Ewrop a Datganoli – Canolfan Cymru a’r UE

Mae Canolfan Cymru a’r UE yn darparu ymchwil amhleidiol, annibynnol am Gymru a’r Undeb Ewropeaidd (UE). Sefydlwyd y Ganolfan yn wreiddiol i gynnal prosiectau a ariannwyd gan Gyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol y DU mewn Menter Ewrop yn Newid cyn refferendwm yr UE 2016. Mae’r gwaith y mae tîm y Ganolfan yn ei wneud yn awr yn edrych ar oblygiadau Brexit i Gymru fel gwlad ddatganoledig.

Digwyddodd datganoli i Gymru yng nghyd-destun aelodaeth y DU o’r UE, fel y cyfryw mae nifer o gymwyseddau datganoledig yn cael eu harfer mewn cyd-destun sy’n drwm o dan ddylanwad Ewrop. Mae gwaith y Ganolfan yn edrych ar oblygiadau Brexit i’r cymwyseddau datganoledig hyn; dyfodol marchnad fewnol y DU; capasiti’r llywodraeth ddatganoledig i ymdrin â goblygiadau polisi Brexit; ymateb y cyhoedd i Brexit a dyfodol Cymru yn Ewrop. Yn ogystal â chynhyrchu gwaith ar gyfer y gymuned academaidd, mae aelodau tîm y Ganolfan yn rhoi tystiolaeth yn rheolaidd i bwyllgorau seneddol, ac maen nhw’n aml yn siaradwyr mewn digwyddiadau cyhoeddus.

Aelodau craidd Tîm y Ganolfan yw:

Dr Jo Hunt (Uwch Gymrawd y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol) – HuntJ@caerdydd.ac.uk – @johunt

Dr Rachel Minto – MintoR@caerdydd.ac.uk – @RA_Minto

Dr Jayne Woolford – WoolfordJ@caerdydd.ac.uk – @WoolfordJa

Mae aelodau eraill o staff Canolfan Llywodraethiant Cymru hefyd yn cyfrannu at waith y prosiect. Mae’r gwaith yma yn cynnwys “Amcangyfri Cyfraniad Net Cymru i’r Undeb Ewropeaidd”.

Mae staff y Ganolfan hefyd yn cyfrannu’n rheolaidd i flog Brexit a Chymru Prifysgol Caerdydd. Nod blog Brexit a Chymru yw llywio ac annog trafodaethau a gwaith dadansoddol adeiladol am faterion sy’n gysylltiedig â Chymru ac ymadawiad y DU â’r Undeb Ewropeaidd.

Mae rhagor o wybodaeth am waith y prosiect, yn ogystal â dolenni at ei allbwn, ar gael isod.

Cyhoeddiadau Dethol

2016: “Implications of Brexit for UK ESIF programming and future regional policy” Jayne Woolford, European Structural and Investment Funds Journal 4 (3), pp. 144-148.

2016: “Winners and Losers: the EU Referendum Vote and its Consequences for Wales” Jo Hunt, Rachel Minto and Jayne Woolford, Journal of Contemporary European Research 12(4): 824-34.

2016: “A Changing UK in a Changing Europe: The UK State between European Union and devolution”, Rachel Minto, Jo Hunt, Michael Keating, and Lee McGowan, The Political Quarterly.

2016: “The UK and the European Union”, Anand Menon, Rachel Minto and Daniel Wincott, Introduction to The Political Quarterly Issue “The UK and the European Union”.

Briffiau Ymchwil

Wedi’u hawduro gan Dr Jo Hunt a Dr Jayne Woolford

Digwyddiadau Dethol

Yn ychwanegol i’r digwyddiadau uchod, mae Canolfan Cymru a’r UE yn cynnal y gyfres seminar EU Exchange Wales. Mae’r sesiynau rheolaidd hyn yn darparu fforwm ar gyfer academyddion Prifysgol Caerdydd a llunwyr polisi Llywodraeth Cymru i drafod materion yn ymwneud â’r UE, Brexit a Chymru.

