Senedd at night

Canolfan ymwchil ym Mhrifysgol Caerdydd yw Canolfan Llywodraethiant Cymru ac mae’n ymgymryd ag ymchwil arloesol ar bob agwedd ar gyfraith, gwleidyddiaeth, llywodraeth ac economi gwleidyddol Cymru, ynghyd â chyd-destunau ehangach llywodraethiant diriogaethol yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop – yn enwedig ar ôl canlyniad y refferendwm Ewropeaidd. Un o amcanion allweddol y Ganolfan yw hwyluso a hyrwyddo trafodaeth gyhoeddus wybodus ynglŷn â’r datblygiadau diweddaraf yn llywodraethiant Cymru, nid yn unig trwy waith ymchwil y Ganolfan, ond hefyd trwy drefnu digwyddiadau a thrwy addysgu ôl-raddedigion.

Mae’r Ganolfan yn cael ei noddi a’i chefnogi gan Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd ac mae hefyd yn cydweithio ag ysgolheigion eraill ar draws y Brifysgol. Mae gan y Ganolfan gysylltiadau ffurfiol â WISERD ac â’r Sefydliad Materion Cymreig. Yn ogystal â hynny, mae ganddi berthynas gydweithredol agos â chydweithwyr mewn sefydliadau eraill ledled Cymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop a’r tu hwnt.

Os hoffech gael gwybod am y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr.

Newyddion Diweddar

Cyfiawnder yng Nghymru: Adroddiad newydd yn amlinellu cynigion i ddiwygio

12 Medi 2016

Wrth i Gymru symud at fodel datganoli newydd o bwerau wedi ei cadw’n ôl, mae adroddiad gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd yn amlinellu diwygiadau allweddol er mwyn gwella cyfiawnder yng Nghymru.  Yr adroddiad yw’r cyntaf o blith cyfr …

Lled-arbenigrwydd barhaol Cymru

01 Medi 2016

 Yn ei lyfr newydd “More Sex, Lies and the Ballot Box: Another Fifty Things You Need to Know About Elections” mae’r Athro Roger Scully yn dadlau bod gan wleidyddiaeth Cymru led-arbenigrwydd barhaol. Mae gwleidyddiaeth yr Alban yn y blynyddoedd diwethaf …

Canolfan Llywodraethiant Cymru yn canolbwyntio ar oblygiadau ymadael â’r UE

25 Awst 2016

Mae Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd am roi sylw penodol i oblygiadau ymadael â’r UE drwy benodi Dr Rachel Minto ar gyfer un o’r swyddi ymchwil cyntaf yn y DU sy’n ymwneud yn benodol â’r maes hwn.  Mae Dr Minto yn ymuno â thîm o academ …

View all news

Follow us on Twitter