Senedd at night

Canolfan ymwchil ym Mhrifysgol Caerdydd yw Canolfan Llywodraethiant Cymru ac mae’n ymgymryd ag ymchwil arloesol ar bob agwedd ar gyfraith, gwleidyddiaeth, llywodraeth ac economi gwleidyddol Cymru, ynghyd â chyd-destunau ehangach llywodraethiant diriogaethol yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop – yn enwedig ar ôl canlyniad y refferendwm Ewropeaidd. Un o amcanion allweddol y Ganolfan yw hwyluso a hyrwyddo trafodaeth gyhoeddus wybodus ynglŷn â’r datblygiadau diweddaraf yn llywodraethiant Cymru, nid yn unig trwy waith ymchwil y Ganolfan, ond hefyd trwy drefnu digwyddiadau a thrwy addysgu ôl-raddedigion.

Mae’r Ganolfan yn cael ei noddi a’i chefnogi gan Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd ac mae hefyd yn cydweithio ag ysgolheigion eraill ar draws y Brifysgol. Mae gan y Ganolfan gysylltiadau ffurfiol â WISERD ac â’r Sefydliad Materion Cymreig. Yn ogystal â hynny, mae ganddi berthynas gydweithredol agos â chydweithwyr mewn sefydliadau eraill ledled Cymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop a’r tu hwnt.

Os hoffech gael gwybod am y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr.

Newyddion Diweddar

Miliynau o Bunnoedd yn y Fantol Mewn Trafodaethau Hollbwysig gyda’r Trysorlys – Adroddiad Newydd

24 Hydref 2016

Mae cannoedd o filiynau o bunnoedd yn y fantol mewn trafodaethau hollbwysig gyda’r Trysorlys, yn ôl adroddiad newydd gan ymchwilwyr o Ganolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd, a’r Sefydliad Astudiaethau Cyllid.  Heddiw mae Cyd-bwyllgor y T …

Dim consensws cyhoeddus ynghylch ‘Brexit’

21 Hydref 2016

Mae data o bôl opiniwn newydd a gyhoeddwyd gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru yn awgrymu nad oes tystiolaeth o unrhyw gonsensws ymhlith pobl Cymru yn ôl pob golwg ynglŷn â’r hyn y dylid ei gyflawni gan y trafodaethau ‘Brexit’ yn dilyn y refferendwm ym …

Prifysgol Caerdydd a Blake Morgan i gynnal seminar “Jurisdiction in Practice”

20 Hydref 2016

Bydd Canolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd yn cydweithio â Blake Morgan LLP i gynnal seminar er mwyn ystyried sut fyddai awdurdodaeth gyfreithiol ar wahân yng Nghymru yn gweithredu.  Wrth i’r setliad datganoledig yng Nghymru newid, mae’ …

View all news

Follow us on Twitter