Senedd at night

Canolfan ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd yw Canolfan Llywodraethiant Cymru ac mae’n ymgymryd ag ymchwil arloesol ar bob agwedd ar gyfraith, gwleidyddiaeth, llywodraeth ac economi gwleidyddol Cymru, ynghyd â chyd-destunau ehangach llywodraethiant diriogaethol yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop. Un o amcanion allweddol y Ganolfan yw hwyluso a hyrwyddo trafodaeth gyhoeddus wybodus ynglŷn â’r datblygiadau diweddaraf yn llywodraethiant Cymru, nid yn unig trwy waith ymchwil y Ganolfan, ond hefyd trwy drefnu digwyddiadau a thrwy addysgu ôl-raddedigion.

Mae’r Ganolfan yn cael ei noddi a’i chefnogi gan Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd ac mae hefyd yn cydweithio ag ysgolheigion eraill ar draws y Brifysgol. Mae gan y Ganolfan gysylltiadau ffurfiol â WISERD ac â’r Sefydliad Materion Cymreig. Yn ogystal â hynny, mae ganddi berthynas gydweithredol agos â chydweithwyr mewn sefydliadau eraill ledled Cymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop a’r tu hwnt.

Newyddion Diweddar

Adroddiad yn cynnig lliniaru’r goblygiadau mwyaf eithafol a ddaw yn sgil datganoli Treth Stamp i Gymru

26 Gorffennaf 2016

Mae adroddiad newydd a gyhoeddwyd heddiw gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd, yn dadlau y byddai’r dulliau a gellid eu hystyried gan y Trysorlys ar gyfer galluogi Cymru i godi ei threthi ei hun am y tro cyntaf, yn cael effaith and …

Yr Athro Laura McAllister CBE i ymuno â Chanolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd

15 Gorffennaf 2016

Mae’n bleser gan Brifysgol Caerdydd gyhoeddi y bydd yr Athro Laura McAllister CBE yn ymuno â Chanolfan Llywodraethiant Cymru fis Hydref 2016. Ar hyn o bryd, mae Laura yn Athro Llywodraethiant ym Mhrifysgol Lerpwl, ac mae’n arbenigo mewn datganoli. Mae …

Arolwg Baromedr Gwleidyddol Newydd Cymru

06 Gorffennaf 2016

Mae Arolwg Baromedr Gwleidyddol diweddaraf Cymru, a gynhaliwyd gydag ITV-Cymru Wales, wedi’i gyhoeddi. Yn ogystal â rhai canfyddiadau trawiadol am gefnogaeth i bleidiau yn dilyn y refferendwm ac asesiad o arweinyddion y pleidiau yng Nghymru a’r DU, cei …

View all news

Follow us on Twitter