Senedd at night

Canolfan ymwchil ym Mhrifysgol Caerdydd yw Canolfan Llywodraethiant Cymru ac mae’n ymgymryd ag ymchwil arloesol ar bob agwedd ar gyfraith, gwleidyddiaeth, llywodraeth ac economi gwleidyddol Cymru, ynghyd â chyd-destunau ehangach llywodraethiant diriogaethol yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop – yn enwedig ar ôl canlyniad y refferendwm Ewropeaidd. Un o amcanion allweddol y Ganolfan yw hwyluso a hyrwyddo trafodaeth gyhoeddus wybodus ynglŷn â’r datblygiadau diweddaraf yn llywodraethiant Cymru, nid yn unig trwy waith ymchwil y Ganolfan, ond hefyd trwy drefnu digwyddiadau a thrwy addysgu ôl-raddedigion.

Mae’r Ganolfan yn cael ei noddi a’i chefnogi gan Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd ac mae hefyd yn cydweithio ag ysgolheigion eraill ar draws y Brifysgol. Mae gan y Ganolfan gysylltiadau ffurfiol â WISERD ac â’r Sefydliad Materion Cymreig. Yn ogystal â hynny, mae ganddi berthynas gydweithredol agos â chydweithwyr mewn sefydliadau eraill ledled Cymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop a’r tu hwnt.

Os hoffech gael gwybod am y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr.

Newyddion Diweddar

Dewisiadau Cyfaddawdu Cyllidebol Llywodraeth Cymru – edrych ymlaen at 2021-22

21 Medi 2017

Gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn wynebu pedair blynedd anodd arall? O dan gynlluniau gwariant presennol Canghellor y Trysorlys, gallai gwasanaethau cyhoeddus wynebu pedair blynedd arall o doriadau yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd ar y cyd gan ddwy Ganolfan …

A yw datganoli wedi gwneud gwahaniaeth?

19 Medi 2017

Yn ôl data newydd a gyhoeddwyd i nodi ugain mlynedd ers y refferendwm datganoli, mae cryn dipyn o bobl yng Nghymru o’r farn nad yw datganoli wedi effeithio rhyw lawer ar eu bywydau bob dydd. Mae’r canfyddiadau a gyhoeddwyd gan Ganolfan Llywodraethiant …

Digwyddiad: Syr Julian King – Comisiynydd Ewropeaidd ar gyfer yr Undeb Diogelwch

29 Awst 2017

Dydd Llun 25 Medi 2017, Senedd Noddir y digwyddiad hwn gan Elin Jones AC, Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol Cymru Mae’n bleser gennym eich gwahodd i ddarlith gyhoeddus gyda Syr Julian King, Comisiynydd Ewropeaidd dros yr Undeb Ddiogelwch. Yn y digwyddia …

View all news

Follow us on Twitter