Senedd at night

Canolfan ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd yw Canolfan Llywodraethiant Cymru ac mae’n ymgymryd ag ymchwil arloesol ar bob agwedd ar gyfraith, gwleidyddiaeth, llywodraeth ac economi gwleidyddol Cymru, ynghyd â chyd-destunau ehangach llywodraethiant diriogaethol yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop. Un o amcanion allweddol y Ganolfan yw hwyluso a hyrwyddo trafodaeth gyhoeddus wybodus ynglŷn â’r datblygiadau diweddaraf yn llywodraethiant Cymru, nid yn unig trwy waith ymchwil y Ganolfan, ond hefyd trwy drefnu digwyddiadau a thrwy addysgu ôl-raddedigion.

Mae’r Ganolfan yn cael ei noddi a’i chefnogi gan Ysgol y Gyfraith ac Adran Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol Prifysgol Caerdydd ac mae hefyd yn cydweithio ag ysgolheigion eraill ar draws y Brifysgol. Mae gan y Ganolfan gysylltiadau ffurfiol â WISERD ac â’r Sefydliad Materion Cymreig. Yn ogystal â hynny, mae ganddi berthynas gydweithredol agos â chydweithwyr mewn sefydliadau eraill ledled Cymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop a’r tu hwnt.

Newyddion Diweddar

Cyfres darlithoedd Cymru yn San Steffan nawr arlein

21 Ebrill 2015

Mae’r gyfres llawn o ddarlithoedd Cymru yn San Steffan, a gynhaliwyd gan Canolfan Llywodraethiant Cymru, nawr arlein. Gydag un o’r etholiadau cyffredinol mwyaf anrhagweladwy ar y gorwel, mi wnaeth Canolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Cymru gynn …

New Welsh Political Barometer Published

30 Mawrth 2015

The latest Welsh Political Barometer poll shows an increase in Labour support in Wales. The poll, a collaboration between the Wales Governance Centre at Cardiff University, ITV Wales and YouGov is the first Welsh poll of the 2015 General Election campa …

New guide to provide hyperlocal journalists the tools to cover 2015 General Election

27 Mawrth 2015

A new guide being launched today (Friday 27 March 2015) aims to provide online and hyperlocal journalists with skills, tips and advice on how to report on the forthcoming General Election in their communities. The guide, created by the Centre for Commu …

View all news

Follow us on Twitter