Senedd at night

Canolfan ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd yw Canolfan Llywodraethiant Cymru ac mae’n ymgymryd ag ymchwil arloesol ar bob agwedd ar gyfraith, gwleidyddiaeth, llywodraeth ac economi gwleidyddol Cymru, ynghyd â chyd-destunau ehangach llywodraethiant diriogaethol yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop. Un o amcanion allweddol y Ganolfan yw hwyluso a hyrwyddo trafodaeth gyhoeddus wybodus ynglŷn â’r datblygiadau diweddaraf yn llywodraethiant Cymru, nid yn unig trwy waith ymchwil y Ganolfan, ond hefyd trwy drefnu digwyddiadau a thrwy addysgu ôl-raddedigion.

Mae’r Ganolfan yn cael ei noddi a’i chefnogi gan Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd ac mae hefyd yn cydweithio ag ysgolheigion eraill ar draws y Brifysgol. Mae gan y Ganolfan gysylltiadau ffurfiol â WISERD ac â’r Sefydliad Materion Cymreig. Yn ogystal â hynny, mae ganddi berthynas gydweithredol agos â chydweithwyr mewn sefydliadau eraill ledled Cymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop a’r tu hwnt.

Newyddion Diweddar

Cyhoeddi papurau ar berthynas Cymru a’r Undeb Ewropeaidd

21 Mehefin 2016

Yn y cyfnod sy’n arwain at y refferendwm ar aelodaeth y DG o’r Undeb Ewropeaidd, mae Canolfan Cymru a’r UE yng Nghanolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd yn cyhoeddi nifer o bapurau i gyfoethogi’r drafodaeth yng Nghymru ar oblygiadau aelodaeth …

FIDEO- Etholiad 2016: Beth ddigwyddodd a pam?

27 Mai 2016

Cynhaliwyd Seminar Frecwast gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd yn ddiweddar ar Ganlyniadau Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016. Roedd y seminar yn cymryd cipolwg ar dirwedd etholiadol Cymru wedi etholiad 2016. Roedd y digw …

HYSBYSIAD SWYDD: Rheolwr y Ganolfan, Canolfan Llywodraethiant Cymru

26 Mai 2016

Rheolwr y Ganolfan, Canolfan Llywodraethiant Cymru Canolfan Llywodraethiant Cymru, Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Caerdydd Cyfeirnod y Swydd: 4783BR Mae’r Ganolfan yn edrych am ymgeisydd rhagorol i chwarae rhan hanfodol drwy gefnogi gweinyddiaeth, p …

View all news

Follow us on Twitter