General Election @cy, Wales @cy

Arolwg Baromedr Gwleidyddol Newydd Cymru

Naid enfawr yn y gefnogaeth i’r Blaid Lafur wrth i’r Ceidwadwyr fynd i’r cyfeiriad arall

Mae’r gefnogaeth ar gyfer y Blaid Lafur yng Nghymru wedi cynyddu’n sylweddol yn y pythefnos diwethaf, tra bod momentwm y Ceidwadwyr yng Nghymru wedi mynd i’r cyfeiriad arall yn ôl pob golwg. Dyma’r prif negeseuon sy’n dod o arolwg Baromedr Gwleidyddol Newydd Cymru sy’n rhoi’r darlun diweddaraf o sefyllfa’r pleidiau yn y frwydr etholiadol.

Roedd dau arolwg barn cyntaf yr ymgyrch hon wedi awgrymu bod y Ceidwadwyr ymhell ar y blaen yng Nghymru gan awgrymu eu bod ar drothwy canlyniad etholiadol hanesyddol. Unwaith eto, gofynnodd ein harolwg newydd i bobl i bwy y byddent yn pleidleisio yn yr etholiad cyffredinol a gynhelir cyn bo hir

Yn ôl yr arolwg, dyma sut yr oedd pobl yn bwriadu pleidleisio (nodir mewn cromfachau y newid ers arolwg diwethaf y Baromedr a gynhaliwyd yn gynharach y mis hwn):

(Sut mae pobl yn bwriadu pleidleisio mewn Etholiad San Steffan (ac eithrio’r rhai nad oedden nhw’n gwybod neu nad oedden nhw’n bwriadu pleidleisio)

Llafur: 44% (+9)

Ceidwadwyr: 34% (-7)

Plaid Cymru: 9% (-2)

Democratiaid Rhyddfrydol: 6% (-1)

UKIP: 5% (+1)

Eraill: 3% (+1)

Drwy ddilyn yr arfer safonol a rhagweld sut byddai’r canlyniadau hyn yn effeithio ar etholaethau Cymru ar sail y patrwm pleidleisio cyffredinol hwn o’u cymharu ag etholiad cyffredinol 2015, mae ein harolwg diweddaraf yn awgrymu’r canlyniad cyffredinol canlynol. (Mae’r newidiadau a ragwelir yn nifer y seddi o’u cymharu â 2015 wedi’u nodi mewn cromfachau):

Llafur: 26 sedd (+1)

Ceidwadwyr: 10 sedd (-1)

Plaid Cymru: 3 sedd (dim newid)

Democratiaid Rhyddfrydol: 1 sedd (dim newid)

Arolwg ar y cyd yw Arolwg Gwleidyddol Cymru a gynhelir gan Yougov ar ran ITV Cymru Wales a Chanolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gellir ddod o hyd i ddadansoddiad llawn yr Athro Roger Scully ar ei flog Etholiadau yng Nghymru.

DIWEDD

Cafodd yr arolwg hwn ei gynnal gan YouGov rhwng 18 a 21 Mai 2017 ar gyfer ITV Cymru Wales a Chanolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd, ac roedd yn cynnwys sampl o 1025 o oedolion.