadau ffurfiol â WISERD ac â’r Sefydliad Materion Cymreig. Yn ogystal â hynny, mae ganddi berthynas gydweithredol agos â chydweithwyr mewn sefydliadau eraill ledled Cymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop a’r tu hwnt.

Newyddion Diweddar

Podlediad Newydd: Canolfan Llywodraethiant Cymru yn trafod Mesur Ddraft Cymru

22 Hydref 2015

Dyma podlediad diweddaraf Canolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn y bennod yma, mae’r Athro Richard Wyn Jones yn holi’r cyfreithwyr Manon George (Canolfan Llywodraethiant Cymru) a Emyr Lewis (Uwch Bartner dros Gymru, Cwmni Blake Morga …

Lansio prosiect newydd i archwilio perthynas Cymru â’r UE cyn y refferendwm

14 Hydref 2015

  Mae prosiect newydd wedi’i lansio i roi sylw i rôl Cymru yn yr Undeb Ewropeaidd, yng nghyd-destun y refferendwm sydd ar y gweill i bennu a ydym am aros yn yr UE ai peidio. Mae academyddion yng Nghanolfan Llywodraethiant Cymru a’r Ganolfan ar gyf …

New project to be launched to examine Wales’ relations with the EU ahead of forthcoming referendum

14 Hydref 2015

A brand new project being launched tonight (Wednesday 14 October 2015) will address the role of Wales within the European Union in the context of the forthcoming in-out EU referendum.   Based on independent, rigorous, high quality academic research, th …

View all news

Follow us on Twitter