Senedd at night

Canolfan ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd yw Canolfan Llywodraethiant Cymru ac mae’n ymgymryd ag ymchwil arloesol ar bob agwedd ar gyfraith, gwleidyddiaeth, llywodraeth ac economi gwleidyddol Cymru, ynghyd â chyd-destunau ehangach llywodraethiant diriogaethol yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop. Un o amcanion allweddol y Ganolfan yw hwyluso a hyrwyddo trafodaeth gyhoeddus wybodus ynglŷn â’r datblygiadau diweddaraf yn llywodraethiant Cymru, nid yn unig trwy waith ymchwil y Ganolfan, ond hefyd trwy drefnu digwyddiadau a thrwy addysgu ôl-raddedigion.

Mae’r Ganolfan yn cael ei noddi a’i chefnogi gan Ysgol y Gyfraith ac Adran Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol Prifysgol Caerdydd ac mae hefyd yn cydweithio ag ysgolheigion eraill ar draws y Brifysgol. Mae gan y Ganolfan gysylltiadau ffurfiol â WISERD ac â’r Sefydliad Materion Cymreig. Yn ogystal â hynny, mae ganddi berthynas gydweithredol agos â chydweithwyr mewn sefydliadau eraill ledled Cymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop a’r tu hwnt.

Newyddion Diweddar

Angen ymagwedd ‘radical’ ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus medd Gyfarwyddwr y Ganolfan

07 Awst 2015

Mae angen syniadau newydd a radical i fynd i’r afael ag argyfwng ariannol gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, yn ôl arbenigwr gwleidyddol blaenllaw cyn trafodaeth bwysig yn yr Eisteddfod. Mae’r Athro Richard Wyn Jones, Cyfarwyddwr Canolfan Llywodraethi …

Arbenigwyr ar wleidyddiaeth Cymru yn trafod Etholiad Cyffredinol 2015 yn yr Eisteddfod

30 Gorffennaf 2015

Bydd arbenigwyr o Ganolfan Llywodraethiant Cymru  yn gosod yr Etholiad Cyffredinol diweddar dan y chwyddwydr yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Yn y digwyddiad, bydd yr Athro Richard Wyn Jones a’r Athro Roger Scully o’r Ganolfan yn cyflwyno eu barn arbenig …

WGC 2015 Annual Lecture Now Available Online

16 Gorffennaf 2015

On Tuesday 16 June, the Centre welcomed Professor Richard Rawlings (University College London) to deliver its 2015 Annual Lecture to a capacity audience at the historic Pierhead Building in Cardiff Bay. Professor Rawlings’s lecture was titled, “Politic …

View all news

Follow us on Twitter