Senedd at night

Canolfan ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd yw Canolfan Llywodraethiant Cymru ac mae’n ymgymryd ag ymchwil arloesol ar bob agwedd ar gyfraith, gwleidyddiaeth, llywodraeth ac economi gwleidyddol Cymru, ynghyd â chyd-destunau ehangach llywodraethiant diriogaethol yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop. Un o amcanion allweddol y Ganolfan yw hwyluso a hyrwyddo trafodaeth gyhoeddus wybodus ynglŷn â’r datblygiadau diweddaraf yn llywodraethiant Cymru, nid yn unig trwy waith ymchwil y Ganolfan, ond hefyd trwy drefnu digwyddiadau a thrwy addysgu ôl-raddedigion.

Mae’r Ganolfan yn cael ei noddi a’i chefnogi gan Ysgol y Gyfraith ac Adran Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol Prifysgol Caerdydd ac mae hefyd yn cydweithio ag ysgolheigion eraill ar draws y Brifysgol. Mae gan y Ganolfan gysylltiadau ffurfiol â WISERD ac â’r Sefydliad Materion Cymreig. Yn ogystal â hynny, mae ganddi berthynas gydweithredol agos â chydweithwyr mewn sefydliadau eraill ledled Cymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop a’r tu hwnt.

Newyddion Diweddar

Adolygiad Etholiad Cyffredinol 2015 nawr arlein (yn Saesneg yn unig)

16 Mehefin 2015

Os wnaethoch chi golli cyflwyniad yr Athro Roger Scully ar Adolygu’r Etholiad Cyffredinol 2015, gallwch nawr ddod o hyd iddo isod… …

First Minister’s speech to the UK’s Changing Union “Devolution and Future of the United Kingdom” Conference

05 Mehefin 2015

“Wales, the Union, and the Future” Speech by the Rt Hon Carwyn Jones AM, First Minister of Wales “Devolution and the Future of the Union” UK’s Changing Union project, British Academy, 5 June 2015 Introduction Good morning ladies and gentlemen. I should …

Podlediad Canolfan Llywodraethiant Cymru: Y Ddeddf Hawliau Dynol

28 Mai 2015

Yn y bennod yma o bodlediad Canolfan Llywodraethiant Cymru, mae’r Athro Richard Wyn Jones yn trafod y Ddeddf Hawliau Dynol a datganoli gyda’r cyfreithiwr Emyr Lewis a’r ddarlithydd cyfraith cyhoeddus Manon George. …

View all news

Follow us on Twitter