Senedd at night

Canolfan ymwchil ym Mhrifysgol Caerdydd yw Canolfan Llywodraethiant Cymru ac mae’n ymgymryd ag ymchwil arloesol ar bob agwedd ar gyfraith, gwleidyddiaeth, llywodraeth ac economi gwleidyddol Cymru, ynghyd â chyd-destunau ehangach llywodraethiant diriogaethol yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop – yn enwedig ar ôl canlyniad y refferendwm Ewropeaidd. Un o amcanion allweddol y Ganolfan yw hwyluso a hyrwyddo trafodaeth gyhoeddus wybodus ynglŷn â’r datblygiadau diweddaraf yn llywodraethiant Cymru, nid yn unig trwy waith ymchwil y Ganolfan, ond hefyd trwy drefnu digwyddiadau a thrwy addysgu ôl-raddedigion.

Mae’r Ganolfan yn cael ei noddi a’i chefnogi gan Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd ac mae hefyd yn cydweithio ag ysgolheigion eraill ar draws y Brifysgol. Mae gan y Ganolfan gysylltiadau ffurfiol â WISERD ac â’r Sefydliad Materion Cymreig. Yn ogystal â hynny, mae ganddi berthynas gydweithredol agos â chydweithwyr mewn sefydliadau eraill ledled Cymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop a’r tu hwnt.

Os hoffech gael gwybod am y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr.

Newyddion Diweddar

Gall cytundeb ariannu ddod â bygythiad ‘Gwasgfa Barnett’ i ben

09 Rhagfyr 2016

Mae Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru yn trafod y posibilrwydd o greu ‘sylfaen ariannu’ i Gymru yn y dyfodol i geisio diogelu lefel gwariant y pen Llywodraeth Cymru. Mae adroddiad newydd gan ymchwilwyr o Ganolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol …

Ail-lunio’r Senedd: Adroddiad newydd yn dangos sut i ethol Cynulliad Cenedlaethol mwy, sy’n fwy effeithiol

30 Tachwedd 2016

Mae cynigion newydd ar gyfer sut i ethol Cynulliad Cenedlaethol mwy o faint, sy’n fwy effeithiol ac atebol wedi eu gosod allan gan Ganolfan Llywodraethiant Prifysgol Caerdydd Cymru ac Electoral Reform Society Cymru.  Yn y dadansoddiad cyntaf o’i fath , …

Gwleidydd ‘dychmygol’ ymhlith un o’r ASEau mwyaf adnabyddus yng Nghymru

17 Tachwedd 2016

Yn ôl pob golwg, unigolyn cwbl ddychmygol o’r enw ‘Elwyn Davies’ yw’r ail unigolyn mwyaf adnabyddus ymhlith cynrychiolwyr Cymru yn Senedd Ewrop. Y canlyniad anhygoel hwn yw un o’r canfyddiadau a ddaeth i’r amlwg yn Astudiaeth Etholiad Cymru 2016. Mae h …

View all news

Follow us on Twitter