Amdanon ni

Mae Canolfan Llywodraethiant Cymru wedi ei leoli yn adeilad hanesyddol y Pierhead, sydd gyferbyn a chanolbwynt gwleidyddiaeth Cymru, y Senedd.
Mae Canolfan Llywodraethiant Cymru wedi ei leoli yn adeilad hanesyddol y Pierhead, sydd gyferbyn a chanolbwynt gwleidyddiaeth Cymru, y Senedd.

Uned ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd yw Canolfan Llywodraethiant Cymru. Mae wedi’i seilio ar bartneriaeth rhwng Adran Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol ac Ysgol Gyfraith.

Cafodd y Ganolfan ei sefydlu ym 1999 mewn ymateb i greu Cynulliad Cenedlaethol Cymru a’r sefydliadau datganoledig sy’n gysylltiedig â’r Cynulliad, a hynny er mwyn ymwneud yn llawn â’r system newydd o lywodraeth ddatganoledig. Yn ystod deng mlynedd cyntaf y Ganolfan, cynhaliodd nifer o ddigwyddiadau a chyfrannu at ymchwil ar ddatganoli yng Nghymru. Yn 2009, adnewyddodd Prifysgol Caerdydd ei hymroddiad i’r Ganolfan drwy benodi cyfarwyddwr presennol y Ganolfan, yr Athro Richard Wyn Jones, a gafodd ei benodi i adnewyddu’r Ganolfan a datblygu gwaith y Ganolfan ymhellach.

Gyda chymorth ac ymroddiad Prifysgol Caerdydd a gweledigaeth yr Athro Wyn Jones, mae Canolfan Llywodraethiant Cymru wedi tyfu erbyn hyn i gynnal ystod o ymchwil, digwyddiadau a phrosiectau ar themâu gwleidyddiaeth, cyfansoddiad a pholisi yng Nghymru. Mae’r Ganolfan yn cynnal myfyrwyr PhD sydd wedi’u cofrestru’n uniongyrchol, mae ganddi raglen MSc sydd ar gael i rai sy’n astudio’n amser-llawn neu’n rhan-amser, ac mae’n gyson yn derbyn myfyrwyr ac ysgolheigion ar ymweliad o sefydliadau yn y Deyrnas Unedig, sefydliadau Ewropeaidd a sefydliadau rhyngwladol.

Yn fwyaf diweddar, yn sgil cytundeb partneriaeth rhwng Canolfan Llywodraethiant Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru, mae’r Ganolfan wedi adleoli i swyddfeydd yn Adeilad y Pierhead ym Mae Caerdydd. Y nod wrth inni gytuno i symud i’r adeilad eiconig yma oedd cynyddu ymwneud y cyhoedd â democratiaeth weithredol. Mae’r bartneriaeth yn fodd inni gynnig rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau a gweithgareddau i’r cyhoedd ac i fudiadau’r gymdeithas ddinesig, ac mae’n cynnig amgylchedd symbylol lle mae cyfrannu a thrafod yn cael eu hybu a’u hwyluso.