Sesiynau Tystiolaeth Seneddol

2 Mawrth 2017 Pwyllgor Dethol Tŷ’r Cyffredin ar Adael yr Undeb Ewropeaidd: Amcanion negodi’r DU ar gyfer gadael yr UE Dr Jo Hunt, yr Athro Roger Scully a Dr Rachel Minto

2017 Chwefror 27 Ymchwiliad Cynulliad Cenedlaethol Cymru i Bolisi Rhanbarthol – Beth nesaf i Gymru? Dr Jayne Woolford

21 Chwefror 2017 Seminar Arbenigol ar gyfer Pwyllgor Atebolrwydd Cyhoeddus a Materion Cyfansoddiadol Tŷ’r Cyffredin ar Ailwladoli Cymwyseddau Dr Jo Hunt

7 Chwefror 2017 Pwyllgor Undeb Ewropeaidd Tŷ’r Arglwyddi: Ymchwiliad i effaith Brexit ar y setliad datganoli Dr Jo Hunt a Dr Rachel Minto (Caerdydd) a Roger Scully

29 Tachwedd 2016 Ymchwiliad Pwyllgor Cynulliad Seneddol Prydeinig a Gwyddelig ar effaith Brexit ar Amaethyddiaeth a’r diwydiant bwyd, Caerdydd, Dr Jo Hunt

7 Tachwedd 2016 Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Gadael yr Undeb Ewropeaidd- Goblygiadau ar gyfer Cymru Dr Jo Hunt, yr Athro Roger Scully a Dr Rachel Minto

19 Medi 2016 Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Gadael yr Undeb Ewropeaidd- Goblygiadau i Gymru – cyfraith ryngwladol a masnach, Dr Jo Hunt

Hydref 2015. Ymchwiliad Pwyllgor Dethol Tŷ’r Arglwyddi i ‘Refferendwm yr UE a Diwygio’r UE, Caerdydd, Dr Jo Hunt

Tystiolaeth Ysgrifenedig

Cyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig i Ymgynghoriad Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar y goblygiadau i Gymru o fod Prydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, Dr Jo Hunt

Cyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig i Ymgynghoriad Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar y goblygiadau i Gymru o fod Prydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, Rachel Minto

Cyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig i Ymgynghoriad Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar y goblygiadau i Gymru o fod Prydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, Polisi Rhanbarthol, Dr Jayne Woolford

Wedi cyfrannu at dystiolaeth ysgrifenedig UKICE i Ymchwiliad Pwyllgor Dethol yr UE Tŷ’r Arglwyddi ar Weledigaeth Diwygio’r UE Dr Jo Hunt

Erthyglau Blog Dethol

7 Mawrth 2017 “Could Brexit break Britain” Richard Percival, The Conversation

1 Mawrth 2017 “Joyeuse-Dewi Sant!”, Rachel Minto, gwefan The UK in a Changing Europe.

8 Tachwedd 2016 “Negotiating Brexit: What does Wales want?”, Jo Hunt a Rachel Minto, gwefan The UK in a Changing Europe.

1 Mai 2016 “How the EU Referendum could hit the Welsh election and vice versa”, Rachel Minto, Etholiad BBC Wales 2016.

5 Ionawr 2016 “The UK’s EU Renegotiation Agenda: The Devolution Factor”, Jo Hunt a Rachel Minto, gwefan The UK in a Changing Europe.

1 Mehefin 2015 “Wales – the same but different?”, Jo Hunt, Rachel Minto a Dan Wincott, gwefan The UK in a Changing Europe.

23 Chwefror 2015 “Cyfnewidfa’r UE a Chymru – Academyddion a gwneuthurwyr polisi’n trafod Ewrop”, Rachel Minto, blog Ysgol y Gyfraith Caerdydd.

Podlediadau

Podlediad Golau 03: Deddf Cymru 2017 a Brexit gyda’r Athro Richard Wyn Jones a’r Athro Richard Rawlings

Podlediad Golau 02: Brexit Gwyn, Coch a Gwyrdd gyda Dr Manon George, Dr Huw Pritchard a Dr Rachel Minto

Podlediad Golau 01: Brexmas Llawen Iawngyda Dr Huw Pritchard, Dr Rachel Minto a’r Athro Roger Scully

Y Cyfryngau: Teledu a Radio Dethol

Tachwedd 2016 BBC Cymru The Wales Report Wales & Brexit: How will power be repatriated from the EU? gyda Dr Rachel Minto