Senedd at night

Canolfan ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd yw Canolfan Llywodraethiant Cymru ac mae’n ymgymryd ag ymchwil arloesol ar bob agwedd ar gyfraith, gwleidyddiaeth, llywodraeth ac economi gwleidyddol Cymru, ynghyd â chyd-destunau ehangach llywodraethiant diriogaethol yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop. Un o amcanion allweddol y Ganolfan yw hwyluso a hyrwyddo trafodaeth gyhoeddus wybodus ynglŷn â’r datblygiadau diweddaraf yn llywodraethiant Cymru, nid yn unig trwy waith ymchwil y Ganolfan, ond hefyd trwy drefnu digwyddiadau a thrwy addysgu ôl-raddedigion.

Mae’r Ganolfan yn cael ei noddi a’i chefnogi gan Ysgol y Gyfraith ac Adran Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol Prifysgol Caerdydd ac mae hefyd yn cydweithio ag ysgolheigion eraill ar draws y Brifysgol. Mae gan y Ganolfan gysylltiadau ffurfiol â WISERD ac â’r Sefydliad Materion Cymreig. Yn ogystal â hynny, mae ganddi berthynas gydweithredol agos â chydweithwyr mewn sefydliadau eraill ledled Cymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop a’r tu hwnt.

Newyddion Diweddar

HYSBYSIAD SWYDD: Rheolwr y Ganolfan, Canolfan Llywodraethiant Cymru

26 Mai 2016

Rheolwr y Ganolfan, Canolfan Llywodraethiant Cymru Canolfan Llywodraethiant Cymru, Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Caerdydd Cyfeirnod y Swydd: 4783BR Mae’r Ganolfan yn edrych am ymgeisydd rhagorol i chwarae rhan hanfodol drwy gefnogi gweinyddiaeth, p …

NEWYDDION: Amcangyfrifir bod Cymru’n derbyn tua £79 y pen o fudd net o gyllideb yr UE

24 Mai 2016

Mae adroddiad newydd a gyhoeddir heddiw yn dangos bod Cymru’n derbyn £245 miliwn yn fwy gan yr Undeb Ewropeaidd nag y mae’n ei dalu i mewn. Roedd y budd net cyffredinol i Gymru tua £79 y pen yn 2014. Yn ôl y papur briffio, £658m oedd cyfanswm y cyllid …

PODLEDIAD NEWYDD: Podlediad ar ôl yr etholiad (a chyn enwebu’r Prif Weinidog!)

12 Mai 2016

Yn y podlediad hwn mae Richard Wyn Jones and Roger Scully yn rhoi ei barn arbenigol ar ganlyniadau etholiad y Cynulliad 2016 a beth all hyn olygu i strategaethau’r pleidiau gwahanol dros y blynyddoedd nesaf. Recordiwyd y podlediad yma yn Saesneg yn uni …

View all news

Follow us on Twitter