Canolfan ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd yw Canolfan Llywodraethiant Cymru ac mae’n ymgymryd ag ymchwil arloesol ar bob agwedd ar gyfraith, gwleidyddiaeth, llywodraeth ac economi gwleidyddol Cymru, ynghyd â chyd-destunau ehangach llywodraethiant diriogaethol yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop. Un o amcanion allweddol y Ganolfan yw hwyluso a hyrwyddo trafodaeth gyhoeddus wybodus ynglŷn â’r datblygiadau diweddaraf yn llywodraethiant Cymru, nid yn unig trwy waith ymchwil y Ganolfan, ond hefyd trwy drefnu digwyddiadau a thrwy addysgu ôl-raddedigion.

Mae’r Ganolfan yn cael ei noddi a’i chefnogi gan Ysgol y Gyfraith ac Adran Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol Prifysgol Caerdydd ac mae hefyd yn cydweithio ag ysgolheigion eraill ar draws y Brifysgol. Mae gan y Ganolfan gysylltiadau ffurfiol â WISERD ac â’r Sefydliad Materion Cymreig. Yn ogystal â hynny, mae ganddi berthynas gydweithredol agos â chydweithwyr mewn sefydliadau eraill ledled Cymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop a’r tu hwnt.

Newyddion Diweddar

National identity plays a key role in voters’ views on Europe

29 April 2014

How British people define their national identity will influence voting patterns in the forthcoming European elections, producing widely differing outcomes across the UK, research suggests A study shows that the UK Independence Party’s (UKIP) electoral …

Nicola Sturgeon to give Wales Governance Centre Annual Lecture 2014

24 March 2014

Exactly two years ahead of Scotland’s planned day of independence on March 24th 2016, Deputy First Minister Nicola Sturgeon has set out a timetable for delivering Scotland’s interim written constitution. As part of her Wales Governance Centre Annual Le …

Addysg yn andros o bwysig ar gyfer datganoli pellach medd ymchwil pobol ifanc

16 January 2014

Mae addysg yn andros o bwysig pan mae’n dod i’r setliad datganoli presennol a’r rhagolygon am ddatganoli pellach ymysg pobl ifanc yng Nghymru medd adroddiad newydd sydd yn cael ei gyhoeddi heddiw gan Ein Dyfodol- grŵp sydd yn trin a thrafod dyfodol y c …

View all news

Follow us on Twitter