Senedd at night

Canolfan ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd yw Canolfan Llywodraethiant Cymru ac mae’n ymgymryd ag ymchwil arloesol ar bob agwedd ar gyfraith, gwleidyddiaeth, llywodraeth ac economi gwleidyddol Cymru, ynghyd â chyd-destunau ehangach llywodraethiant diriogaethol yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop. Un o amcanion allweddol y Ganolfan yw hwyluso a hyrwyddo trafodaeth gyhoeddus wybodus ynglŷn â’r datblygiadau diweddaraf yn llywodraethiant Cymru, nid yn unig trwy waith ymchwil y Ganolfan, ond hefyd trwy drefnu digwyddiadau a thrwy addysgu ôl-raddedigion.

Mae’r Ganolfan yn cael ei noddi a’i chefnogi gan Ysgol y Gyfraith ac Adran Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol Prifysgol Caerdydd ac mae hefyd yn cydweithio ag ysgolheigion eraill ar draws y Brifysgol. Mae gan y Ganolfan gysylltiadau ffurfiol â WISERD ac â’r Sefydliad Materion Cymreig. Yn ogystal â hynny, mae ganddi berthynas gydweithredol agos â chydweithwyr mewn sefydliadau eraill ledled Cymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop a’r tu hwnt.

Newyddion Diweddar

New Publication: An Interlude of Agreement? A Reassessment of the Conference on Devolution’s ‘Consensus’ on Powers

26 Chwefror 2015

A new article by one of the Centre’s PhD students, Adam Evans, has today been published as early access online in Contemporary British History. The article, titled, “An Interlude of Agreement? A Reassessment of the Conference on Devolution’s ‘Consensus …

Wythnos o ddarlithoedd yng Nghanolfan Llywodraethiant Cymru yn arwain at Ddydd Gŵyl Dewi

23 Chwefror 2015

Yn yr wythnos yn arwain i Ddydd Gŵyl Dewi, mi fydd Canolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnal cyfres o ddarlithoedd gydag enwau cyfarwydd ym myd gwleidyddol Cymru. Yn gyntaf ar nos Fawrth (24 Chwefror), fel rhan o gyfres darlithoed …

Wales in Westminster Series: Shadow Secretary of State for Wales to call for a new partnership based on mutual respect between Westminster and Welsh Government

12 Chwefror 2015

Owen Smith MP, Shadow Secretary of State for Wales, will tonight (Thursday 12 February 2015) call for a new era of partnership, respect and equality between the Westminster and Welsh governments. The lecture, which is being hosted by the Wales Governan …

View all news

Follow us on Twitter