Senedd at night

Canolfan ymwchil ym Mhrifysgol Caerdydd yw Canolfan Llywodraethiant Cymru ac mae’n ymgymryd ag ymchwil arloesol ar bob agwedd ar gyfraith, gwleidyddiaeth, llywodraeth ac economi gwleidyddol Cymru, ynghyd â chyd-destunau ehangach llywodraethiant diriogaethol yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop – yn enwedig ar ôl canlyniad y refferendwm Ewropeaidd. Un o amcanion allweddol y Ganolfan yw hwyluso a hyrwyddo trafodaeth gyhoeddus wybodus ynglŷn â’r datblygiadau diweddaraf yn llywodraethiant Cymru, nid yn unig trwy waith ymchwil y Ganolfan, ond hefyd trwy drefnu digwyddiadau a thrwy addysgu ôl-raddedigion.

Mae’r Ganolfan yn cael ei noddi a’i chefnogi gan Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd ac mae hefyd yn cydweithio ag ysgolheigion eraill ar draws y Brifysgol. Mae gan y Ganolfan gysylltiadau ffurfiol â WISERD ac â’r Sefydliad Materion Cymreig. Yn ogystal â hynny, mae ganddi berthynas gydweithredol agos â chydweithwyr mewn sefydliadau eraill ledled Cymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop a’r tu hwnt.

Os hoffech gael gwybod am y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr.

Newyddion Diweddar

Arolwg Newydd Baromedr Gwleidyddol Cymru

01 Mehefin 2017

Llafur yn dal ei thir Mae yna naid enfawr wedi bod yn lefel y gefnogaeth i’r blaid Lafur yn y pythefnos diwethaf, tra bod momentwm y Ceidwadwyr yng Nghymru fel petai wedi bron diflannu. Dyma’r prif negeseuon sy’n codi o arolwg newydd Baromedr Gwleidydd …

Arolwg Baromedr Gwleidyddol Newydd Cymru

22 Mai 2017

Naid enfawr yn y gefnogaeth i’r Blaid Lafur wrth i’r Ceidwadwyr fynd i’r cyfeiriad arall Mae’r gefnogaeth ar gyfer y Blaid Lafur yng Nghymru wedi cynyddu’n sylweddol yn y pythefnos diwethaf, tra bod momentwm y Ceidwadwyr yng Nghymru wedi mynd i’r cyfei …

Sesiwn briffio etholiad cyffredinol nawr arlein!

22 Mai 2017

Dyma’r Athro Roger Scully, o Ganolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd, yn amlinellu’r prif bwyntiau yn ein sesiwn briffio ar yr etholiad cyffredinol sydd i ddod ar 8 Mehefin 2017. Recordiwyd y sesiwn yma yn wreiddiol ar ddydd Mercher 17 Ma …

View all news

Follow us on Twitter