Senedd at night

Canolfan ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd yw Canolfan Llywodraethiant Cymru ac mae’n ymgymryd ag ymchwil arloesol ar bob agwedd ar gyfraith, gwleidyddiaeth, llywodraeth ac economi gwleidyddol Cymru, ynghyd â chyd-destunau ehangach llywodraethiant diriogaethol yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop. Un o amcanion allweddol y Ganolfan yw hwyluso a hyrwyddo trafodaeth gyhoeddus wybodus ynglŷn â’r datblygiadau diweddaraf yn llywodraethiant Cymru, nid yn unig trwy waith ymchwil y Ganolfan, ond hefyd trwy drefnu digwyddiadau a thrwy addysgu ôl-raddedigion.

Mae’r Ganolfan yn cael ei noddi a’i chefnogi gan Ysgol y Gyfraith ac Adran Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol Prifysgol Caerdydd ac mae hefyd yn cydweithio ag ysgolheigion eraill ar draws y Brifysgol. Mae gan y Ganolfan gysylltiadau ffurfiol â WISERD ac â’r Sefydliad Materion Cymreig. Yn ogystal â hynny, mae ganddi berthynas gydweithredol agos â chydweithwyr mewn sefydliadau eraill ledled Cymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop a’r tu hwnt.

Newyddion Diweddar

ETHOLIAD CYMRU 2016: Canllaw Awr-i-Awr Canolfan Llywodraethiant Cymru i’r Frwydr Etholiadol

04 Mai 2016

Lluniwyd y canllaw hwn gan Jac Larner ac Ed Gareth Poole o Ganolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd Am y tro cyntaf erioed dan Lywodraeth Geidwadol fwyafrifol yn San Steffan, bydd etholwyr yn mentro i’r bythau ddydd Iau 5 Mai i ethol Cynul …

The devolved voting system is not fit for purpose

02 Mai 2016

Here’s hoping that this will be the last Welsh devolved election conducted through the medium of the current electoral system. It’s a system that helps generate uncompetitive, rather lifeless elections, and perpetuates electoral behaviour that can only …

NEWYDDION: Adroddiad newydd am sefyllfa ariannol sector cyhoeddus Cymru yn canfod diffyg o £14.7 biliwn

04 Ebrill 2016

Mae adroddiad newydd gan arbenigwyr datganoli treth a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod gwariant y sector cyhoeddus ar gyfer Cymru yn 2014-15, £14.7 biliwn yn fwy na refeniw’r sector cyhoeddus. Canfu’r adroddiad bod diffyg o £14.7 biliwn ym mantolen gyll …

View all news

Follow us on Twitter