Senedd at night

Canolfan ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd yw Canolfan Llywodraethiant Cymru ac mae’n ymgymryd ag ymchwil arloesol ar bob agwedd ar gyfraith, gwleidyddiaeth, llywodraeth ac economi gwleidyddol Cymru, ynghyd â chyd-destunau ehangach llywodraethiant diriogaethol yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop. Un o amcanion allweddol y Ganolfan yw hwyluso a hyrwyddo trafodaeth gyhoeddus wybodus ynglŷn â’r datblygiadau diweddaraf yn llywodraethiant Cymru, nid yn unig trwy waith ymchwil y Ganolfan, ond hefyd trwy drefnu digwyddiadau a thrwy addysgu ôl-raddedigion.

Mae’r Ganolfan yn cael ei noddi a’i chefnogi gan Ysgol y Gyfraith ac Adran Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol Prifysgol Caerdydd ac mae hefyd yn cydweithio ag ysgolheigion eraill ar draws y Brifysgol. Mae gan y Ganolfan gysylltiadau ffurfiol â WISERD ac â’r Sefydliad Materion Cymreig. Yn ogystal â hynny, mae ganddi berthynas gydweithredol agos â chydweithwyr mewn sefydliadau eraill ledled Cymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop a’r tu hwnt.

Newyddion Diweddar

NEWYDDION: Adolygiad annibynnol yn argymell y dylai gwleidyddion ddweud “NA” oni bai y gwneir newidiadau pwysig

01 Chwefror 2016

Mae adroddiad gan grŵp adolygu annibynnol sy’n cynnwys arbenigwyr cyfansoddiadol a deddfwriaethol yn dweud na allant argymell i wleidyddion ym Mae Caerdydd a San Steffan gefnogi’r Bil Cymru Drafft ar ei ffurf bresennol. Comisiynwyd yr adroddiad arloeso …

FIDEO: Huw Edwards yn talu teyrnged i’r diweddar Barry Jones

11 Rhagfyr 2015

Yn ddiweddar cynhaliodd Canolfan Llywodraethiant Cymru noson i ddathlu cyfraniad Cyfarwyddwr cyntaf y Ganolfan, y diweddar Barry Jones, i’r astudiaeth o wleidyddiaeth Cymru. Talwyd teyrnged i Barry gan sawl cyfaill, cyn-gydweithiwr a chyn-fyfyriwr. Clö …

Podlediad Newydd: Canolfan Llywodraethiant Cymru yn trafod Mesur Ddraft Cymru

22 Hydref 2015

Dyma podlediad diweddaraf Canolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn y bennod yma, mae’r Athro Richard Wyn Jones yn holi’r cyfreithwyr Manon George (Canolfan Llywodraethiant Cymru) a Emyr Lewis (Uwch Bartner dros Gymru, Cwmni Blake Morga …

View all news

Follow us on Twitter